Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Vineri, 12 Aprilie 2013

Concurs pentru suplinirea funcţiei de director la Centrul pentru tineret şi sport din oraşul Căuşeni

                                                                             

A N U N Ţ

Consiliul raional Căuşeni anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de director la Centrul pentru tineret şi sport din oraşul Căuşeni.
Condiţiile de participare la concurs:
-    Cetăţean al Republicii Moldova;
-    Studii superioare de licenţă sau echivalente, preferabil  în domeniul dezvoltării culturii fizice şi  sportului.
-    Cunoaşterea limbii de Stat.
-    Lipsa antecedentelor penale;
-    Cunoştinţe în domeniul legislativ şi  managerial;
-    Experienţă de muncă în domeniul managerial de cel puţin 3 ani.
Documentele ce urmează a fi prezentate:
a)    Cerere de înscriere la concurs.
b)    Curriculum vitae.
c)    Copia buletinului de identitate.
d)    Copia actelor  de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională.
e)    Copia (extrasul) carnetului de muncă.
f)    Certificatul medical îl va depune învingătorul concursului).
g)    Cazierul judiciar(îl va depune pentru învingătorul concursului).
h)    Program de activitate în viitoarea funcţie pentru o perioadă de 5 ani.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul Consiliului raional Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, 31, bir. 24 tel. 2 23 48 în termen de 30 zile de la data publicării anunţului în săptămînalul „Căuşeni” şi pagina WEB al Consiliului raional Căuşeni – www. causeni.md.                                                                     
                                                                              
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting