Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-causeni-din-24-mai-2019 Tuesday, 14 May 2019
Ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni din 24 mai 2019

Vă informăm, că la data de 24 mai 2019, ora 11:00, Sala de şedinţe a Consiliului raional, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Căuşeni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019.

Raportor: Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

2. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru asigurareaeliberării şi schimbării legitimaţiilor persoanelor victime reabilitate ale represiunilor politice din raionul Căușeni.

Raportor:Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

3. Cu privire la propunerea candidaturilor de membri pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripţie a raionului Căuşeni (Alegerile locale generale 2019).

Raportor:Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

4. Cu privire la trasmiterea unor bunuri.

Raportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

5. Cu privire la trasmiterea unor bunuri.

Raportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coroportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Simion Buga, Şef Direcţia finanţe

8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

10. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Simion Buga, Şef Direcţia finanţe

11. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Cojocaru Alexandru, Şef IMSP Spitalul raional ,,Ana şi Alexandru”

12. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

13. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Ghenadie Cuciuc, Șef, DSE Căușeni

14. Cu privire la transmiterea în proprietate a unui bun imobil.

Raportor: Iurie Turtureanu, Șef Direcția economie, construcție și infrastuctură.

15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.8/32 din26.09.2013 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituireafondului de rezervă al Consiliului raional Căușeni și utilizarea mijloaceloracestuia”.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Simion Buga, Şef Direcţia finanţe

16. Cu privire la transmiterea unori bunuri.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Șef, secția administrație publică locală, Feodor Para

17. Cu privire la transmiterea unori bunuri.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Șef, secția administrație publică locală, Feodor Para

18. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

19. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şiTurism.

20. Cu privire la scoaterea la licitație și transmiterea în locațiune a unui bun imobil

Raportor: Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şiTurism.

21. Cu privire la acordul de a primi în proprietatea publică a raionului Căușeni bunuri din proprietatea publică a statului

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şiTurism.

22. Cu privire la cooperarea cu Consiliul orășenesc Căinari.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şiTurism

23. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30.11 2018,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019”.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

24. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30.11 2018,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019”.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism

25. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Iurie Turtureanu, Șef Direcția economie, construcție și infrastuctură.

26. Cu privire la defalcarea în bugetul raional a uneipărți din profitul net al Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Căușeni”

Raportor: Director ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Căușeni”, Petru Lazăr

27. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/16 din 03 august 2018 ,,Cu privire la modificarea și completareaDeciziei nr. 1/15.7 din 19 mai 2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Căușeni”

Raportor: Director ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Căușeni”, Petru Lazăr

28. Cu privire la radierea unor Imobile din registru bunurilor imobile.

Raportor: Iurie Turtureanu, Șef Direcția economie, construcție și infrastuctură.

29. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30 noiembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019”

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban.
Coraportor: Directorul gimnaziului Tocuz, Dărănuță Liuba

30. Cu privire la transmiterea în proprietate a uui bun imobil

Raportor: Iurie Turtureanu, Șef Direcția economie, construcție și infrastuctură.

31. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a procedurii de repartizare și decontare a medicamentelor și consumabilelor prin intermediul serviciului social ,,Echipa mobilă” din cadrul direcției.

Raportor: Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

32. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO ,,CCF Moldova-Copil, Comunitate, Familie” și Consiliul raional Căușeni.

Raportor: Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

33. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a Familiei

34. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a Familiei

35. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban.
Coraportor: Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a Familiei

36. Cu privire la transmiterea în proprietate a unor bunuri imobile

Raportor: Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

37. Cu privire la revocarea sancțiunii disciplinare aplicată șefului Direcțieiasistență socială și protective a familiei Căușeni.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban.

38. Cu privire la revocarea sancțiunii disciplinare aplicată șefului Direcției economie, construcții și infrastructură.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban.

39. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban.

40. Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul întâi din raionul Căușeni.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban.

41. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din30.11 2018,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul2019”.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Simion Buga, Şef Direcţia finanţe

42. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/24 din22.03.2019,,Cu privire la aprobara Regulamentului de funcționare a Serviciului juridic”.

Raportor:Vladimir Gîra, șef, Serviciul juridic

43. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Vera Neniță, contabil-șef Aparatul președintelui

44. Cu privire la permiterea comercializării la licitație a materialelor de construcție.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

45. Cu privire la transmiterea unui bun cu titlu gratuit.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Vera Neniță, contabil-șef Aparatul președintelui

46. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.8/6 din 21 decembrie 2018 ”Cu privire la transmiterea în comodat și locațiune a unor bunuri imobile.

Raportor:Vladimir Gîra, șef, Serviciul juridic

47. Cu privire la alocarea unui lot de ajutoare umanitare.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Ciuchitu Vera, șef, Serviciul resurse și asigurarea durabilități investițiilor

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe -
la data de 24.05.2019, ora 08:00, biroul preşedintelui;
Ședința Comisiei drept, administrație
publică locală și relații internaționale -
la data de 24.05.2019, ora 08:00, Sala de ședințe, Consiliul raional;
Ședința Comisiei educație, tineret, sport, cultură,
protecția socială, sănătate publică și muncă –
la data de 24.05.2019, ora 08:30, Sala mică de ședințe, Consiliul raional;
Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului –
la data de 24.05.2019, ora 09:30, biroul vicepreşedintelui Sergiu GOGU.
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting