Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Formular Cod: IN02051301 Joi, 02 Mai 2013
Diagrama Gauss-Isac
Diagrama Gauss-Isac prezintă o foaie de calcul în Excel de formatul A4, securizată. Este destinată în special directorilor adjuncţi pentru instruire, dar şi profesorilor şi învăţătorilor, pentru a face analiza statistică a testelor de evaluare sumativă. Folosirea acestei aplicaţii permite să se facă analiza în doar cîteva minute, printr-o simplă introducere a rezultatelor obţinute de elevi la testare în tabelul respectiv. Aplicaţia permite modificarea conţinutului celulelor colorate în verde. Pe măsura completării tabelului aplicaţia construieşte simultan curba Gauss pentru numărul dat de elevi şi curba reală a rezultatelor elevilor. Construirea graficelor în acelaşi sistem de coordonate permite compararea lor şi scoaterea unei concluzii rapide despre validitatea testului. Aplicaţia calculează automat procentul reuşitei, procentul calităţii şi nota medie. Rubricile „Modulul” şi „Mediana” se completează de la tastatură. La sfârşit se face un comentariu în dependenţă de forma curbei reale. Predominarea notelor mici (2, 3, 4 şi 5) vorbeşte despre faptul că elevii au cunoştinţe foarte slabe în domeniu, sau testul a fost prea greu în comparaţie cu standardele educaţionale la disciplina respectivă . Prezenţa notelor mari (8, 9, 10) în exces deasemenea denotă unele nereguli: fie că testul a fost prea uşor pentru elevii de vârsta dată, sau în timpul testării s-a permis copiatul, ori elevii au ştiut din timp subiectele testului ş.a. Ambele situaţii necesită o studiere mai aprofundată din partea direcţiei şcolii în luarea unei decizii referitor la validitatea testului. Notă: Curba reală se apropie de curba lui Gauss dacă numărul de elevi este mai mare de 100.
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting