Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Decizie Cod: IN09100701 Joi, 11 Octombrie 2007
Decizia cu privire la desfăşurarea concursului raional 'Cel mai eficient cabinet metodic'

Cu privire la desfăşurarea concursului
raional ,,Cel mai eficient cabinet metodic”

În conformitate cu Programul de activitate al DGÎTS, decizia Consiliului de administraţie a DGÎTS nr. 01 din 27.09.2006, în scopul creării condiţiilor optime de formare continuă a cadrelor didactice,
în baza art. 45 al Legii Învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995,
în temeiul art. 43 (2) şi 46 (1), (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional Căuşeni D E C I D E:

1. Se acceptă desfăşurarea Concursului raional „Cel mai eficient cabinet metodic”.

2. Se aprobă:
- Regulamentul de desfăşurare a Concursului raional „Cel mai eficient cabinet metodic” (Anexa nr. 1).
- Componenţa comisiei raionale pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Cel mai eficient cabinet metodic” (Anexa nr. 2).

3. Se desemnează în calitate de responsabil pentru desfăşurarea concursului raional Direcţia Generală Învăţământ, Tineret şi Sport Căuşeni.

4. Se abrogă Decizia Consiliului raional Căuşeni nr. 4/9 din 09.11.2006 „Cu privire la desfăşurarea concursului raional „Cel mai eficient cabinet metodic”.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se împuterniceşte vicepreşedintele raionului dl Bîrlădeanu Nicolae.

6. Prezenta decizie se comunică:
- Preşedintelui raionului Căuşeni;
- Direcţiei Generale Finanţe Căuşeni;
- Direcţiei Generale Învăţământ, Tineret şi Sport;
- Populaţiei raionului prin intermediul publicării în mijloacele de informare în masă şi/sau afişării în locurile publice.


PREŞEDINTE
AL ŞEDINŢEI:
Serghei BLIDARI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL
Gheorghe TABUNŞCIC

Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional Căuşeni
nr.________
din „_____” __________________2007


Componenţa
comisiei raionale pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului raional “Cel mai efectiv cabinet metodic”


Preşedintele comisiei:

1. Bîrlădeanu Nicolae, vicepreşedintele raionului Căuşeni

Vicepreşedintele comisiei:
2. Toderaşcu Andrei, şef, Direcţiei Generale Învăţământ, Tineret şi Sport

Membrii comisiei:

3. Balaban Iacob, consilier raional

4. Bragari Nina, preşedintele CR al SEŞ

5. Cernobai Maria, metodist, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport

6. Ixarescu Tatiana, metodist, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport

7. Julea Mariana, metodist, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport

8. Mustaţă Emilia, şef al Centrului metodic, metodist, Direcţia Învăţământ,
Tineret şi Sport

9. Nicul Valentin, consilier raional

10. Ungureanu Iulia, metodist Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport

11. Portofoliile profesorilor-continuitate în formarea competenţelor didactice şi psihopedagogice.
1

2. Conţinuturile contemporane şi esteticul amenajării cabinetului metodic-sursa principală în formarea continuă a cadrului didactic.
Decoraţii şi menţiuni

Deţinătorii locurilor I, II şi III vor fi decoraţi cu diplome de gradul respectiv a DGÎTS şi cadouri de preţ după cum urmează:


Premiul întâi (2) cadouri de preţ în sumă a câte 3500 lei (7000 lei)
Premiul doi (4) cadouri de preţ în sumă a câte 3000 lei (12000 lei)
Premiul trei (4) cadouri de preţ în sumă a câte 2000 lei (8000 lei)

Total 27000 lei

Totalurile concursului se vor efectua în luna mai 2008
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting