Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: deciziile-adoptate-la-sedinta-consiliului-raional-causeni-din-30-iunie-2017 Vineri, 14 Iulie 2017
Deciziile adoptate la ședința Consiliului raional Căușeni din 30 iunie 2017


5/1

Cu privire la monitorizarea executării Planului de acțiuni pentru anii 2015-2016 privind implementarea Programului teritorial în domeniul alimentației și nutriției pentru anii 2015-2020, aprobat prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr. 2/2 din 20 februarie 2015

Raportor: Dumitru Bodean. Șef Direcția agricultură

5/2.1

Cu privire la cooperarea cu unele autorităţi publice de nivelul întâi din raionul Căuşeni

Raportor: Simion Buga, șef Direcția finanțe

5/2.2

Cu privire la restituirea în bugetul de stat a soldurilor transferurilor cu destinație specială

Raportor: Simion Buga, șef Direcția finanțe

5/2.3

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016„ Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017”

Raportor: Simion Buga, șef Direcția finanțe

5/2.4

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017”

Raportor: Simion Buga, șef Direcția finanțe

5/2.5

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Simion Buga, șef Direcția finanțe

5/3.1

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Nicolae Gorban, președintele raionului

5/3.2

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Nicolae Gorban, președintele raionului

5/3.3

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Nicolae Gorban, președintele raionului

5/3.4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Nicolae Gorban, președintele raionului

5/4.1

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/18 din 15 februarie 2017“ Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Raportor: Fiodor Garaba, șef Direcția Cultură

5/4.2

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/18 din 15 februarie 2017“ Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Raportor: Lidia Ceban, director Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”

5/5

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/19 din 15.02.2017 „ Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul întîi din raionul Căușeni”

Raportor: Oxana Gîrjev, secretar –interimar al Consiliului raional

5/6

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/26 din 19 mai 2017 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Raportor: Alexandru Cojocaru, șef IMSP Spitalul Raional Căușeni

5/7

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/18 din 15 februarie 2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Raportor: Daria Dormenco, director Liceul ”Alexei Mateevici”

5/8.1

Cu privire la transmiterea în proprietate a unor bunuri imobile

Raportor : Sergiu Osadcii șef Serviciul relații funciare și cadastru

5/8.2

”Cu privire la primirea în proprietate a unui bun imobil ”

Raportor : Sergiu Osadcii șef Serviciul relații funciare și cadastru

5/8.3

”Cu privire la aprobarea dosarelor de stabilire a hotarelor UAT Baccealia, Coșcalia şi a intravilanului s. Chircăieștii-Noi, UAT Chircăieștii-Noi”

Raportor : Sergiu Osadcii șef Serviciul relații funciare și cadastru

5/9.1

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a Domnului Turcanu Petru

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

5/9.2

Cu privire la demisia șefului Secției construcții, gospodărie comunală şi drumuri din cadrul Consiliului raional Căușeni

Raportor: Ludmila Gluh, specialist principal

5/9.3 Cu privire la demisia directorului Azilului raional de bătrâni Tănătari

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

5/9.4

Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Azilului raional de bătrîni Tănătari

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

5/10

Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la restaurarea unui obiect finalizat

Raportor : Vera Nenița, contabil șef

5/11.1

Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de compensații unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural şi a sumei totale a compensațiilor

Raportor : Evdochia Golan, șef –interimar DASPF

5/11.2

„Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/19 din 18 februarie 2016 “ Cu privire la structura şi efectivul –limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”

Raportor : Evdochia Golan, șef –interimar DASPF

5/12

Cu privire la implementarea Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2016-2025

Raportor : Andrei Kazaciok, șef Centrul de Sănătate Publică Căușeni

5/13.1

Cu privire la modificarea Deciziei nr.3/11.2 din 07.04.2017 „ Cu privire la demisia secretarului- interimar al Consiliului raional Căușeni”

Raportor: Oxana Gîrjev, secretar –interimar al Consiliului raional

5/13.2

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/11 din 19 mai 2017 ” Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017”

Raportor: Oxana Gîrjev, secretar –interimar al Consiliului raional

5/13.3

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr. 4/21 din 20 octombrie 2016 „ Cu privire la transmiterea unui bun imobil”

Raportor: Oxana Gîrjev, secretar –interimar al Consiliului raional

5/14

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr.578 din 19.06.2017

Raportor: Oxana Gîrjev, secretar –interimar al Consiliului raional

5/15

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr.494 din 22.05.2017

Raportor: Oxana Gîrjev, secretar –interimar al Consiliului raional

5/16

Сu ргіvіге Іа modificarea decizieі Сonsiliului гаіоnаl Căușeni 6/1 din 15 septembrie 2016,,Cu privire la aprobarea bugetului raionului Căușeni pentru anul 2017”

Raportor :Şeful Direcţiei învăţământ Vasile Molodilo


5/17

Cu privire la scoaterea la licitatie și transmiterea în locațiune a unui bun imobil

Raportor :Preşedintele raionului Nicolae Gorban


5/18

Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea Consiliului raional Căușeni în proprietatea Consiliului orășenesc, administrarea Grădiniței de copii nr.1 Căușeni

Raportor: Preşedintele raionului Nicolae Gorban


5/19

Cu privire la edificarea monumentului de for public- Bustul consacrat memoriei Maestrului Ion Ungureanu

Raportor: Preşedintele raionului Nicolae Gorban


5/20

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat nr.455 din 05.05.2017

Raportor: Oxana Gîrjev, secretar –interimar al Consiliului raional


Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting