Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: se-prezinta-proiectele-de-decizii-pentru-sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-causeni-din-16-august-2019 Tuesday, 06 August 2019
Se prezintă proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni din 16 august 2019


Vă informăm, că la data de 16 august 2019, ora 10.00, Sala de şedinţe a Consiliului raional, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Căuşeni cu următoarea ordine de zi:


1. Cu privire la derularea executării Deciziilor Consiliului raional Căușeni anterior adoptate.

Raportor:Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

2. Cu privire aprobarea Programului Teritorial de acțiuni pentru realizarea Programului Național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021.

Raportor:Andrei Kazaciok, Șef Centrul de Sănătate Publică

3.Cu privire aprobarea Programului Teritorial de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021 și a Planuluide acțiuniprivind implimetarea acestuia

Raportor Andrei Kazaciok, Șef Centrul de Sănătate Publică

4. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru problemele restituirii bunurilor confiscate victimelor represiunilor politice sau recuperării valorii acestora.

Raportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

5. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus și în serviciul civil (de alternativă), septembrie 2019- ianuarie an.2020 a recruților din raion, născuți în perioada anilor 1992-2001.

Raportor: Lilian Pînzaru,Comandatul Centrului Militar Teritorial Căușeni

6. Cu privire la aprobarea efectivului – limită a grupului de deservire a Centrului Militar Teritorial Căușeni

Raportor: Lilian Pînzaru,Comandatul Centrului Militar Teritorial Căușeni

7. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.2/11 din 04 mai 2018,,Cu privire la instituirea Consiliului raional pentru protecția Drepturilor Copilului,,

Raportor: Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

8. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30 noiembrie 2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019,,

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Simion Buga, Şef Direcţia finanţe

9. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/41 din 23 martie 2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Simion Buga, Şef Direcţia finanţe

10. Cu privire transmiterea unor bunuri

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Feodor Para, Șef secția administrație publică

11. Cu privire transmiterea unor bunuri

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Feodor Para, Șef secția administrație publică

12. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30 noiembrie 2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019,,

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Cristina Didilică, Director IP Centrul Maternal,,Pro Familia Căușeni,,

13. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30 noiembrie 2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019,,

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

14. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/7 din 30 noiembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea programelor de organizare și desfășurare a acțiunilorculturale, sportive și pentru tineret în anul 2019,,

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

15. Cu privire transmiterea unor bunuri

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

16. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30 noiembrie 2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019,,

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

17.Cu privire transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparația capitală a cladirii

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:
Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

18. Cu privire transmiterea unor bunuri

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

19. Cu privire transmiterea cu titlul gratuit a unui bun imobil

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Sergiu Osadcii, Șef Serviciul relații funciare, cadastru, agricultură și alimentație

20. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30 noiembrie 2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019,,

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban]
Coraportor: Simion Buga, Şef Direcţia finanţe

21. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

22. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Cristina Didilică, Director IP Centrul Maternal,,Pro Familia Căușeni,,

24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Natalia Nașco, Șef-adjunct Direcția economie, construcții și infrastructură

25. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

26. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

27. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

28. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Simion Buga, Şef Direcţia finanţe

29. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

30. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Natalia Nașco, Șef-adjunct Direcția economie, construcții și infrastructură

31. Cu privire la modificarea Deciziilor nr.1/25 din 15 februarie 2017,,Cu privire la examinarea Notificărilor Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat nr. 111,112,113,114 din 30.01.2017,, și Decizia nr.5/24 din 15 decembrie 2016,, Cu privire la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al raionului

Raportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

32. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr. 2/22 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la Cooperarea cu consiliul orășenesc Căinari,,

Raportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

33. Cu privire la aprobarea Actului de inventariere a obiectelor proprietate publică a raionului Căușeni

Raportor: Sergiu Gogu ,Vicepreședintele raionului
Coraportor: Sergiu Osadcii, Șef Serviciul relații funciare, cadastru, agricultură și alimentație

34. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind modul de stabilire a sporului pentru performanță Secretarului Consiliului raional, șefilor subdiviziunilorConsiliului raional și Directorilor instituțiilor publice a căror fondator este Consiliul raional Căușeni.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Ludmila Gluh, Specialist principal serviciul resurse umane

35. Cu privire la trasmiterea unor bunuri

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

36. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

37. Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul I din raionul Căușeni

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

38. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

39. Cu privire la acordarea indemnizației unice aleșilor locali în legătură cu expirarea mandatului.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

40. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

41. Cu privire la acordarea concediului neplătit Secreatarului Consiliului raional Căușeni

Raportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

42. Cu privire la suspendarea din funcție a Președintelui raionului

Raportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

43.Cu privire la suspendarea din funcție a vipreședintelui raionului Veaceslav Nigai

Raportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

44. Cu privire la suspendarea din funcție a vipreședintelui raionului Sergiu Gogu

Raportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

45. Cu privire la modiificarea Deciziei nr.2/3 din 24 mai 2019 ,,Cu privire la propunerea candidaturilo de membri în Consiliul Electoral de Circumscripție a raionului Căușeni (Alegeri locale generale 2019),,

Raportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional

46. Cu privire la examinarea Notificării adresată de către Oficiul teritorial al cancelariei de Stat ,,Cu privire la suspendarea executării actuluiadmnistrativ Decizia nr.2/14 din 24 mai 2019,, Cu privire la trasmiterea în proprietate a unui bun imobil,,

Raportor: Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional
Coraportor: Sergiu Osadcii, Șef Serviciul relații funciare, cadastru, agricultură și alimentație
Coraportor:Vladimir Gîra, Șef Serviciul juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului

47. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

Coraportor:Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

48. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

Coraportor:Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

49. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

50. Cu privire la modicarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/3 din 30.11.2018 ”Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2019.

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Natalia Nașco, Șef-adjunct Direcția economie, construcții și infrastructură

51. Cu privire la trasmiterea unor bunuri

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Vasile Molodilo, Şef Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.

52. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Fiodor Garaba, Şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familie

53. Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul I din raionul Căușeni

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

54. Cu privire la demersul Consiliului raional de Participare Căușeni privind identificarea surselor financiare pentru procurarea unui mijloc de transport adaptat persoanelor cu nevoi speciale

Raportori: Veaceslav Nigai, vicepreședintele raionului,
Simion Buga, Șef, Direcția Finanțe;
Fiodor Garaba, Șef, Direcția asistență socială și protecție a familiei
Vladimir Gîra, Șef Serviciul juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe
la data de 16.08.2019, ora 08:00, biroul preşedintelui;

Ședința Comisiei drept, administrație
publică locală
și relații internaționale –
la data de 16.08.2019, ora 08:00, Sala de şedinţe, Consiliul raional;

Ședința Comisiei educație, tineret, sport, cultură,
protec
ția socială, sănătate publică și muncă
la data de 16.08.2019, ora 08:30,, Sala mică de şedinţe, Consiliul raional.

Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului
la data de16.08.2019, ora 09:00, biroul vicepreşedintelui Sergiu GOGU

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting