Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-causeni Thursday, 26 April 2018
Ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni

Vă informăm, că la data de 4 mai 2018, ora 10:00, Sala de şedinţe a Consiliului raional, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Căuşeni cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la numirea în funcție de secretar al Consiliului raional Căușeni

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

2. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adoleșcenților în sezonul estival 2018

Raportor:Vasile Molodilo, șef, Direcția educație, tineret, sport și turism

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Direcției agricultură și alimentație

Raportor:Dumitru Bodeanu, șef, Direcția agricultură și alimentație

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a Acţiunii - concurs ,,Rîu curat de la sat la sat” în raionul Căuşeni.

Raportor:Dumitru Bodeanu, șef,Direcția agricultură și alimentație

5.Cu privire la activitatea serviciilor de asistenţă socială specialiazată a femeielorîn dificultate din raionul Căuşeni peperioada anului 2017.

Raportor: Osadci Tatiana, directorul IP Centrul Maternal ,,Pro Familia din Căușeni,,

6.1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor:Simion Buga, şef Direcţia finanţe

6.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor: Vasile Molodilo, șef Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

6.3.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor:Osadci Tatiana, director IP Centrul Maternal ,,Pro Familia din Căușeni,,

6.4. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor:Simion Buga, şef Direcţia finanţe

6.5. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor: Vasile Molodilo, șef Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

6.6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor: Vasile Molodilo, șef Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

6.7.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor: Vasile Molodilo, șef Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

7.1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

Raportor: Vasile Molodilo, șef Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

7.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

Raportor: Vasile Molodilo, șef Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

8. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/7 din 23 februarie 2018,, Cu privire la cooperareacu unele autorități de nivelul I din raionul Căușeni,,

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

9. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.9/14 din 14 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobareaplanurilor calendaristice pentruorganizarea și desfășurarea activitaților extrașcolare în învățămîntul secundar general pentru anul 2018,,

Raportor:Vasile Molodilo, șef Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

10.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.9/12 din 14.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Programului de întreţinere a drumurilor publive locale de interes raional pentru anul 2018.

Raportor:Iurie Turtureanu, şef – interimar al Direcţiei economie, construcţii şi infrastructură

11. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.5/8 din 07 noiembrie 2007 ,,Cu privire la instituirea Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului,,

Raportor:Fiodor Garaba, şef Direcţia asistență socială și protecție a familiei

12. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/4 din 19 mai 2017 ,,Cu privire la reglementarea utilizării transportuluiaflat în dotarea instituțiilor publice subordinate Consiliului raional Căușeni ”

Raportor:Fiodor Garaba, şef Direcţia asistență social și protecție a familiei

13. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/5.1 din 19 mai 2017 ,,Cu privire la formarea unui bun imobil”

Raportor:Serghei Osadcii, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru

14. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.8/4 din 17 noiembrie 2017 ,,Cu privire la înființarea Aleii personalităților din domeniul culturii din ținutul Căușeni”

Raportor:Larisa Șestacovschi, șef- interimar Secția cultură,tinert sport şi turism

15. Cu privire la examinarea cererii prealabile

Raportor:Oxana Gîrjev secretar-interimar al Consiliului raional

16.1 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Vasile Molodilo, șef Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Vasile Molodilo, șef Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Vasile Molodilo, șef Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Vasile Molodilo, șef Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Vasile Molodilo, șef Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.6 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Iurie Turtureanu, şef – interimar al Direcţiei economie, construcţii şi infrastructură

16.7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Iurie Turtureanu, şef – interimar al Direcţiei economie, construcţii şi infrastructură

16.8 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Simion Buga, şef Direcţia finanţe

16.9 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Simion Buga, şef Direcţia finanţe

16.10 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

16.11Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Alexandru Cojocaru, șef IMSP Spitalul raional Căușeni Ana și Alexandru,,

16.12 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Alexandru Cojocaru, șef IMSP Spitalul raional Căușeni Ana și Alexandru,,

16.13 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

16.14 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

16.15 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Fiodor Garaba, şef Direcţia asistență socială și protecție a familiei

16.16 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

16.17 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

16.18 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare și transmiterea unor bunuri

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

17. Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuatela reparaţia capitală a obiectului,,Reparația capital a sistemului de încălziredin incinta blocului central al Centrului militar teritorial Căușeni din or. Căușeni şi aobiectului ,,Modernizarea cazangeriei Centrului militar teritorial Căușenipe str. Al.Mateevici din or. Căușeni

Raportor:Lilian Pînzaru, comandantul Centrului Militar Teritorial Căușeni

18.Cu privire la permiterea comercializarii la licitație a unor bunuri

Raportor: Galina Gudumac, specialist principal, Serviciul privatizare Direcția economie, construcții și infrastructură.

19.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind alocarea ajutorului finaciar unic din Fondul de rezervă al Consiliului raional Căușeni.

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

20.Cu privire la aprobarea Planului Strategic Național Anticorupție pentru anii 2018-2022.

Raportor:Oxana Gîrjev, secretar-interimar al Consiliului raional

21.Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Direcția economie, construcții și infrastructură.

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

22.Cu privire la numirea în funcție de director al Azilului raional de bătrîni Tănătari

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

23.Cu privire la demisiadin funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate Fîrlădeni

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

24.Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu directorul IP Centrul Maternal,,Pro Familia din Căuşeni”şi asigurarea interimatului.

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

25.Cu privire la permiterea cazării în căminul Liceului Teoretic Alexei Mateevici, or. Căușeni.

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

26. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor:Vasile Molodilo, șef Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

27.Cu privire la transmiterea unor bunuri create în cadrul proiectului,, Centrala termică pe bază de biomasă în complex cu instalația de colectare solare pentru preparareaapei calde menajere la IMSP Spitalul raional Căușeni ,,Ana și Alexandru.

Raportor: Alexandru Cojocaru, șef IMSP Spitalul raional Căușeni Ana și Alexandru,,

28. Cu privire la transmiterea în proprietate a unui bun imobil

Raportor: Serghei Osadcii, șef Serviciul relații funciare și cadastru

29. Cu privire la darea acordului de primire în proprietate a unui bun imobil

Raportor: Serghei Osadcii, șef Serviciul relații funciare și cadastru

30. Cu privire la darea acordului de primire în proprietatea terenurilor agricole cu nr. Cadastrale 2336108740 și 2336108749, proprietatea a statului administrate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în proprietatea publică a raionului Căușeni.

Raportor: Serghei Osadcii, șef Serviciul relații funciare și cadastru

31. Cu privire la transmiterea unor bunuri

Raportor:Feodor Para, șef Secția administrație publică

Ordinea de zi suplimentară

32.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor:Simion Buga, şef Direcţia finanţe

33.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

Raportor: Vasile Molodilo, șef Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

34. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14.1 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

Raportor: Vasile Molodilo, șef Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

35. Cu privire la transmiterea unor bunuri

Raportor:Fiodor Garaba, şef Direcţia asistență socială și protecție a familiei

36. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Iurie Turtureanu, şef – interimar al Direcţiei economie, construcţii şi infrastructură

37. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

38. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

39. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Dumitru Bodeanu, șef,Direcția agricultură și alimentație

40. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Vasile Molodilo, șef Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe - la data de 03.05.2018, ora 09:00, biroul președintelui;

Ședința Comisiei drept, administrație
publică locală și relații internaționale -
la data de 03.05.2018, ora 14:00, sala mică, Consiliul raional;

Ședința Comisiei educație, tineret, sport, cultură,
protecția socială, sănătate publică și muncă -
la data de 04.05.2018, ora 08:30, sala mică, Consiliul raional;

Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului -
la data de 04.05.2018, ora 09:00, biroul vicepreședintelui Sergiu GOGU.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting