Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Decizie Cod: IN08100701 Joi, 11 Octombrie 2007
Decizia cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.2/17 din 18 mai 2006


Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului raional Căuşeni nr. 2/17 din 18 mai 2006

În baza art. 59 din Legea Republicii Moldova nr. 317-Xv din 18 iunie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”,
în temeiul art. 43 (2) şi art. 46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Căuşeni D E C I D E :

1. Se modifică decizia Consiliului raional Căuşeni nr. 2/17 din 18 mai 2006 „Cu privire la desfăşurarea concursurilor raionale „Cea mai pregătită instituţie către noul an de studii” şi „Festivalul activităţii artistice a cadrelor didactice”, după cum urmează:

• în anexa nr. 1 la decizie,

poziţia„Premiile concursului” va avea următorul cuprins:

„Pentru învingătorii concursului se stabilesc următoarele
premii”:
Grupa I
Premiul I - 3000 lei;
2 premii II a cîte 1500 lei;
2 premii III a cîte 1000 lei.
Grupa II
Premiul I -1500 lei;
Premiul II - 1000 lei;
Premiul III - 800 lei.

• în anexa nr. 2 la decizie, poziţia „Decoraţii şi menţiuni” va avea următorul cuprins:
„Deţinătorii locurilor I, II şi III la etapa raională vor fi decoraţi
cu diplome pentru fiecare gen de artă şi cu premii băneşti, după
cum urmează:
Cântul coral:
I loc - 1500 lei
II loc - 1000 lei
III loc - 800 lei



Ansamblurile vocale inclusiv familiale şi vocal- instrumentale:
I loc - 1000 lei
II loc - 700 lei
III loc - 500 lei
Colective de dansuri populare şi moderne:
I loc - 1000 lei
II loc - 700 lei
III loc - 500 lei
Solişti, vocalişti şi instrumentalişti:
I loc - 150 lei
II loc - 100 lei
III loc - 50 lei
Declamatori:
I loc - 100 lei
II loc - 80 lei
III loc - 50 lei
Duete vocale:
I loc - 200 lei
II loc - 150 lei
III loc - 90 lei
• în anexa nr. 3 la decizie,
- poziţia „Andrieş Nicolae, vicepreşedintele raionului, preşedinte al comisiei”, se substituie prin poziţia „Bîrlădeanu Nicolae, vicepreşedintele raionului, preşedinte al comisiei”.

2. Prezenta decizie se comunică:
- Preşedintelui raionului Căuşeni;
- Direcţiei Generale finanţe Căuşeni;
- Direcţiei Generale învăţământ, tineret şi sport Căuşeni;
- Populaţiei raionului prin intermediul publicării în mijloacele de informare în masă şi/sau afişării în locuri publice.


PREŞEDINTE
AL ŞEDINŢEI:
Serghei BLIDARI
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL
Gheorghe TABUNŞCIC



Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting