Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Buget Cod: CR20021403 Marți, 11 Martie 2014
DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE a direcţiei Agricultură şi Alimentaţie Căuşeni


DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE


În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,  Dumitru Bodean ,   
în calitate de şef aj direcţiei Agricultură şi Alimentaţie Căuşeni,  declar că  Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Căuşeni , dispune de un sistem de management financiar şi control a cărui organizare şi funcţionare  permite integral  furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, legalitate, etică şi integritate.
Sistemul de management financiar şi control  cuprinde integral       mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creşterea eficacităţii acestuia  au              
la bază evaluarea riscurilor.
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie  2013,     
sistemul de management financiar şi control al  Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie  este conform  cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.                                                                                                                                  Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de management financiar şi control al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

Data  20 februarie 2014        Semnătura     ________________

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting