Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 13 September 2017

Securitatea electrică în pas cu progresul tehnic

În viața noastră cotidiană electricitatea întotdeauna este acolo unde avem nevoie de ea. Avem atâtă încredere în ea încât nu avem nici un pic de îndoială şi o primim aşa cum este. Atunci când livrarea ei este întreruptă, imediat suntem deranjaţi de acest fapt. Orice sursă de energie poate fi periculoasă dacă nu este controlată şi manipulată în modul potrivit. Noi nu putem auzi cum electricitatea circulă prin firele electrice, care nu are culoare, miros şi sunet. Liniile electrice sunt amenajate pe piloni pentru ca oamenii să nu se atingă de ele în timpul activităţilor lor de zi cu zi. Gardurile sunt ridicate în jurul stațiilor electrice pentru ca oamenii să nu intre în contact cu echipamentul ce se află acolo. Doar în cazuri de defectare a izolaţiei, ruperii firelor electrice, pătrunderii în instalaţiile energetice, urcării pe pilonii liniilor electrice poate apărea pericol de electrocutare. Pericolul de electrocutare depinde de mediul în care este utilizat receptorul electric precum ar fi umiditatea excesivă, temperatura mediului.

Electricitatea întotdeauna caută calea cea mai uşoară de a ajunge la pământ. Dacă vă atingeţi de firele electrice şi de pământ în acelaşi timp veţi deveni cea mai uşoară cale pentru electricitate de a ajunge la pământ şi, respectiv, pentru provocarea electrocutării. Când firele electrice ale liniilor electrice se deteriorează şi cad la pământ, în urma furtunilor şi vânturilor puternice, există posibilitatea de accidentare de către curentul electric în rază de 8 metri de la locul căderii firului electric.

În ultimul timp, odată cu evoluţia în domeniul tehnic, energia electrică devine o necesitate tot mai importantă pentru viaţa de zi cu zi. Aceasta se manifestă prin apariţia şi perfecţionarea a multor maşini şi aparate electrice moderne, inclusiv de import (maşini de spălat, unelte electrice, cuptoraşe, uscătoare, încălzitoare de apă, pompe de apă, aparate de sudat ş.a.) care sunt utilizate în condiţii casnice. Toate aceste maşini şi aparate electrice moderne, desigur, au înlesnit multe procese, însă ele prezintă şi anumite exigenţe faţă de reţeaua electrică la care sunt conectate, pentru asigurarea securităţii electrice la utilizarea lor şi întru evitarea cazurilor de electrocutări şi incendii.

Este de menționat faptul că schimbările produse în ultimii ani în economia naţională (destrămarea gospodăriilor agricole, lichidarea întreprinderilor industriale, privatizarea obiectivelor social-culturale, comerciale) au făcut posibilă împroprietarea cu obiective energetice (posturi de transformatoare, linii electrice aeriene şi în cablu) persoane fizice, consumatori mici (întreprinderi mici familiale şi individuale, gospodării agricole şi ţărăneşti, tovărăşii pomicole, ect), care apriori nu sunt în stare să poarte responsabilitatea pentru întreţinerea şi exploatarea lor inofensivă în conformitate cu cerinţele Normelor în vigoare. La majoritatea din ele, deși deja de mai mulţi ani nu mai există contractul de livrare a energiei electrice, nu este sarcină pentru a funcţiona, lichidarea racordurilor, branşamentelor nu este efectuată în modul cerut de Regulamentul de furnizare şi utilizare a energiei electrice. Toate aceste obiective au devenit nişte „capcane electrice” pentru persoanele (în special copii), care cunosc apriori că obiectivul nu mai funcţionează de mai mulţi ani şi, pătrunzând în ele, sunt electrocutaţi.

În pofida eforturilor depuse de către Inspectoratul Energetic de Stat la capitolul profilaxia electrocutărilor, cazurile de electrocutări nu încetează în rîndurile populaţiei și în special cu copiii.

Statistica electrocutărilor din anii precedenți ne demonstrează că cele mai frecvente cazuri de electrocutări au loc în perioada estivală a anului. În perioada lunilor ianuarie-iulie 2017 IES a examinat cauzele și circumstanțele producerii a 19 cazuri de electrocutări, produse în rândul populaţiei, soldate cu decesul a unsprezece persoane, inclusiv doi copii şi nouă maturi.

După cauze şi circumstanţe cazurile de electrocutare pot fi grupate astfel:

- intervenţii neautorizate în instalaţiile electrice de transport şi distribuţie – 5cazuri;

- rupturi de conductori a linilor electrice aeriene (LEA) – 4cazuri;

- extinderi neautorizate a rețelelor de iluminare și prize din gospodăriile casnice – 1caz

- nerespectarea normelor de protecţie a muncii la utilizarea:

a) pompelor de apă – 2cazuri

b) cuptorașelor electrice – 1caz

c) agregatelor de fărîmițat cereale – 1caz

d) betonierelor – 1caz

Astfel, la data de 25 februarie 2017 în s. Coșcodeni, raionul Sîngerei, în gospodâria cet. Ciubrei Tatiana a avut loc un caz de electrocutare cu vecina Tativasian Zinaida, anul nașterii 1994, neangajată în cîmpul muncii, soldat cu decesul accidentatei.

Сauzele accidentului :

-lipsa legăturii conductorului de protecție de la partea conductoare accesibilă a cuptorului electric cu neutrul sursei de curent (cerință prevăzută de p.1.7.149, 1.7.152, 1.7.146 NAIE 7; p.1.7.95, 1.7.96 NAIE 6); utilizarea receptoarelor portabile, care necesită împămîntarea de protecție, în circuite fără conductor de protecție;

-Operatorul Rețelelor Electrice de Distribuție RED Nord nu a ținut cont de cerinţele proiectelor nr.1001 din 01.04.1996 și nr.1265 elaborate de ”ENERGOPROIECT” în vederea necesității divizării conductorului PEN în conductoarele N (conductorul neutru (de lucru)) și PE (conductorul de protecție) în cadrul permutării echipamentelor de evidenţă pe faţadele caselor de locuit;

-nerespectarea de către proprietarul instalației electrice (consumatorul casnic) a cerinţelor p.1.7.151, p.7.1.71, 7.1.82 NAIE 7 cu privire la necesitatea utilizării pentru receptoarele portabile (în calitate de măsură suplimentară de protecție la atingerea indirectă) a aparatelor de protecție care acționează la curenții de defect, cu curentul nominal de declanșare nu mai mare de 30 мА;

-utilizarea de către întreprinderea SRL Divax-Exim a elementelor termice care nu asigură siguranța exploatării inofensive a cuptorului electric care a provocat electrocutarea în cauză.

O altă tragedie a avut loc pe data de 13.04.2017 , ora 1830,în instalația electrică de utilizare casnică ce aparține cet. Sviderschii Alexandru (a.n.1975) din s. Alexeevca, raionul Ungheni, angajat ca fochist la Gimnaziul din localitate, s-a produs un caz de electrocutare, care s-a soldat cu decesul acestuia.

Сauzele accidentului:

1.Utilizarea prelungitorului confecționat în condiții casnice cu grave încălcări ale Normelor de Amenajare a Instalațiilor Electrice (NAIE) și Normelor de Protecție a Muncii în Instalațiile Electrice (NPMIE) (pozat neregulamentar pe suprafața solului umed, priză deteriorată, lipsa conductorului de protecție PE);

2. Lipsa dispozitivului de protecție contra curenților de defect (УЗO) în circuitul electric, la care era conectat prelungitorul și betoniera.

La data de 14.04.2017 în s.Tătărăuca Veche, raionul Soroca, în gospodăria cet. Coteţ Valeriu a avut loc un caz de electrocutare a fiului, Coteţ Ion, anul naşterii 1996, neangajat în cîmpul muncii, soldat cu decesul accidentatului.

Cauzele accidentului

- utilizarea pompei electrice de apă în sere, fără legarea la conductorul de protecţie „PE” și fără dispozitiv de protecție la curent diferenţial rezidual (DDR/УЗO), contra curenţilor de defect (scurgere);

- intervenția neautorizată la pompa electrică de apă pentru asamblarea (reparația) ei, care este utilaj electric ce prezintă pericol sporit de electrocutare pentru oameni, iar reparația lor trebuie să fie efectuată de personal instruit și autorizat în domeniu;

- lipsa cunoştinţelor elementare despre pericolul ce-l prezintă acțiunea curentului electric şi nerespectarea de către proprietarul casei a regulilor securităţii electrice la utilizarea pompei electrice de apă.

Pe data de 16.04.2017, ora 1930, în instalațiile electrice de utilizare casnice ce aparțin cet. Fonariuc Victor, (a.n.1975) din s. Morenii - Noi raionul Ungheni, neangajat în cîmpul muncii, s-a produs un caz de electrocutare , soldat cu decesul accidentatului.

Cauzele accidentului:

1. Utilizarea prelungitorului confecționat artizanal cu grave încălcări ale NAIE și NPMIE (confecționarea neregulamentară a prelungitorului ștecher-ștecher, neutilizarea conductorului de protecție PE);

2. Lipsa dispozitivului de protecție contra curenților reziduali (УЗO) în circuitul electric la care erau conectate prelungitoarele și pompa de apă;

3. Cunoştinţe insuficiente din partea accidentatului despre pericolul care-l prezintă acțiunea curentului electric și nerespectarea regulilor securității electrice.

La data de 23 iunie 2017, aproximativ în jurul orelor 1630, în s. Nicolaevca Veche, com.Pîrliţa, raionul Ungheni a avut loc un caz de electrocutare în IE a SA,,RED-Nord”, filiala Ungheni (LEA-0,4 kV, fid.2, PT-581) cu cet. Pidghirnîi Vasile, anul naşterii 1958, neangajat în câmpul muncii, soldat cu decesul accidentatului.

Cauzele accidentului:

- Executarea incompletă de către RED Nord a cerințelor cap. 5.7 ale Regulamentului cu privire la exploatarea centralelor și rețelelor electrice în vederea asigurării exploatării fiabile și inofensive a LEA-0,4kV, fid.2, PT-581

- Apropierea accidentatului la o distanță inadmisibilă de conductorul rupt al rețelelor electrice aflat sub tensiune (LEA-0,4kV, F-2, PT-581);

- Neconștientizarea de către accidentat a pericolului ce îl prezintă acțiunea curentului electric și nerespectarea regulilor securității electrice.

La data de 24.06.2017 aproximativ pe la ora 1500 în com. Sărata-Galbenă, raionul Hînceștiîn rețelele electrice de distribuție 0,4 kV ÎCS RED Union Fenosa SA ( PT-364, F-4, LEA-0,4 kV, deschizătura pilonilor nr.8-9 a avut loc un accident cu minorul Ghenov Gheorghe, anul nașterii 06.08.2008, soldat cu decesul accidentatului.

Cauzele accidentului :

- plantarea în zona de protecţie a reţelelor electrice a plantaţiilor perene (nemijlocit sub conductorii LEA-0,4kV), fără acordul întreprinderii reţelelor electrice;

- Condiții meteo cu caracter deosebit, manifestate prin vânt puternic, ploi torențiale care din cauza oscilațiilor escesive ale copacilor au cauzat scurtcircuitul conductoarelor LEA și ca rezultat ruperea conductorului PEN;

- Dimensionarea incorectă a aparatului de protecţie a fiderului la PT-364, care nu a acţionat la mărimea curentului de scurtcircuit 282 A.

- Apropierea la o distanță inadmisibilă de conductorul rupt al LEA -0,4kV, F-2, PT -364.

-Lipsa cunoştinţelor elementare din partea pătimitului despre pericolului ce-l prezintă curentul electric.

Pe data de 23.06.2017, în jurul orelor 2100 în instalațiile electrice de distribuție a ÎCS ”RED Union Fenosa” SA, LEA-0,4kV, deschizătura între pilonii 5-6, fid.2, PT-5, s. Volintiri, raionul Ștefan Vodă, a avut loc un caz de electrocutare cu minora Muntean Iuliana, anul naşterii 2005, care s-a soldat cu decesul accidentatei.

Cauzele accidentului:

-Nerespectarea de către ORED a cerințelor Regulamentului cu privire la exploatarea tehnică a centralelor și rețelelor electrice în vederea curățirii traseului LEA-0,4 kV, fid.2, PT-5 de crengile copacilor sădiți în zona de protecție;

-Operativitate insuficientă la înlăturarea defectului cu pricina, anunțat de către un locuitor al satului și înregistrat la serviciul OT24/24 ținînd cont de faptul că în ziua respectivă a activat o echipă, care a executat lucrări de reparație a rețelelor electrice în localitatea dată;

-Plantarea în zona de protecţie a reţelelor electrice a plantaţiilor perene (nemijlocit sub conductorii LEA-0,4kV), fără acordul întreprinderii reţelelor electrice;

-Apropierea accidentatei la o distanță inadmisibilă de conductorul rupt aflat sub tensiune (LEA-0,4 kV, fid.2, PT-5);.

Pe data de 26 iunie 2017, aproximativ la orele 0600 în instalațiile electrice ale ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA, amplasate în teritoriul Întovărăşirii Pomicole (ÎP) ,,Legumărie” din Primăria s. Corjova, raionul Criulen,i a avut loc un caz de electrocutare cu preşedintele întovărăşirii menționate, Fiuzo Valentin, anul nașterii 1971, soldat cu decesul accidentatului.

Cauzele accidentului:

-Intervenţia neautorizată (samavolnică) a accidentatului în instalaţiile electrice străine, proprietate a ORED Union Fenosa;

-Dimensionarea incorectă a aparatului de protecție la curenții de scurtcircuit (Isc= 406 A, iar Idecl declanșare electromagnetică a aparatului este de 1600 A) și la curentul de acțiune termică a întrerupătorului automat fata de curentul admisibil de lungă durată al conductorului. Curentul admisibil de lungă durată pentru conductorul dat este de 130 A, iar curentul termic de acțiune a întrerupătorului automat In+0,15In =184A.

-Lipsa personalului electrotehnic pentru deservirea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice, autorizat în modul stabilit (cerinţă a Regulamentului pentru exploatarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor (REIEC), pp. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5);

-Neîntinderea conductoarelor în multe deschizături a LEA-0,4 kV, care provoacă scurtcircuite între conductoare (rezultat al neexecutării lucrărilor de reparaţii curente conform REIEC, p.2.3.8).

-Plantarea în zona de protecție a rețelelor electrice a plantațiilor perene (sub conductorii LEA 0,4 kV);

-Neasigurarea de către proprietarul reţelelor electrice (Întovărășirea pomicolă) a curățirii crengilor arborilor din zona de protecție a LEA-0,4 kV, fid.1,2,3, prevăzută de REIEC, p.2.3.18, care afectează fiabilitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, inclusiv prin provocarea scurtcircuitelor;

-Amenajarea și utilizarea separatorului 10 kV, care nu dispune de mecanism de limitare (blocare) a accesului persoanelor neautorizate prevăzută de cerințele p.5.4.11 al RETSRE.

-Activitate insuficientă a serviciului OT24/24h din cadrul ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA, care reduce posibilitatea plasării cererilor pentru intervenție operativă în cazurile deconectărilor avariate a fiderelor rețelelor electrice.

Pe data de 27.07..2017, aproximativ în jurul orelor 11,50, pe teritoriul s. Cicur Mingir r-nul Cimișlia, în deschizătura pilonilor nr.62-63, fid.2, PT-20 în urma contactului cu un conductor rupt (A-25 mm2) a LEA-0,4 kV căzut la pămînt, a fost electrocutată mortal cet. Crețu Olga..

În urma examinării locului acidentului s-a stabilit că, în urma unei ploi abundente şi a vîntului puternic ce a avut loc pe data de 27.07.2017 (în ajunul accidentului), în deschiderea pilonilor nr. 62-63, fid.2, PT-20 s-a rupt conductorul fazic a LEA-0,4 kV și a căzut la pămînt. Pătimita de una singură întorcîndu-se acasă din ospeție , neobservînd conductorul rupt care atîrna lângă pilonul 62 , s-a atins cu brațul stîng de conductor și a fost electrocutată mortal.

La data de 28.07.2017, în jurul orei 00:30, în satul Coropceni raionul Telenești, pe teritoriul fermei de păsări ce aparține SRL,,INCUBRIVIL”, în timp ce se repara un generator pentru producerea energiei electrice, a decedat, fiind electrocutat, cet. Roșca Gheorghe Ion, a.n. 09.07.1983, locuitor al satului Suhuluceni raionul Telenești, soldat cu decesul accidentatului.

În ziua de 28.07.2017 din cauza timpului anevoios, a avut loc sistarea neprogramată a furnizării energiei electrice către IE a fermei ”INCUBRIVIL” SRL din sat.Coropceni raionul Telenești. Pentru a asigura cu energie electrică procesul tehnologic la fermă, coproprietarul SRL ,,INCUBRIVIL” Roșca Ion, având la dispoziția sa o sursă autonomă de energie electrică, a încercat să realimenteze cu energie electrică ferma din gestiune. Deoarece s-a stabilit că sursa autonomă de energie electrică era defectă, coproprietarul fermei l-a invitat pe cet. Roșca Gheorghe pentru a o repara. În încercarea de a repara sursa autonomă de energie electrică Roșca Gheorghe a fost electrocutat mortal.

Îngrijorați de starea lucrurilor la capitolul profilaxia electrocutărilor, incendiilor, Inspecția Energetică Teritorială Căușeni vine cu un apel către locuitorii raionului:

·nu urcaţi pe pilonii liniilor electrice aeriene, deoarece firele electrice se află sub tensiune;

·nu urcaţi în copacii din apropierea liniilor electrice;

·nu vă apropiați de firele electrice căzute la pămînt,deoarece ele se pot afla sub tensiune;

·nu utilizaţi prelungitoare neomologate, defectate, aparate electrocasnice defectate;

·nu utilizaţi receptoare electrice confecţionate de sinestătător (artizanale);

·nu reparaţi de sinestătător receptoarele electrice defectate, aceste lucrări trebuie încredinţate doar specialiştilor autorizaţi;

·nu lăsaţi copiii fără supraveghere în încăperi unde sunt conectate receptoarele electrice;

  ·nu încălcați regulile de protecție în instalațiile electrice;

  ·nu încălcați normele de amenajare și exploatare a instalațiilor electrice;

  ·nu interveniți în incinta posturilor de transformare, panourilor electrice și în schemele receptoarelor electrice.

  ·evitați utilizarea aparatelor electrice în băi și în încăperi cu umiditate ridicată: apa în combinaţie cu electricitatea prezintă pericol pentru viaţă.

  Nu plantați copaci în apropierea liniilor electrice, iar dacă acestea deja cresc sub liniile electrice, nu urca pe ei şi nu permiteți copiilor să se urce.

Inspectoratul Energetic de Stat manifestă o profundă îngrijorare privind circumstanţele cazurilor de electrocutare descrise şi în scopul evitării cazurilor similare pe viitor, vine cu un apel stringent către părinţi, pedagogi, specialişti în materie în vederea conlucrării mai concrete, mai eficiente cu generaţia tânără întru obţinerea unui comportament adecvat al copiilor şi minorilor cu instalaţii electrice, fapt ce va permite o reducere a numărului electrocutărilor în rândul lor.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting