Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 02 March 2015

SERVICII SOCIALE DESTINATE FAMILIEI SI COPILULUI ÎN RAIONUL CAUSENI

Direcția asistență socială și protecție a familiei Căușeni acordă sprijin populației raionului Căușeni prin prestații și servicii sociale. Serviciile sociale dezvoltate în cadrul Direcției sunt destinate atît adulților cît și familiilor cu copii aflați în risc social. Din servicii sociale primare fac parte: Serviciul Asistență Socială Comunitară, creat prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr. 3/4 din 04 mai 2010. Acest serviciu constă în identificarea familiilor cu copii în situație de dificultate, evaluarea, monitorizarea și facilitarea accesului acestora la prestații și servicii sociale. Serviciul dat include 32 de asistenți sociali. Numărul familiilor în situație de risc în evidență și monitorizare – 304 familii cu 501 copii;

Centrele Comunitare Multifuncționale din s. Baccealia, Chircăiești, Ucrainca oferă servicii în domeniul protecției sociale și celui educațional pentru diferite categorii de beneficiari: copii, familii cu copii, tineri, vîrstnici, inclusiv persoane cu dizabilități. De susținerea Centrelor în vederea depășirii situațiilor de vulnerabilitate socială se bucură 114 copii, inclusiv 13 de copii cu disabilități. În situații de criză, li se asigură spațiu protector temporar, li se oferă servicii de îngrijire, consiliere. Centrele asigură accesul tinerilor în situație de risc/cu dizabilități fizice și mintale la educație, informare și la viața comunității prin implicarea lor în activitățile de orientare profesională și dezvoltare a deprinderilor de viață.

Centrul social de zi „Casa în care mă simt copil” din s. Taraclia oferă servicii de asistență socială pentru 50 de copii anual din familii social vulnerabile, în situație de risc.

Serviciul tutela/curatela. Conform ultimelor modificări ale legislației din domeniul protecției familiei și copilului, ținînd cont de situația, care necesită aplicarea acestei forme de plasament la data de 01 ianuarie 2015 în raionul Căușeni sunt la evidență 266 de copii ai căror părinți unicul sau ambii sunt plecați peste hotare și 102 copii rămași fără ocrotirea părintească în urma decesului părinților, decăderii din exercițiul drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește decedați, dispăruți sau incapabili. Din numărul total al copiilor beneficiari de serviciul nominalizat - 10 copii sunt încadrați în grad de disabilitate.

Din servicii sociale specializate destinate familiilor cu copii și tinerelor aflate în situație de risc, victime a violenței intrafamiliale și traficului de ființe umane: Centrul Maternal ”Pro Familia din Căușeni” (19 locuri) creat prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr. 5/8 din19.08.2009 și Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Ființe Umane (14 locuri) creat prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr.9/2 din 29 noiembrie 2012. Pe parcursul a. 2014 de servicii specializate în Centrul Maternal au beneficiat 25 de mame cu 37 de copii în situație de dificultate cu intenție de abandon, cu probleme familiale, abuzați sub diferite forme. 34 de copii au fost asistați în Centrul de Asistență și Protecție a VTFU – inclusiv 1 copil cu disabilitate.

Din servicii sociale specializate destinate copiilor în situație de risc: Casa de copii de tip familial din satul Fîrlădeni (Manza Elena – 6 locuri) creată prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr.6/4 din 18.04.1996; (Roșca Liuba – 6 locuri) creată prin Decizia nr. 15/14 din 26.12.1990. Serviciul este destinat copiilor din familii defavorizate rămași fără ocrotirea părintească. Actual 8 copii din raion sunt în plasament și beneficiază de acest serviciu, 4 copii își continuă studiile în școli profesionale și colegii. Pe parcursul a. 2014 de Serviciul CCTF Fîrlădeni din r-nul Căușeni au beneficiat în total 15 copii.Serviciulalternativ - Asistență Parentală Profesionistă creat prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr. 4/6 din 05.06.2010 (3 unități de personal pentru 9 copii) și extins prin Decizia nr.6/12 din 11 iulie 2012 (cu 3 unități de personal pentru 9 copii) – în total 6 familii a asistenților parentali profesioniști (s. Opaci, Tocuz, Grigorievca, Sălcuța, Copanca), în care sunt plasați 18 copii din familii, în care sănătatea, integritatea psihică și fizică a copiilor au fost prejudiciate. În a. 2014 au beneficiat de acest serviciu – 20 de copii. Serviciul Adopție - În cursul anului 2014 s-a încuviințat adopția pentru 5 copii. 10 copii adoptaţi s-au aflat în perioada de monitorizare post-adopţie. În total la evidența autorității tutelare teritoriale Căușeni sunt 48 de copii.Serviciul social Sprijin pentru familiile cu copii, creat prin acordul de colaborare cu A.O. „Parteneriate pentru fiecare copil” și instituit prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr. 4/5 11.07.2014. Scopul acestui serviciu este de a susține dezvoltarea capacității familiei în creșterea și educația copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei și conectarea ei la resursele relevante din comunitate, inclusiv prin ajutor bănesc. În al IV trimestru al a. 2014 în sprijinul familial secundar au fost incluse 6 familii cu copii, în scopul prevenirii separării copilului de familie, beneficiind de sprijin monetar în sumă de 50 mii lei. ServiciulAsistență Personală creat prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr. 5/2 din 23.08.2012. În perioada a. 2013-2014 serviciul a fost extins. Actual de serviciu se bucură 52 de beneficiari, inclusiv 9 copii cu disabilități severe din localitățile raionului beneficiază de servicii de îngrijire, însoțire și supraveghere permanentă la domiciliul său în vederea favorizării independenței și integrării în societate.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting