Causeni
 Pagina de Start  Consiliul Raional  Tendere curente
Text smallText large

Tendere curente

Republica Moldova a primit un Grant din partea Fondului Catalitic Educaţie pentru Toţi/iniţiativă de Acţiune Rapidă cu scopul de a susţine Planul de Acţiuni Consolidat în Educaţie (2006-2008), o parte a căruia urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor eligibile în cadrul subproiectului „Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copii” din comuna Cîrnăţenii Noi, r-nul Căuşeni.

Subproiectul va fi implementat în suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova 2, (FISM)
Beneficiarul – Primăria şi Agenţia de Implementare invită persoanele interesate să prezinte:

1. Oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie prevăzute de subproiect. Pachetul de sarcini poate fi procurat contra sumei de 200 lei de la Primărie şi FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: Cont d/d:2251722029301 , Banca Socială, fil. Interraională, Cod fiscal:1008601001382, Destinaţia plăţii: pentru pachetele de documente, grădiniţa com. Cîrnăpţenii Noi, r-nul Căuşeni.

2. Actele necesare pentru funcţia de inspector local în construcţii (supravegherea lucrărilor de construcţie) (cererea , autobiografia, certificatul de atestare tehnico-profesională, certificatul de înregistrare a întreprinderii şi contul bancar (în scopul efectuării plăţii), copia buletinului de identitate.)

Plicurile cu oferte se primesc pînă la data de 14 septembrie 2009, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs la adresa, primăria com. Cîrnăţenii Noi, r-nul Căuşeni

Persoanele de contact: Antoniuc Parascovia, primar, tel, 0243 -64-236, 64238 (serv) 64263 (dom), mob. 067174246; Agafia Aileni, preşedintele Agenţiei de Implementare tel 0243- 94-983 serv, 64263 dom.

Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM 2, tel.27-91-22

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency