Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 13 May 2020

Solidarity Fund PL din Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish aid, anunță lansarea apelului de propuneri al Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE, desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”

Solidarity Fund PL din Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish aid, anunță lansarea apelului de propuneri al Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE, desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”. Apelul de propuneri are scopul de a contribui la dezvoltarea economică locală din Republica Moldova.

Acest Fond este un instrument care susține diversificarea activităților economice și consolidarea mediului antreprenorial în zonele rurale, îmbunătățind nivelul de trai al populației locale. Vor fi sprijinite inițiativele care urmăresc să contribuie la (i) stimularea revitalizării economice și (ii) creșterea atractivității zonelor rurale ale țării.

Astfel, vor fi identificate inițiativele economice inovatoare, menite să valorifice potențialul și resursele locale. Acesta va sprijini proiectele care vor servi drept modele de urmat pentru companiile locale ce acționează în calitate de catalizatori pentru o schimbare pozitivă.

Bugetul total al apelului de propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE este de 3,866,520.00 MDL.

Sunt eligibile persoanele fizice care desfășoară activitate economică (gospodării țărănești, întreprinderi individuale) și persoanele juridice (asociații și grupuri de producători, agenți economici etc.), rezidente în Republica Moldova și înregistrate conform legislației în vigoare, care activează în zonele rurale (sate) și orașele cu populația de până la 10 mii locuitori.

Tindem să susținem inițiative din diferite sectoare economice, cum ar fi apicultura, turismul rural, creșterea legumelor și alte sectoare importante pentru dezvoltarea locală.

Aplicanții pot solicita pîna la 600 mii lei cofinanțare ca grant, cu condiția că asigură 40% contribuție proprie din valoarea totală a proiectului.

Termen limită pentru depunearea aplicațiilor este 15 iunie 2020, ora 9 :00.

Pentru informații detaliate despre prezentul appel, accesați :

https://solidarityfund.md/apel-de-propuneri-in-cadrul-fondului-initiativelor-pilot-leader-ue/

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting