Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: se-prezinta-proiectele-de-decizii-pentru-sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-causeni-din Monday, 19 November 2018
Se prezintă proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni din 30 noiembrie 2018
Cu privire la programarea concediilor de odihna anual al preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor, secretarului Consiliului raional, şefilor subdiviziunilor şi de Instituţii publice, subordonate Consiliului raional Căuşeni, pentru anul 2019.pd Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 5/13.1 din 28 septembrie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.pdf Cu privire la concedierea directorului interimar al Instituţiei Publice Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Fiinţe Umane din or. Căuşeni.pdf Cu privire la restituirea la bugetul de stat a soldurilor transferurilor cu destinaţie specială.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 10/1 din 14 decembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018”.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 10/1 din 14 decembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018”.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 1/14.1 din 23 februarie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.pdf Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate a raionului Căuşeni.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 10/1 din 14 decembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018”.pdf Cu privire la propunerea candidaturilor de membri pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripţie a raionului Căuşeni (Alegerile parlamentare 2019).pdf Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consilului raional Căuşeni pentru anu 2019.pdf Cu privire la modificarea componenţei Consiliului Consultativ pe lîngă Direcţia Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.pdf Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.pdf Cu privire la transmiterea unui bun.pdf Cu privire la modificarea Decizie nr.3/4 din 16 aprilie 2015,,Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Publice de Învăţământ ,,Şcoala Sportivă”.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 10/1 din 14 decembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018”.pdf Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire şi desfăşurare a recrutării tinerilor născuţi în anul 2003.pdf Cu privire la aprobarea planului calendaristic, pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale şi sportive pentru anul 2019 a Instituţiei publice de Învăţământ Centrul raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Căuşeni.pdf Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de Învăţământ din raion.pdf Cu privire la aprobarea planurilor calendaristice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare în învăţământul secundar general pentru anul 2019.pdf Cu privire la aprobarea Programului de întreţinere a drumurilor publce locale de interes raional pentru anul 2019.pdf Cu privire la aprobarea cotei de înmatriculare a elevilor şi statelor de personal în instituţiile de învăţământului artistic extraşcolar pentru anul de studii 2019.pdf Cu privire la aprobarea programelor de organizare şi desfăşurare a acţiunilor culturale, sportive şi pentru tineret pentru anu 2019.pdf Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea raionului Căuşeni în proprietatea Inspectoratului de Poliţie Căuşeni.pdf Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparaţia capitală a unor obiecte.pdf Cu privire la reglementarea utilizării transportului aflat în dotarea instituţiilor publice subordonate Consiliului raional Căuşeni.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 1/28.1 din 23 februarie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.pdf Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.pdf Cu privire la acceptul primirii în gestiune a unor bunuri de la Gimnaziul ,,Ion Ungureanu” s. Opaci.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 1/14 din 23 februarie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.pdf Cu privire la casarea şi scoaterea de la balanţa IMSP Spitalul raional Căuşeni ,,Ana şi Alexandru” a unor mijloace fixe.pdf Cu privire la modificarea limitei de parcurs la autoturismul Dacia Logan QQX 614, pentru anul 2018.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 10/1 din 14 decembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018”.pdf Cu privire la transmiterea unui bun.pdf Cu privire la modificarea Deciziei nr.9/1 din 14 decembrie 2017,,Cu privire la aprobarea structurii şi efectivul - limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căuşeni”.pdf Cu privire la aprobarea calendarului competiţional pentru anul 2019 al Instituţiei Publice de Învăţământ ,,Şcoala Sportivă Căuşeni”.pdf Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 1/14.1 din 23 februarie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.pdf Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe ale Direcţiei Agricultură şi Alimentaţiei a Consiliului raional Căuşeni.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 10/1 din 14 decembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018”.pdf Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.5/28 din 28 septembrie 2018 ,,Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice”.pdf Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism.pdf Cu privire la acceptul casării mijloacelor fixe ale I.Î. Gimnaziul Ursoaia raionul Căuşeni.pdf Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.pdf Cu privire la edificarea monumentului de for public –Bustul consacrat memoriei actorului Grigore Grigoriu.pdf Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 1/14 din 23 februarie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.pdf Cu privire la transmiterea în folosinţă temporară a unui mijloc fix.pdf Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie.pdf Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei nr.9/1 din 14 decembrie 2017,,Cu privire la aprobarea structurii şi efectivul - limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căuşeni”.pdf
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting