Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: deciziile-adoptate-de-consiliul-raional-la-sedinta-din-7-aprilie-2017 Miercuri, 19 Aprilie 2017
Deciziile adoptate de Consiliul raional la ședința din 7 aprilie 2017

3/1.1 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1din 15 decembrie 2016,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017 Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/1.2 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1din 15 decembrie 2016,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/1.3 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1din 15 decembrie 2016,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/1.4 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1din 15 decembrie 2016,,Cu privire la aprobarea bugetului raional căuşeni pentru anul 2017. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/1.5 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1din 15 decembrie 2016,,Cu privire la aprobarea bugetului raional căuşeni pentru anul 2017. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/1.6 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1din 15 decembrie 2016,,Cu privire la aprobarea bugetului raional căuşeni pentru anul 2017. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/1.7 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1din 15 decembrie 2016,,Cu privire la aprobarea bugetului raional căuşeni pentru anul 2017. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/2.1 Cu privire la transmiterea datoriilor creditoare. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/2.2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/2.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/2.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/3.1 Cu privire la permiterea dării în locaţiune. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/3.2 Cu privire la permiterea dării în locaţiune. Raportor: S.Buga Şef Direcţia finanţe

3/4.1 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.1/18 din 15 februarie 2017,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” .Raportor: D.Afanasii Şef, Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

3/4.2 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.1/18 din 15 februarie 2017,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” .Raportor: D.Afanasii, coraportor:S.Buga

3/4.3 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.1/19 din 15 februarie 2017,,Cu privire la cooperarea cu unele autorităţi publice de nivelul întîi din raionul Căuşeni” .Raportor: D.Afanasii, coraportor:S.Buga

3/4.4 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.1/19 din 15 februarie 2017,,Cu privire la cooperarea cu unele autorităţi publice de nivelul întîi din raionul Căuşeni” .Raportor: D.Afanasii, coraportor:S.Buga

3/4.5 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.1/19 din 15 februarie 2017,,Cu privire la cooperarea cu unele autorităţi publice de nivelul întîi din raionul Căuşeni” .Raportor: D.Afanasii, coraportor:S.Buga

3/5.1 Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor cu strigare şi cu reducere. Raportor: N.Gorban Preşedintele raionului

3/5.2 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.8/14 din 13 decembrie 2007,,Cu privire la reorganizarea Instituţiei Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Căuşeni”. Raportor: N.Gorban Preşedintele raionului

3/5.3 Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului raional Căuşeni în instanţele de judecătoreşti. Raportor: N.Gorban Preşedintele raionului

3/6.1 Cu privire la permiterea comercializării la licitaţie a bunurilor imobile. Raportor: S.Osadcii Şef Serviciul relaţii funciare şi cadastru

3/6.2 Cu privire la transmiterea în proprietate a unor bunuri imobile. Raportor: S.Osadcii Şef Serviciul relaţii funciare şi cadastru

3/8 Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat nr.330 din 15 martie 2017. Raportor: O.Gîrjev Specialist principal în probleme juridice

3/9 Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/11 din 15 decembrie 2016 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.7/23 din 10.12.2015,,Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru participarea la şedinţele Consiliului raional Căuşeni”” Raportor: O.Gîrjev Specialist principal în probleme juridice

3/10.1 Cu privire la aprobarea componenţei modificarea a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante subordonate Consiliului raional Căuşeni. Raportor: L.Gluh Specialist principal în lucrări de secretariat

3/10.2 Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante. Raportor: L.Gluh Specialist principal în lucrări de secretariat

3/11.1 Cu privire la acordarea concediului anual neplatit preşedintelui raionului Raportor: V.Cernat Secretar interimar al Consiliului raional Căuşeni

3/11.2 Cu privire la demisia secretarului interimar al Consiliului raional Căuşeni Raportor: V.Cernat Secretar interimar al Consiliului raional Căuşeni

3/12.1.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/1 din 15 decembrie 2016 "Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017

3/12.2.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.1/18 din 15.02.2017 „ Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

3/13.1.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

3/13.3.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

3.14.Cu privire la casarea şi scoaterea de la balanța IMSP „ Spitalul raional Căuşeni „ Ana şi Alexandru” a unor mijloace fixe

3.15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017"



Decizii Sedinta 7 Aprilie 2017
on Scribd

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting