Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: se-prezinta-proiectele-de-decizii-pentru-sedinta-consiliului-raional-causeni-din-30-iunie-2020 Sâmbătă, 20 Iunie 2020
Se prezintă proiectele de decizii pentru ședința Consiliului raional Căușeni din 30 iunie 2020

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Căuşeni pe data 30 iunie 2020, ora 10.00 în sala mare a Casei Raionale de Cultură Căușeni, cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la executarea bugetului raional pentru 2019 .

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Axenia Para, Şef –adjunct Direcţia finanţe

2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/1 din 09 decembrie 2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2020” .

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/1 din 09 decembrie 2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2020” .

Raportor: Fiodor Garaba, șef direcției ASPF Căușeni

Coraportor:Cristina Didilic, director IP Centrul Maternal ”Pro Familia din Căușeni”

4. Cu privire la modificarea și completarea anexei la Decizia Consiliului raional Căușeni nr.4/9 din 27.05.2004 ”Cu privire la aprobarea actului de inventariere a clădirilor proprietate publică a raionului Căușeni” .

Raportor: Iurie Turtureanu , șef DECI

Coraportor: Serghei Osadci , Șef al Secției agricultură relații funciare și cadastru

5. Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căușeni .

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

Coraportor: Natalia Railean-Guja, specialist principal, Serviciul resurse umane

6. Cu privire la informarea Consiliului raional Căușeni despre includerea în bugetul raional a transferurilor cu destinație specială în baza Dispoziției Președintelui raionului Căușeni .

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Axenia Para, Şef –adjunct Direcţia finanţe

7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare .
Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare .

Raportor: Iurie Turtureanu , șef DECI

9.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare .

Raportor:Axenia Para, Şef –adjunct Direcţia finanţe

10. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare .

Raportor: Feodor Para, șef Secției APL

11. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive pentru anul 2020 a echipei de fotbal ”Sinteza” Căușeni, pentru participarea la Campionatul și Cupa Republicii Moldova la Fotbal Divizia ”B”, Ediția 2020 (Tur-Retur).

Raportor: Vicepreşedintele raionului, Nicolai Ermurache

Coraportor: Tatiana Dragan, șef-adjunct DECTST

12.Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparația capitală a unor obiecte

Raportor: Vicepreşedintele raionului, Nicolai Ermurache

Coraportor: Iulia Chiperi , director I.I.G.”Vasile Alecsandri” s.Copanca

13. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic raional Căușeni”.

Raportor: Vicepreşedintele raionului, Oleg Cuciuc

Coraportor: Petru Lazar, Director ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Căușeni”

14.Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparația capitală a clădirii .

Raportor: Tatiana Paladuța , șef adjunct DECTST

15.Cu privire la modificarea anexei Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.10/7 din 14 decembrie 2017 ”Cu privire la aprobarea statului de personal al Instituției Publice de Învățămînt ”Școala Sportivă Căușeni”

Raportor: Vladimir Iurco, Director IPÎ ”Școala Sportivă Căușeni”

16. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Căușeni nr.2/15 din 24 martie 2005 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Azilului Raional de Bătrâni Tănătari și a statelor de personal ale Azilului” cu modificările ulterioare

Raportor: Vicepreşedintele raionului, Oleg Cuciuc

Coraportor: Director, Oxana Orghian

17. Cu privire la modificarea anexei Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.3/3 din 16 aprilie 2015 ” Cu privire la inființarea Instituției Publice de Învățământ Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților Căușeni”.

Raportor: Maria Garștea,director CRCCA Căușeni

18. Cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 a Deciziei nr 1/8 din 24 ianuarie 2020 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Iurie Turtureanu , șef DECI

Coraportor: Serghei Osadci , Șef al Secției agricultură relații funciare și cadastru

19. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică.

Raportor: Iurie Turtureanu , șef DECI

Coraportor: Serghei Osadci , Șef al Secției agricultură relații funciare și cadastru

20. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a IPÎ ”Școala Sportivă Căușeni”

Raportor: Vladimir Iurco, Director IPÎ ”Școala Sportivă Căușeni”

21. Cu privire la aprobarea Actului de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a raionului Căușeni.

Raportor: Iurie Turtureanu , șef DECI

Coraportor: Serghei Osadci , Șef al Secției agricultură relații funciare și cadastru

22. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.3/34 din 26 mai 2020 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Fiodor Garaba, șef direcției ASPF Căușeni

23. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.3/35 din 26 mai 2020 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Fiodor Garaba, șef direcției ASPF Căușeni

24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Fiodor Garaba, șef direcției ASPF Căușeni

25. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Fiodor Garaba, șef direcției ASPF Căușeni.

26. Cu privire la transmiterea cheltuielelor bugetare efectuate la reparații capitale a acoperișului.

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

27. Cu privire la transmiterea cheltuielelor bugetare efectuate la reparații capitale a acoperișului.

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

28. Cu privire la transmiterea utilajului și mobilierului școlar.

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

29. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

30. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.3/37 din 26 mai 2020 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30 noiembrie 2018”.

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

31. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/6 din 20 decembrie 2019 ”Cu privire la aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante, subordonate Consiliului raional Căușeni”.

Raportor: Natalia Railean-Guja, specialist principal, Serviciul resurse umane

32. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisia a șefului Direcției Finanțe Căușeni.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

Coraportor: Natalia Railean-Guja, specialist principal, Serviciul resurse umane

33. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Căușeni nr.4/1 din 09 decembrie 2019”Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2020”.

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

34. Cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare șefului Direcției asistență socială și protecția familiei.

Raportor: Vicepreşedintele raionului, Oleg Cuciuc

35. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Căușeni nr.4/1 din 09 decembrie 2019”Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2020”.

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

36. Cu privire la respingerea notificării Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-252 din 13.06.2020

Raportor: Liudmila Veste, șef-interimar al Serviciului juridic

37. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30 noiembrie 2018

Raportor: Tatiana Paladuța , șef-adjunct DECTST

38. Cu privire la acordarea parțială a concediului de odihnă anual președintelui raionului

Raportor: Natalia Railean-Guja, specialist principal, Serviciul resurse umane

Ședințele comisiilor de specialitate vor avea loc în următoare ordine:
Ședința Comisiei economie, buget și finanțe
29.06.2020, ora 10:00, sala de ședințe
Ședința Comsiei educație, tineret, sport, cultură,
protecția socială, sănătate publică și muncă —
26.06.2020, ora 10:00, sala de ședințe
Ședința Comisiei drept, administrație publică
locală și relații internaționale —
29.06.2020, ora 14:00, sala de ședințe
Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului —

30.06.2020, ora 08:00, sala de ședințe
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting