Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Baccealia

Funcție vacantă!ANUNŢ!

Primăria comunei Baccealia organizează Concurs la funcţia vacantă dedirector al Instituţiei preşcolare din satul Baccealia.

Condiţiile de participare la concurs:

-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-Cunoaşterea limbii de stat;

-La data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

-Studii superioare universitare;

-Vechime de activitate didactică de cel puţin 3 ani;

-Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

-Nu are antecedente penale;

-Nu a fost concediată în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit.l), m), şi n) din Codul Muncii;

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt prezintă comisiei de concurs în termen de 30 zile din momentul plasării anunţului pe panoul informativ următoarele acte:

a)Cerere de participare la concurs;

b)Copia actului de identitate;

c)Copia/copiile actelor de studii superioare;

d)Copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau menagerial;

e)Curriculum vitae;

f)Copia carnetului de muncă;

g)Certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere

medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

h)Cazier judiciar sau declaraţia pe proprie răspundere

Termenul limită de depunere a actelor pentru participare la concurs :

23 decembrie 2015, ora 17.00;

Locul depunerii documentelor: primăria comunei Baccealia, biroul secretarului

Con siliului: telefon de contact 0-243-79-5-86;

Persoana responsabilă: secretarul Consiliului comunal: Pocnea Anastasia

Concursul pentru ocuparea funcţiei de director cuprinde 4 etape:

a)Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

b)Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale(test);

c)Evaluarea curiculum vitae;

d)Interviu.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting