Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: se-prezinta-proiectele-de-decizii-pentru-sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-causeni-din-21-decembrie-2018 Wednesday, 19 December 2018
Se prezintă proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Căușeni din 21 decembrie 2018
1. Cu privire la delegarea atribuțiilor de serviciu ale secretarului Consiliului raional Gîrjev Oxana.pdf 2. Cu privire la instituirea regimului de Arie Naturală Protejată de Importanţă Naţională Parcul Naţional ,,Nistrul de Jos”.pdf 3. Cu privire la numirea în funcţie a directorului Instituţiei Publice Centru Maternal ,,Pro Familia din Căuşeni”.pdf 4. Cu privire la acordarea parţială a concediului de odihnă anual preşedintelui raionului.pdf 5. Cu privire la scoaterea la licitaţie şi transmiterea în locaţiune a unui bun imobil.pdf 6. Cu privire la transmiterea în comodat şi locaţiune a unor bunuri imobile.pdf 7. Cu privire la modificarea Deciziei consiliului raional Căuşeni nr.4/8 din 03.08.2018 ,,Cu privire la crearea Consiliului raional de Participare”.pdf 8. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.7/6 din 30.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea planurilor calendaristice pentru organizarea şi desfăşurarea activitaţilor extraşcolare în învăţământul secundar general pentru anul 201 9. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.7/7 din 30.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea programelor de organizare şi desfăşurare a acţiunilor culturale, sportive pentru tineret în anul 2019”.pdf 10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.7/5 din 30.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea planului calendaristic pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor culturale și sportive pentru anul 2019 a Instituției Publice de În 11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.9/12 din 14.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale, de interes raional pentru anul 2018” cu modificările ulterioare.pdf 12. Cu privire la modificarea anexei a Decizie Consiliului raional Căuşeninr.4/9 din 27.05. 2004 ,, Cu privire la aprobarea actului de inventariere a clădirilor proprietatea publică a raionului Căuşeni.pdf 13. Cu privire la aplicarea sancţiunii şefului Direcţiei economie, construcţii şi infrastructură Căuşeni.pdf 14. Cu privire la aplicarea sancţiunii şefului Direcţia educaţie, cultură, tineret, sport şi turism .pdf 15. Cu privire la aplicarea sancţiunii şefului Direcţiei asistenţei socială şi protecţiei familiei Căuşeni.pdf 16. Cu privire la formarea prin combinare a unui bun imobil.pdf 17. Cu privire la acordul de a primi în proprietate publică a raionului Căuşeni bunuri din proprietatea publică a statului.pdf 18. Cu privire la darea acordului de primire în proprietate a bunului imobil.pdf 19. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe ale Liceului Teoretic ,A.Mateevici” Căuşeni.pdf 20. Cu privire la autorizarea casării şi scoaterea de la balanţa contabilă a unui mijloc fix.pdf

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe –
la data de 21.12.2018, ora 12:00, biroul preşedintelui;

Ședința Comisiei drept, administrație
publică locală
și relații internaționale –
la data de 21.12.2018, ora 12:00, Sala de şedinţe, Consiliul raional;

Ședința Comisiei educație, tineret, sport, cultură,
protec
ția socială, sănătate publică și muncă –
la data de 21.12.2018, ora 12:00, Sala mică de şedinţe, Consiliul raional.

Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică
și amenajarea teritoriului –
la data de 21.12.2018, ora 12:00, biroul vicepreşedintelui Sergiu GOGU

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting