Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: sedinta-extraordinara-a-consiliului-raional-causeni-la-data-de-17-noiembrie-2017 Friday, 03 November 2017
Ședința extraordinară a Consiliului raional Căușeni, la data de 17 noiembrie 2017

Vă informăm, că la data de 17 noiembrie 2017, ora 10.00, Sala de şedinţe aConsiliului raional, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional Căuşenicu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2017

Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului

2. Cu privire la măsurile întreprinse pentru pregătirea economiei raionului și a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă- iarnă 2017-2018

Raportor:Iurie Turtureanu, vicepreşedinte al raionului

3. Cu privire la cooperarea Raionului Căușeni, Republica Moldova cu Județul Dâmbovița, România

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

4. Cu privire la înființarea Aleii personalităților din domeniul culturii din ținutul Căușeni

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind modul și condițiile de acordare a plăților de stimulare a funcționarilor publici de conducere și de execuție din Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile din subordinea Consiliului raional Căușeni

Raportor: Ludmila Gluh, specialist principal

6. Cu privire la transmiterea unor bunuri

Raportor:Fiodor Garaba,şeful Direcţiei cultură,tineret, sport şi turism

7. Cu privire la aprobarea cotei de înmatriculare a elevilor și statelor de personal în instituțiile învățămîntului artistitc extrașcolar pentru anul de studii 2017-2018

Raportor:Fiodor Garaba,şeful Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism

8. Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate pentru reparația OMF Zaim la evidența contabilă a Primăriei com.Zaim

Raportor:Valentina Panfilov, şef IMSP CS Căuşeni

9. Cu privire la transmiterea în proprietate a unor bunuri imobile

Raportor:Serghei Osadcii, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru

10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2017”

Raportor:Evdochia Golan ,şef - interimaral Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2017”

Raportor:Semion Buga ,şeful Direcţiei finanţe

12. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2017”

Raportor:Semion Buga ,şeful Direcţiei finanţe

13. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/6.2 din 18 august 2017 ,,Cu privire la cooperarea cu consiliul orășenesc Căinari”

Raportor:Semion Buga ,şeful Direcţiei finanţe

14. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/7.1 din 18 august 2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Raportor:Semion Buga ,şeful Direcţiei finanţe

15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/21.7 din 18 august 2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

16. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.8/32 din 26.09.2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă a Consiliului raional Căușeni și utilizarea mijloacelor acestuia”

Raportor:Veaceslav Tulei, specialist principal- jurist Direcţia finanţe

17. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/18 din 15.02 2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Raportor:Oxana Gîrjev, secretar - interimar

18.Cu privire la cooperarea cu Consiliul sătesc Taraclia

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

19. Cu privire la cooperarea cu Consiliul orășenesc Căinari

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

20.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

21. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

22. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

25. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

26. Cu privire la numirea în funcția de director al Centrului de Tineret și Sport Căușeni

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

27. Cu privire la demisia şefului Direcției asistență socială și protecție a familiei doamna Razumaș Veronica

Raportor:Ludmila Gluh, specialist principal

28. Cu privire la modificarea Deciziei nr.8/12 din 26.09.2013 ,,Cu privire la reorganizarea IMSP Centrul medicilor de Familie Căușeni” și Decizia nr.8/9 din 26.09.2013 ,,Cu privire la fondarea IMSP Centrul de Sănătate Căinari” Raportor:Valentina Panfilov, Şef IMSP CS Căuşeni

29. Cu privire la scoaterea la licitație și transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile.

Raportor:Alexandru Cojocaru, directorul Spitalului raional Căuşeni ,,Ana şi Alexandru”

30. Cu privire la delegarea peste hotare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

31. Cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare pentru schimbare comportamentală pentru Programul Teritorial de imunizări pentru anii 2017-2018

Raportor:Andrei Kazaciok, medic şef sanitar de Stat al raionului Căuşeni

32. Cu privire la aprobarea Programului raional Căuşeni pentru implimentarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025

Raportor:Andrei Kazaciok, medic şef sanitar de Stat al raionului Căuşeni

33.Cu privire la modificarea Deciziei nr.6/24 din 18.08.2017 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri”

Raportor:Serghei Osadcii, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru

34.Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparaţia capitală ale sălii polivalente a Serviciului de asistenţă psihopedagogică

Raportor:Vasile Molodilo, şeful Direcţiei învăţămînt

35.Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire şi desfăşurare a recrutării tinerilor născuţi în anul 2002

Raportor:Lilian Pînzaru, comandantul Centrului militar teritorial Căuşeni

36.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionuluiORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ:

37.1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/4 din 19.05.2017,,Cu privire la reglementarea utilizării transportului aflat în dotarea instituțiilor publice subordonate Consiliului raional Căușeni“

Raportor:Vasile Molodilo, șeful Direcției învățămînt

37.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/4 din 19.05.2017,,Cu privire la reglementarea utilizării transportului aflat în dotarea instituțiilor publice subordonate Consiliului raional Căușeni”

Raportor:Vasile Molodilo, șeful Direcției învățămînt

38. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/19 din 18.02.2016,,Cu privire la structura și efectivul - limită ale subdiviziunilor din subordoninea Consiliului raional Căușeni”

Raportor:Vasile Molodilo, șeful Direcției învățămînt

39. Cu privire la cooperarea cu Consiliul comunal Cîrnățenii Noi, modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Consiliului raional Căușenipentru anul 2017”

Raportor:Vasile Molodilo, șeful Direcției învățămînt

40. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Consiliului raional Căușeni pentru anul 2017”

Raportor:Simion Buga,șeful Direcției finanțe

41. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/18 din 15.02.2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare”

Raportor:Lilian Pînzaru, comandantul Centrului militar teritorial Căuşeni

42. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Consiliului raional Căușeni pentru anul 2017”

Raportor:Simion Buga,șeful Direcției finanțe

43. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere pentru funcțiile didactice de conducere din instituțiile de învățămînt din raion

Raportor:Vasile Molodilo, șeful Direcției învățămînt

44. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Vasile Molodilo, șeful Direcției învățămînt

45. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Vasile Molodilo, șeful Direcției învățămînt

46.Cu privire la majorarea limitei anuale de parcurs pentru anul 2017 a unităţii de transport din gestiunea Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism Căuşeni

Raportor: Fiodor Garaba,şeful Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism

47. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Nicolae Gorban, președintele raionului

48. Cu privire la darea acordului de primire în proprietate a unor bunuri imobile și terenurile aferente ale Școlii Profesionale din s. Taraclia, raionul Căușeni

Raportor:Serghei Osadcii, şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru

49. Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparația capitală a biroul nr.6 al Direcției asistență socială și protecție a familiei

Raportor:Evdochia Golan,şef - interimaral Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

50. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/19 din 15.02.2017 ”Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul întîi din raionul Căușeni”

Raportor: Eșanu Elena, primarul satului Coșcalia

51. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere

Raportor: Fiodor Garaba,şeful Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting