Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Decizie Cod: AG24060801 Miercuri, 25 Iunie 2008
Dispoziţia nr 113-a din 19.06.2008

Cu privire la crearea staffului raional pentru coordonarea şi monitorizarea situaţiei privind desfăşurarea campaniei de  recoltare a culturilor cerealiere şi leguminoase de I grupă şi a rapiţei în anul 2008

 
Întru coordonarea şi soluţionarea operativă a chestiunilor legate de efectuarea lucrărilor de recoltare a culturilor cerealiere şi leguminoase de I grupă, şi a rapiţei în termeni optimi, reducerii pierderilor şi asigurării unei recolte calitative, evidenţa strictă a cerealelor,

 
întru executarea circularei Guvernului Republicii Moldova nr. 1015-363 din 10.06.2008,

 
în temeiul art. 53 (2), 54 (1)
si (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.06  DISPUN :

 

1. Se crează stafful raional pentru coordonarea şi monitorizarea situaţiei privind desfăşurarea campaniei de recoltare a culturilor cerealiere şi leguminoase de I grupă şi a rapiţei în următoarea componenţă:

Preşedintele staffului raional:

Ciontoloi Ion, preşedintele raionului Căuşeni ; 

Vicepreşedintele staffului raional:

Gogu Sergiu , vicepreşedintele raionului;

Secretarul staffului:

Susanu Alexandru, şef adjunct al Direcţiei agricultură şi alimentaţie;

Membrii stafului raional:

Bahcivanji Maria, şef Inspectoratul Fiscal de Stat Căuşeni ;

Buga Semion, şef Direcţia generală finanţe Căuşeni ;

Cojocari Gheorghe, şef Inspectoratul pentru seminţe şi material săditor raional;

Garaba Dumitru, specialist al Direcţiei agricultură şi alimentaţie;

Gălbineanu Valeriu, comisar Comisariatul raional de poliţie  Căuşeni;

Maranciuc Iurie, şef al poliţiei rutiere Căuşeni ;

Sandu Nicolae,  preşedintele Uniunii Teritoriale Căuşeni  a Sindicatelor „Agroindsind”;

Scutelnic Andrei, sef  Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”;

Siloci Andrei, şef Inspectoratul Teritorial  de Muncă Căuşeni;

Şchiopu Ion, sef Serviciul control ecologic;

Repeşciuc Grigore, şef Direcţia Situaţii excepţionale.

2. Stafful raional va acorda atenţie deosebită la transportarea, depozitarea roadei şi aprovizionarea operativă a producătorilor agricoli cu carburanţi, tehnică agricolă, piese de schimb.

3. Se aprobă graficul de serviciu pentru zilele de odihnă (sîmbătă şi duminică) pe parcursul desfăşurării campaniei de recoltare, conform anexei.

4.   Prezenta dispoziţie  se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate.

 

Preşedinte    Ion Ciontoloi

 

 

 

Anexă

la dispoziţia Preşedintelui

raionului nr. _113 - a_________

din”_19_”__iunie______2008

Graficul

de serviciu pentru zilele de odihnă (sâmbătă şi duminică)

pe parcursul desfăşurării campaniei de recoltare

 

Numele, prenumele, funcţia

Data

Telefon de contact

Gogu Sergiu, vicepreşedintele raionului

28.06.2008

2-20-56,

2-26-50

Cojocari   Gheorghe,   şef   Inspectoratul   pentru seminţe şi material săditor raional

29.06.2008

2-24-38.

2-26-50

Gălbineanu Valeriu, comisar Comisariatul raional de poliţie  Căuşeni

05.07.2008

2-28-80,

2-26-50

Repeşciuc Grigore, şef Direcţia Situaţii excepţionale

06.07.2008

2-39-00,

2-26-50

Susanu Alexandru, şef   adjunct    al    Direcţiei agricultură şi alimentaţie

12.07.2008

 

2-20-51,

2-26-50

Garaba    Dumitru, specialist principal al    Direcţiei agricultură şi alimentaţie  

13.07.2008

 

2-36-42

2-26-50

Şchiopu Ion, sef Serviciul control ecologic

19.07.2008

2-25-34,

2-26-50

Maranciuc Iurie,   şef poliţia rutieră

20.07.2008

2-33-30,

2-26-50

Buga Semion, şef Direcţia generală finanţe Căuşeni

 

26.07.2008

2-28-48

2-26-50

Scutelnic Andrei, sef  Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

 

27.07.2008

2-23-86

2-26-50

 

                            

 

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting