Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: sedinta-extraordinara-a-consiliului-raional-causeni-la-data-de-28-septembrie-2018 Monday, 24 September 2018
Ședința extraordinară a Consiliului raional Căușeni, la data de 28 septembrie 2018

Vă informăm, că la data de 28 septembrie 2018, ora 10.00, Sala de şedinţe a Consiliului raional, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional Căuşeni cu următoarea ordine de zi:


1.Cu privira executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2018.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căuşeni.

2.Cu privire la numirea în funcţie de director al IMSP Spitalul raional Căuşeni ,,Ana şi Alexandru”, pe durată determinată de 5 (cinci) ani.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

3.Cu privire la prelungirea termenului de numire în funcție de șef al IMSP ,,Centrul de Sănătate Tocuz”.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

4.Cu privire la prelungirea termenului de numire în funcție de șef al IMSP ,,Centrul de Sănătate Căinari”.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

5.Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de Administrare IMSP ,,Centrul de Sănătate Fîrlădeni”.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

6.Cu privire la transmiterea în comodat.

Raportor: Alexandru COJOCARU, directorul IMSP Spitalul raional Căușeni

7.Cu privire la demisia șefului Direcției agricultură și alimentație.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

8.Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției Publice Centrul Maternal ,,Pro Familia din Căușeni”.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

9.Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției agricultură și alimentației.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

10.Cu privire la aprobaea Acordului de parteneriat dintre AO ,,Concordia Proiecte Sociale” și Consiliul raional Căușeni.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

11.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raionalCăușeni nr.4/6.1 din 03.08.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Alexandru COJOCARU, directorul IMSP Spitalul raional Căușeni

12.Cu privire la rambursarea în bugetul de stat a soldurilor transferurilor cu destinație specială.

Raportor:Simion BUGA, șeful Direcției finanțe.

13.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

13.1Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

13.2 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

13.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

14.Cu privire la rezilierea contractului parteneriatului public-privat pentru serviciile de dializă.

Raportor: Alexandru COJOCARU, directorul IMSP Sputalul raional Căușeni

15.Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus şi în serviciul civil (de alternativă), în perioada septembrie 2018 - ianuarie 2019 a recruţilor din raion”.

Raportor:Lilian Pînzaru, Comandantul Centrului Militar Teritorial Căuşeni.

16.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.4/5 din 11 iulie 2014 ,,Cu privire la instituireaServiciuluisocial de sprijin pentru familii cu copii”

Raportor: Evdochia GOLAN, şeful - adjunct Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Căuşeni.

17.Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privindmodul şi condiţiile de acordare şi plată a premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionaleşi a zilelor de sărbătoare nelucrătoarepersoanelor, care deţinfuncţiide demnitatepublică din Consiliul raional Căuşeni.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

18.Cu privire la acordarea parţială a concediului de odihna anual şi a concediului anual neplatit preşedintelui raionului

Raportor: Oxana GÎRJEV, Secretarul Consiliului raional.

19.Cu privire la modificarea DecizieiConsiliului raional Căuşeni nr.10/1 din 14 decembrie 2017,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018.

Raportor: Petru LAZĂR, Directorul Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Căuşeni.

20.Cu privire la defalcarea în bugetul raional a unei părţi din profitul net al Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Căuşeni”

Raportor: Petru LAZĂR, Directorul Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Căuşeni.

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe -
la data de 28.09.2018, ora 08:00, biroul preşedintelui;
Ședința Comisiei drept, administrație
publică locală și relații internaționale -
la data de 28.09.2018, ora 08:00, Sala de ședințe, Consiliul raional;
Ședința Comisiei educație, tineret, sport, cultură,
protec
ția socială, sănătate publică și muncă –
la data de 28.09.2018, ora 08:30, Sala mică de ședințe, Consiliul raional;
Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică
și amenajarea teritoriului –
la data de 28.09.2018, ora 09:00, biroul vicepreşedintelui Sergiu GOGU.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting