Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Decizie Cod: IN13080901 Joi, 13 August 2009
sdfsaddsa

Demers:

Prin prezentul demers solicităm domnului Focşa Anatol să remită membrilor Grupului Civic Căuşeni avizul său referitor la proiectul de Regulament cu privire la drepturile şi obligaţiunile funcţionarilor primăriei Căuşeni în procesul de furnizare a informaţiilor oficiale şi proiectul de Regulament cu privire la asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţii publice locale Căuşeni.

Ţinem să menţionăm că aceste proiecte de Regulament au fost puse spre examinare Consiliului Local încă din data de 30.04.09. Cu părere de rău, propunerile Grupului Civic nu au fost adoptate, iar pînă în prezent nu cunoaştem care ar fi

cauzele tergiversării adoptării unor decizii care ar influenţa pozitiv nivelul de transparenţă şi acces la informaţii publice ale cetăţenilor.

În acelaşi context dorim să vă informăm despre următoarele:

1. Situaţia în ceea ce priveşte transparenţa şi accesul la informaţii publice în Primăria Căuşeni este sub nivelul cerinţelor . Nu respectă prevederile legale în acest sens.

2. Legalitatea activităţilor întreprinse de către grupul civic este confirmată în legislaţia în vigoare. Cetăţenii şi grupurile de cetăţeni au dreptul de a propune Autorităţilor Locale proiecte de decizii(vezi articolului 17 punct (3) a legii Nr. 436 din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală).

3. Autorităţile Publice Locale sunt obligate să întreprindă toate măsurile pentru a garanta cetăţenilor dreptul de a participa la procesul decizional(vezi articolul 17 punct 4 al aceleaşi legi).
4. Împiedicarea deliberată a participării cetăţenilor se pedepseşte legal (vezi punctul 5 ).

5. Conform articolului 3 şi capitolului II şi III din Legea Nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Consiliul Local Căuşeni urma să adopte şi să implementeze măsuri descrise în Proiectul de Regulament cu privire la asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţii publice locale Căuşeni.

Acestea fiind expuse ni se pare lipsită de sens tergiversarea adoptării propunerilor făcute de către Grupul Civic Căuşeni. De aceea Vă solicităm respectuos să vă expuneţi în scris poziţia Dvs. în calitate de jurist al Primăriei Căuşeni faţă de documentele propuse de către Grupul Civic.
Vera Ciuchitu
Reprezentantă al Grupului Civic Căuşeni
(tel:069086731)

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting