Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Chircăiești

A N U N Ţ

Primăria s. Chircăieşti, r-l Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009

ANUNŢĂ

Concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist în percepere fiscală la primăria s. Chircăieşti (1 unitate).

Condiţii de participare la concurs:

-Cetăţean al Republicii Moldova;

-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-Studii superioare sau medii de specialitate în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, navigare Internet;

Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelor de studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sînt.

e)Copia carnetului de muncă.

f)Declaraţia pe propria răspundere ca în termen de 10 zile de la data care a fost declarat învingător să prezinte cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale.

Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei s. Chircăieşti, începînd cu data de 22.07.2016 pînă la 10.08.2016.

Relaţii la tel. 0243 54-272, 0243-54-236

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting