Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Chircăieștii Noi

Felicitare pentru Ana Doba din s. Chircăieștii-Noi
După absolvirea Școlii de medicină Ana Doba a fost repartizată medic în s. Chircăieștii-Noi, unde a activat timp de 40 de ani cu multă dăruire de sine, responsabilitate și devotament, depunînd eforturi mari atît fizice, cît și morale, căci era nevoită zi și noapte să străbată satul în lung și în lat pe orice timp, pe frig și glod, pe arșiță și ninsoare. Întotdeauna găsea soluțiile necesare pentru toate situațiile dificile. Dacă astăzi fiecare medic are domeniul său de activitate, în perioada cînd a activat doamna Ana le îndeplinea pe toate de una singură. A fost un medic universal, un om cu suflet mare. Ba chiar și astăzi, cînd dumneaei este la odihna binemeritată, locuitorii satului continuă să se adreseze dumneaei cu anumite probleme de sănătate.

Cu adevărat:

A fi Domn e o întîmplare,

A fi Om e lucru mare!

Cu prilejul aniversării, pe care dumneaei o va sărbători la 6 februarie, îi dorim multă sănătate, să aibă în preajmă doar oameni buni și prieteni credincioși, mereu să o însoțească speranța că mîine va fi mai bine decît azi, o bătrînețe liniștită, cu bucurii de la copii.

În numele locuitorilor satului Chircăieștii-Noi

Tatiana TașciANUN
Ț

1.Primăria comunei Chircăieștii Noi organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori al instituțiilor preșcolare din comună.

Condițiile de participare la concurs:

a) Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

b) Cunoașterea limbii române;

c) La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;

d) Studii superioare universitare;

e) Vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;

f) Este aptă din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

g) Nu are antecedente penale;

h) nu a fost concediată în ultimii cinci ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l),m) și n) din Codul Muncii .

II.Candidații pentru ocuparea funcțiilor de director al instituției de învățămînt prezintă comisiei de concurs în termen de 30 de zile din momentul plasării anunțului pe panourile din locurile publice :

a)Cererea de participare la concurs;

b)Copia actului de identitate;

c)Copia/copiile actelor de studii superioare;

d)Copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau managerial;

e)Curiculum vitae;

f)Copia carnetului de muncă;

g)Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;

h)Cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere.

III. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 24 decembrie 2015 ora 1700 .

IV. Locul depunerii documentelor : Primăria comunei Chircăiștii Noi ,biroul secretarului Consiliului comunal, telefon de contact: (0243)94236,94036.

V.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor : Dănuță Natalia ,secretarul Consiliului comunal .

Concursul pentru ocuparea funcției de director cuprinde 4 etape:

a)Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;

b)Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale ( testul);

c)Evaluarea curiculum vitae;

d)Interviul .

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting