Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: se-prezinta-proiectele-de-decizii-pentru-sedinta-extraordinara-a-consiliului-raional-causeni-din-26-mai-2020 Friday, 22 May 2020
Se prezintă proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Căușeni din 26 mai 2020

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Căuşeni pe data 26 mai 2020, ora 10.00 în sala mare a Casei Raionale de Cultură, cu următoarea ordine de zi:

1. 1_-cu-privire-la-numirea-in-functie-de-secretar-interimar-al-consiliului-raional-causeni.pdf

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

2. 2_-cu-privire-la-modificarea-deciziei-nr_1_2-din-11-noiembrie-2019-cu-privire-la-initierea-constituirii-comisiilor-consultative-de-specialitate-de-catre-reprezentantii.pdf

Raportor:Vladimir Gîra, Secretarul-interimar al Consiliului raional

3. Cu privire la corelarea bugetului raional Căușeni aprobat prin Decizia Consiliului raional Căușeni, nr.4/1 din 9 decembrie 2019 Legii bugetului de stat pentru anul 2020 .

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

Coraportor:Axenia Para, Şef –adjunct Direcţia finanţe

4.Cu privire la permiterea transmiterii în locațiune a unui bun imobil.

Raportor:Vladimir Gîra, Secretarul-interimar al Consiliului raional

5. Cu privire la transmiterea în locațiune a unui bun imobil.

Raportor:Vladimir Gîra, Secretarul-interimar al Consiliului raional

6. Cu privire la abrogarea Deciziilor.

Raportor: Vladimir Gîra, Secretarul-interimar al Consiliului raional
C
oraportor: Liudmila Veste, Șef-interimar, Serviciul juridic

7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Axenia Para, Şef –adjunct Direcţia finanţe

9.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

10. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

11. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

12. Cu privire la informarea Consiliului raional Căușeni despre includerea în bugetul raional Căușeni a transferurilor cu destinație specială în baza Dispozițiilor Președintelui raionului Căușeni.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

13.Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

14. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

15. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

16. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

17. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

18. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

19. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

20. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

21. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

22. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

23. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

24. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind posibilitatea susținerii financiare a echipelor de sport din raionul Căușeni participante la campionatele Republicii Moldova (sport de performanță – amatori).

Raportor: Șef adjunct DECTST, Tatiana Paladuța

25. Cu privire la încorporarea cetățenilor în Serviciul Militar în termen sau în cel cu termen redus și în Serviciul civil (de alternativă) aprilie-iulie anul 2020 a recruților din raion, născuți în perioada anilor 1993-2002.

Raportor: Comandantul Centrului Militar teritorial Căușeni, col. Lilian Pînzaru

26. Cu privire la anularea Procesului-verbal nr.1 al rezultatelor licitației cu strigare la lotul nr.1 din 23 decembrie 2019.

Raportor: Specialist principal, Agrepina Gudumac

27. Cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare șefului Direcției asistență socială și protecția familiei.

Raportor: Vicepreşedintele raionului, Oleg Cuciuc

28. Cu privire la modificarea Decizieie Consiliului raional Căușeni 5/10 din 20 decembrie 2019 ”Cu privire la crearea Comisiei de anchetă privind activitatea directorului IMSP Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru” dlui Alexandru Cojocaru.

Raportor: Vicepreşedintele raionului, Oleg Cuciuc

29. Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Administrativ al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Căușeni ”Ana și Alexandru”.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

30. Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de Administrare a Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Căușeni””.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

31. Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul întâi din raionul Căușeni.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

32. Cu privire la extinderea serviciului social Asistență Personală din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecției a Familiei Căușeni.

Raportor: Vicepreşedintele raionului, Oleg Cuciuc

Coraportor: Fiodor Garaba, șef direcției ASPF Căușeni

33. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.5/19 din 15.12.2016 ”Cu privire la delegarea unor atribuții Președintelui raionului Căușeni”.

Raportor: Liudmila Veste, șef-interimar, Serviciul juridic
Ședința Comisiei economie, buget și finanțe
luni, 25.05.2020, ora 15:00, sala de ședințe


Ședința Comsiei educație, tineret, sport, cultură,
protecția socială, sănătate publică și muncă —
luni, 25.05.2020, ora 14:00, sala mică de ședințe

Ședința Comisiei drept, administrație publică
locală și relații internaționale —
luni, 25.05.2020, ora 13:00, sala de ședințe

Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului —
marți, 26.05.2020, ora 08:00, sala mică de ședințe

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting