Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: se-prezinta Wednesday, 22 July 2020
Se prezintă proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Căușeni din 27 iulie 2020

Dispoziția de convocare a ședinței extraordinare a Consiliului raional Căușeni

I. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Căuşeni pe data 27 iulie 2020, ora 13.00 în sala mare a Casei Raionale de Cultură Căușeni, cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la informarea Consiliului raional Căușeni despre includerea în bugetul raional a transferurilor cu destinaţie specială în baza Dispoziției Președintelui raionului Căușeni

Raportor:Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Axenia Para, Şef –adjunct Direcţia finanţe

2. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului Raional Căușeni nr. 4/23 din 30 iunie 2020 ”Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT3-250 din 13 iunie 2020 ”

Raportor:Vladimir Gîra, Secretarul-interimar al Consiliului raional

3. Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-250 din 13 iunie 2020

Raportor:Vladimir Gîra, Secretarul-interimar al Consiliului raional

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

6. Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul întâi din raionul Căușeni.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Axenia Para, Şef –adjunct Direcţia finanţe

7. Cu privire la aprobarea componenței și al Regulamentului Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Căușeni.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Feodor Para, Şef , Secției APL

8. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/1 din 09 decembrie 2019 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2020”.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban
Coraportor:Axenia Para, Şef –adjunct Direcţia finanţe

9.Cu privire la încorporarea cetăţenilor în Serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus şi în Serviciul civil (de alternativă) în perioada septembrie 2020 – ianuarie 2021 a recruţilor din raion, născuţi în perioada anilor 1993 – 2002.

Raportor: Vicepreședinte al raionului, Oleg Cuciuc.
Coraportor: Lilian Pînzaru, Comandantul CMT Căușeni

10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/2 din 03 august 2018 ”Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție).

Raportor: Cristina Didilica, director IP Centrul Maternal ”Pro Familia din Căușeni”

11. Cu privire la defalcarea în bugetul raional Căușeni a unei părți din profitul net al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Căușeni” pentru anul 2019.

Raportor: Vicepreședintele raionului, Oleg Cuciuc

Coraportor: Petru Lazar, director al IM CSR Căușeni

12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de administrație al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic raional Căușeni”.

Raportor: Vicepreședintele raionului, Oleg Cuciuc

Coraportor: Petru Lazar, director al IM CSR Căușeni

13. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori al Întreprinderii Mnunicipale ”Centrul Stomatologic Raional Căușeni”.

Raportor: Vicepreședintele raionului, Oleg Cuciuc

Coraportor: Petru Lazar, director al IM CSR Căușeni

14. Cu privire la aprobarea statelor de personal de la căminul Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici” Căușeni.

Raportor: Tatiana Dragan, șef adjunct, DECTST Căușeni

Coraportor: Daria Dormenco, director L.T ”Alexei Mateevici” Căușeni

15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/13 din 09 decembrie 2019 ”Cu privire la aprobarea Programului de întreținere și reparație a drumurilor publice locale, de interes raional pentru anul 2020”.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

Coraportor: Iurie Turtureanu, șef DECI Căușeni

16. Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căușeni.

Raportor: Tatiana Dragan, șef adjunct, DECTST Căușeni

17. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/1 din 09 decembrie 2019 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2020”.

Raportor: Preşedintele raionului, Nicolae Gorban

Coraportor: Liuba Dărănuța, directorul- interimar al Gimnaziului Tocuz

18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Căușeni nr.4/16 din 30 iunie 2020 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Căușeni nr. 2/15 din 24 martie 2005 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Azilului Raional de Bătrîni Tănătari și statelor de personal ale Azilului”.

Raportor: Vicepreşedinte al raionului, Oleg Cuciuc

Coraportor: Oxana Orghian, director Azilului Raional de Bătrîni Tănătari

19. Cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Cenzori a Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Căușeni”

Raportor: Vicepreşedinte al raionului, Oleg Cuciuc

Coraportor: Petru Lazar , director al IM CSR Căușeni

20. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a IP Gimnaziului Surchiceni cu IP Gimnaziul ”Veaceslav Harnaj” Baimaclia.

Raportor: Vicepreşedinte al raionului, Nicolai Ermurache

Coraportor: Tatiana Dragan, șef adjunct, DECTST Căușeni

21.Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Administrativ al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru”.

Raportor: Vicepreşedinte al raionului, Oleg Cuciuc

22. Cu privire la activitatea Vicepreședintelui raionului Oleg Cuciuc și a Direcției economie, construcții și infrastructură.

Raportor: Vicepreşedinte al raionului, Oleg Cuciuc

Coraportor: Iurie Turtureanu, șef, DECI Căușeni

23.Cu privire la activitatea Vicepreședintelui raionului Nicolai Ermurache și a Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism Căușeni.

Raportor: Vicepreşedinte al raionului, Nicolai Ermurache

Coraportor: Tatiana Dragan, șef adjunct DECTST Căușeni

24.Cu privire la numirea în funcție de secretar-interimar al Consiliului raional Căușeni.

Raportor: Anatol Focșa, consilier raional

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting