Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-causeni Monday, 12 February 2018
Ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni

Vă informăm, că la data de 23 februarie, ora 10:00, Sala de şedinţe a Consiliului raional, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Căuşeni cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018”.

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

2.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017.

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017”.

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

4.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Direcției economie, construcții și infrastructură.

Raportor:Iurie Turtureanu,șeful Direcției economie, construcții și infrastructură

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Consultativ pe lîngă Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism.

Raportor: Vasile Molodilo, şeful Direcţiei educaţie, cultură, tineret, sport şi turism

6. Cu privire la modificarea Statutului Gimnaziului Tănătarii Noi în Gimnaziul-grădiniţă Tănătarii Noi.

Raportor: Vasile Molodilo, şeful Direcţiei educaţie, cultură, tineret, sport şi turism

7. Cu privire la cooperarea cu unele autorităţi publice de nivelul întîi din raionul Căuşeni.

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

8. Cu privire la transmiterea cheltuielilor.

Raportor: Vera Neniță, contabil șef Aparatul președintelui

9. Cu privire la transmiterea în folosință temporară și comodat a unor bunuri.

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

10. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Fiodor Garaba, şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familie

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.1/12 din 15 februarie 2017,, Cu privire la transmiterea unor bunuri”.

Raportor:Valentina Vasilieva, directorul gimnaziului ,,Prometeu,,s.Copanca

12.Cu privire la anularea cheltuielilor bugetare la obiectul ,,Şcoala cu 1266 de locuri din str.Alba Iulia or.Căuşeni”

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

13.Cu privire la anularea procesului verbal al rezultatelor licitării la lotul 2 şi 3 din data de 04 ianuarie 2018.

Raportor: Iurie Turtureanu, şeful Direcţiei economie,construcţii şi infrastructură

14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

14.1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

14.2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.5/23 din 15.12.2016 ,,Cu privire la formarea unui bun imobil”.

Raportor:Serghei Osadcii, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru

16. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.5/8.3 din 30.06.2017 ,,Cu privire la aprobarea dosarelor de stabilire a hotarelor UAT Baccelia, Coşcalia şi a intravilanului s. Chircăieştii – Noi”.

Raportor:Serghei Osadcii, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru

17. Cu privire la stabilirea hotarului intravilanul satului Chircăieştii-Noi.

Raportor:Serghei Osadcii, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru

18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.5/17 din 16 octombrie 2015 ,,Cu privire la constituirea comisiei raionale pentru privatizarea fondului de locuinţe”

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

19. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.3/5.1 din 07 aprilie 2017 ,,Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor cu strigare şi reducere”

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

20. Cu privire la situația epidemiologică la tuberculoză în raionul Căușeni, realizări și probleme.

Raportor:Andrei Kazaciok, șeful Centrului Sănătate Publică Căușeni

21. Cu privire la conferirea titlului ,,Cetăţean de Onoare al raionului Căuşeni”.

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

22. Cu privire la prelungirea termenului de numire în funcţie de şef al IMSP Centrul de sănătate Sălcuţa.

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

23. Cu privire la prelungirea termenului de numire în funcţie de şef al IMSP Centrul de sănătate Fîrlădeni.

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

24. Cu privire la numirea în funcţie de şef al Secţiei economie a doamnei Natalia Naşco.

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

25. Cu privire la încorporare a cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în termen redus în serviciul civil (de alternativă), în perioada martie-iulie 2018, a recruţilor din raion, născuţi în perioada anilor 1991-2000.

Raportor: Lilian Pînzaru, comandantul Centrului Militar Teritorial Căuşeni


Ședința Comisiei economie, buget și finanțe - la data de 22.02.2018, ora 09:00, biroul președintelui;


Ședința Comisiei drept, administrație
publică locală și relații internaționale -
la data de 22.02.2018, ora 14:00, sala mică, Consiliul raional;

Ședința Comisiei educație, tineret, sport, cultură,
protecția socială, sănătate publică și muncă -
la data de 23.02.2018, ora 08:30, sala mică, Consiliul raional;

Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului -
la data de 23.02.2018, ora 08:30, biroul vicepreședintelui Sergiu GOGU.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting