Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Hagimus

Primăria satului Hagimus organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei preşcolare Hagimus.

Condiţiile de participare la concurs:

a)Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

b)Cunoaşterea limbii de stat;

c)La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;

d)Studii superioare universitare,

e)Vechime de activitate didactică de cel puţin 3 ani;

f)Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

g)Nu are antecedente penale;

h)Nu a fost concediată în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit.l), m), n) din Codul

Muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt prezintă comisiei de concurs în termen de 30 de zile din momentul plasării anunţului pe panoul

informativ următoarele acte:

a)Cererea de participare la concurs;

b)Copia actului de identitate;

c)Copia / copiile actelor de studii superioare;

d)Copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau managerial;

e)Curriculum vitae;

f)Copia carnetului de muncă;

g)Certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere

medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

h)Cazier judiciar sau declaraţia pe proprie răspundere.

Termenul limită de depunere a actelor pentru participare la concurs: 23 decembrie 2015, ora 17.00.

Locul depunerii documentelor: Primăria satului Hagimus, biroul secretarului Consiliului.

Telefon de contact 0243 58 500.

Persoana responsabilă: secretarul Consiliului sătesc Vîrlan Liliana.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de director cuprinde 4 etape:

1.Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

2.Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (testul);

3.Evaluarea CV;

4.Interviul.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting