Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: sedinta-extraordinara-a-consiliului-raional-causeni-la-data-de-15-iunie-2018 Tuesday, 12 June 2018
Ședința extraordinară a Consiliului raional Căușeni, la data de 15 iunie 2018

Vă informăm, că la data de 15 iunie 2018, ora 10.00, Sala de şedinţe a Consiliului raional, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional Căuşeni cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.9/1 din 14.12.2017,,Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale subdiviziunilor dinsubordinea Consiliului raional Căușeni”.

Raportor:Fiodor Garaba, şef Direcţia asistență socială și protecție a familie

2.Cu privire la participarea și delegarea în Consiliul de Administrare a Zonei Umede Internaționale ,,Nistrul de Jos”.

Raportor:Nicolae Gorban, Președintele raionului

3.Cu privire la aprobarea Regulamentului Festivalului ,,Toamna de aur 2018,, consacrat sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului,, și ,,Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”.

Raportor:Dumitru Bodeanu, șef, Direcția agricultură și alimentație

4.1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018”.

Raportor: Vasile Molodilo, șef, Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

4.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018”.

Raportor: Vasile Molodilo, șef, Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

5.1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14 din23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Vasile Molodilo, șef, Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

5.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Vasile Molodilo, șef, Direcția educație, cultură tineret, sport și turism

6.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

Raportor: Iurie Turtureanu, şef - interimar al Direcţiei economie, construcţii şi infrastructură

7.Cu privire la modificareaanexei la Decizia Consiliului raional Căușeninr.4/9 din 27 mai 2004 ,,Cu privire la aprobarea actului de inventariere a clădirilor proprietate a raionului Căuşeni”.

Raportor: Serghei Osadcii, şef, Serviciul relaţii funciare şi cadastru

8.Cu privire la aprobarea casării și scoaterea de la balanța Instituției Medico- Sanitare PubliceCentrul de Sănătate Căușeni a unor mijloace fixe.

Raportor:Valentina Panfilov, şef, Instituția-Medico Sanitară PublicăCentrul de Sănătate Căușeni

9.Cu privire la aprobarea casării unor bunuri uzateraportate la mijloacele fixe ale Direcției agricultură și alimentație a Consiliului raional Căușeni.

Raportor:Dumitru Bodeanu, șef, Direcția agricultură și alimentație

10. Cu privire la trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat.

Raportor: Serghei Osadcii, şef, Serviciul relaţii funciare şi cadastru

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.1/27 din 23 februarie 2018 ,,Cu privire la transmiterea în proprietate a unui bun imobil”.

Raportor: Serghei Osadcii, şef, Serviciul relaţii funciare şi cadastru

12.Cu privire la primirea în proprietate a unui bun imobil.

Raportor: Serghei Osadcii, şef, Serviciul relaţii funciare şi cadastru

13.1. Cu privire la transmiterea unui bun.

Raportor:Fiodor Para, șef, Secția administrație publică locală

13.2. Cu privire la transmiterea unor bunuri

Raportor:Fiodor Para, șef, Secția administrație publică locală

13.3. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor:Fiodor Garaba, şef, Direcţia asistență socială și protecție a familiei

13.4. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor:Vasile Molodilo, șef, Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

14.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.6/21.7 din 18.08.2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor:Vasile Molodilo, șef, Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

15.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.2/16.17 din 04.05.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor:Fiodor Garaba, şef, Direcţia asistență socială și protecție a familiei

16.1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Vasile Molodilo, șef, Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Vasile Molodilo, șef, Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Vasile Molodilo, șef, Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Vasile Molodilo, șef, Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Dumitru Bodeanu, șef, Direcția agricultură și alimentație

16.6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Fiodor Garaba, şef, Direcţia asistență socială și protecție a familiei

16.7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Oxana Gîrjev, secretarul Consiliului raional Căușeni

16.8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

16.9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Vasile Molodilo, șef, Direcția educație,cultură, tineret, sport și turism

16.10.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Fiodor Garaba, şef, Direcţia asistență socială și protecție a familiei

17.Cu privire la cooperarea cu unele autorități de nivelul întîi din raionulCăușeni.

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

18.Cu privire la acordarea parțială a concediului de odihnă anual președintelui raionului.

Raportor:Oxana Gîrjev, secretarul Consiliului raional Căușeni

19.Cu privire la asigurarea interimatului pentru funcția de director IMSP Spitalul raional Căușeni ,,Ana și Alexandru,,.

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

20.Cu privire la numirea în funcție de șef al Instituției Medico- Sanitare PubliceCentrul de Sănătate Fîrlădeni.

Raportor:Nicolae Gorban, preşedintele raionului

Ședințele comisiilor de specialitate:Ședința Comisiei economie, buget și finanțe - la data de 15.06.2018, ora 08:00, biroul președintelui;


Ședința Comisiei drept, administrație
publică locală și relații internaționale -
la data de 15.06.2018, ora 08:30, sala mică, Consiliul raional;

Ședința Comisiei educație, tineret, sport, cultură,
protecția socială, sănătate publică și muncă -
la data de 15.06.2018, ora 08:30, biroul vicepreședintelui Veaceslav NIGAI;

Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului -
la data de 15.06.2018, ora 09:00, biroul vicepreședintelui Sergiu GOGU.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting