Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-causeni-este-anuntata-pentru-14-decembrie-2017 Friday, 08 December 2017
Ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni

Vă informăm, că la data de 14 decembrie 2017, ora 10.00, Sala de şedinţe a
Consiliului raional, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Căuşeni
cu următoarea ordine de zi:


1.Cu privire la încetarea mandatului de vicepreşedinte al raionului

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

2.Cu privire la aprobarea structurii şi efectivul limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căuşeni

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

3. Cu privire la numirea prin transfer a şefului - interimar Direcţiei asistenţă sociaţă şi protecţie a familiei a Consiliului raional Căuşeni

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

4. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Direcţiei cultură, tineret, sport şi turizm a Consiliului raional Căuşeni

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

5.Cu privire la numirea şefului interimar al Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri a Consiliului raional Căuşeni

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

6.Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Secţiei construcţii, gorpodărie comunală şi drumuri a Consiliului raional Căuşeni

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

7.Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Serviciului relaţii funciare şi cadastru cu Direcţia agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional Căuşeni

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

8. Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018

Raportor: Simion Buga, şeful Direcţiei finanţe

9. Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018

Raportor: Simion Buga, şeful Direcţiei finanţe

10. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017 la Legea Bugetului de Stat

Raportor: Simion Buga, şeful Direcţiei finanţe

11. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Căuşeni pentru anul 2018

Raportor:Oxana Gîrjev, secretar – interimar al Consiliului raional Căuşeni

12. Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale, de interes raional pentru anul 2018

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

13.Cu privire la aprobarea Programelor de organizare şi desfăşurare a acţiunilor culturale, sportive şi pentru tineret pentru anul 2018

Raportor:Fiodor Garaba, şeful Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism

14.Cu privire la aprobarea Planurilor calendaristice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare în învăţămîntul secundar general pentru anul 2018

Raportor:Vasile Molodilo, şeful Direcţiei învăţământ

15.Cu privire la aprobarea Planurilor calendaristice pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale şi sportive pentru anul 2018 a Instituţiei Publice de Învăţămînt Centrul raional de creaţie a copiilor şi adoleşcenţilor Căuşeni

Raportor:Maria Garştea, director interimar al Instituţiei Publice de Învăţămînt Centrul raional de creaţie a copiilor şi adoleşcenţilor Căuşeni.

16.Cu privire la aprobarea Planurilor calendaristice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive pentru anul 2018 a Instituţiei Publice de Învăţămînt ,,Şcoala Sportivă Căuşeni”

Raportor:Vladimir Iurco, directorul Instituţiei Publice de Învăţămînt ,,Şcoala Sportivă Căuşeni”

15.Cu privire la aprobarea Planurilor calendaristice pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale şi sportive pentru anul 2018 a Instituţiei Publice de Învăţămînt Centrul raional de creaţie a copiilor şi adoleşcenţilor Căuşeni

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

17.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017”

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/9 din 27 mai 2004 ,,Cu privire la aprobarea actului de inventariere a clădirilor proprietate a raionului Căuşeni”

Raportor:Serghei Osadcii, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru

19. Cu privire la includerea unor bunuri în lista bunurilor supuse privatizării de către Consiliul raional Căuşeni

Raportor:Serghei Osadcii, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru

20.1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

20.2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

20.3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

20.4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

21. Cu privire la majorarea limitei anuale de parcurs pentru anul 2017 a unităţii de transport din gestiunea Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Raportor: Dumitru Afanasii, şeful-interimar Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

22. Cu privire la permiterea premierii

Raportor: Oxana Gîrjev, secretar interimar al Consiliului raional Căuşeni

23. Cu privire la tramsmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparaţia capitală a unor obiecte

Raportor:Vera Neniţa, contabi şef, Aparatul preşedintelui raionului

24. Cu privire la cooperarea cu Consiliul sătesc Chircăieşti

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

25. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni 4/9 din 19.05.2017 ,,Cu privire la modificarea statutului Liceului Teoretic ,,Grigore Grigoriu” din s.Cîrnăţeni”

Raportor:Vasile Molodilo, şef Direcţia învăţământ

26. Cu privire la casarea şi scoaterea de la balanţă Direcţiei învăţământ mijlocul fix clădirea ,,Combinatul din s. Gîsca”

Raportor:Vasile Molodilo, şef Direcţia învăţământ

27. Cu privire la casarea şi scoaterea de la balanţă IMSP,,Spitalu raional Căuşeni ,,Ana şi Alexandru” a unor mijloace fixe

Raportor:Alexandru Cojocaru directorul IMSP Spitalul raional Căuşeni ,,Ana şi Alexandru”

28. Cu privire la încetarea raporturilor de seviciu ale secretarului Consiliului raional Căuşeni

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

29. Cu privirea la numire în funcţie pe durată determinată a domnului Simion Buga, Şeful Direcţiei finanţe

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

30.Cu privire la acordarea partială a concediului de odihnă anual Preşedintelui raionului

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

31.Cu privire la programarea concediului de odihnă anual al preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor, secretarului Consiliului raional, şefilor subdiviziunilor şi de Instituţii Publice, subordinate Consiliului raional Căuşeni pentru anul 2018.

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

32. Cu privire la demisia şefului IMSP CS Taraclia

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

33. Cu privire la numirea în funcţie a şefului IMSP CS Taraclia

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting