Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 09 November 2018

SMART RIVER GOVERNANCE 2.0: IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE RÎU PENTRU BOTNA PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRATED AL RESURSELOR DE APĂ

La data de 8 noiembrie 2018, ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Căușeni, a fost organizat un seminar (workshop) cu privire la implementarea proiectului KEP ITALIA ”SMART RIVER GOVERNANCE: EXPERIENCES IN THE MIRROR FROM ITALY TO MOLDOVA”,la care sunt invitați reprezentanți ai instituțiilor școlare, primării și ONG-uri din raionul Căușeni.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea managementului resurselor de apă, inclusiv cele de suprafață( râuri și lacuri de acumulare) din bazinul hidrografic Botna, contribuirea la implementarea planului de gestionare pentru districtul râului Nistru în conformitate cu Legea Apelor, Directiva UE privind Apa,Directiva UE privind evaluarea riscurilor de inundații, precum și combatere cu inundațiile.

Ca obiect de studiu și de aplicare a metodologiei ”Contractului de rău” în RM servește râul Botna, care traversează 3 raioane (Hincești, Ialoveni și Căușeni). Starea rîului în ultimii ani se agravează, fiind afectată de schimbările climaterice, gradul înalt de poluare cu deșeuri (canalul râului are un grad avansat de colmatare), folosirea neadecvată a terenurilor din fîșia riverană de protecție, iar situaţia creată prezintă risc de inundaţii.
Un alt obiectiv pe care îl urmărește proiectul este de a crește gradul de responsabilitate a cetățenilor față de bunul public, apă, și de implicare în buna guvernare a răului Botna prin transferul practicilor partenerilor europeni.

Consultarea părților interesate, comunicarea și informarea publicului despre starea mediului, apei râului, identificarea rolului fiecărui actor-chee, vor determina întocmirea unui contract numit ”Contract de râu”, care va constitui un angajament viabil pentru programul de activități pe termen scurt și mediu, inclusiv un temei pentru identificarea și colectarea de resurse financiare pentru buna adminstrare a râului.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting