Causeni
 Pagina de Start  Raionul Căuşeni  Paşaportul raionului  Economia
Text smallText large

Economia

                   Informaţie
    referitor la activitatea economică în raionul Căuşeni la situaţia din 01.04.12

       Numărul agenţilor economici pe tipuri de activitate :
                 Tipuri de activitate                                      Total
 Agricultură, vânat,silvicultură                                     201
 Pescuit                                                                        3                      
Exploatarea carierelor                                                5
Industria prelucrătoare                                                209
Energie electrică, gaze, apă                                     21
Construcţii                                                                   44
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul                         855
Hoteluri şi restaurante                                              36
Transport, depozitare şi comunicaţii                      101
Activităţi financiare                                                   69
Tranzacţii imobiliare                                                 99
Administraţie publică şi apărare                             51
Învăţământ                                                                 12
Sănătate şi asistenţă socială                                  38
Alte activităţi de servicii colective, sociale           164
                                                                      Total    1908
   
  - Volumul producţiei industriale în preţuri curente(anul 2011) – 135,8 mil lei.
  - Veniturile din vânzări realizate de către întreprinderile industriale - 159,9 mil lei.
     Producţia principalelor produse agricole în anul 2011:
-    Cereale şi leguminoase pentru boabe – 49031,8 tone,
-    Floarea soarelui – 12060,0 tone,
-    Rapiţă – 585,2 tone,
-    Culturi etero-oleaginoase – 5815,4 tone,
-    Fructe – 2258,7 tone,
-    Struguri  8276,4.
-    Investiţii în capital fix, în anul 2011, total -119,7 mil lei.
-    Mărfuri transportate,în anul 2011, total – 93,0 mii tone.
-    Pasageri transportaţi, în anul 2011, - total 1460,2 mii.
-    Salariul mediu pe raion în luna decembrie 2011 – 2565,4 lei.
                   Informaţie
    referitor la activitatea economică în raionul Căuşeni la situaţia din 01.04.12

       Numărul agenţilor economici pe tipuri de activitate :
                 Tipuri de activitate                               Total
 Agricultură, vânat,silvicultură                               201
 Pescuit                                                                  3
Exploatarea carierelor                                         5
Industria prelucrătoare                                         209
Energie electrică, gaze, apă                               21
Construcţii                                                             44
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul                   855
Hoteluri şi restaurante                                         36
Transport, depozitare şi comunicaţii                101
Activităţi financiare                                             69
Tranzacţii imobiliare                                           99
Administraţie publică şi apărare                       51
Învăţământ                                                           12
Sănătate şi asistenţă socială                            38
Alte activităţi de servicii colective, sociale     164
                                                                Total    1908
   
  - Volumul producţiei industriale în preţuri curente(anul 2011) – 135,8 mil lei.
  - Veniturile din vânzări realizate de către întreprinderile industriale - 159,9 mil lei.
     Producţia principalelor produse agricole în anul 2011:
-    Cereale şi leguminoase pentru boabe – 49031,8 tone,
-    Floarea soarelui – 12060,0 tone,
-    Rapiţă – 585,2 tone,
-    Culturi etero-oleaginoase – 5815,4 tone,
-    Fructe – 2258,7 tone,
-    Struguri  8276,4.
-    Investiţii în capital fix, în anul 2011, total -119,7 mil lei.
-    Mărfuri transportate,în anul 2011, total – 93,0 mii tone.
-    Pasageri transportaţi, în anul 2011, - total 1460,2 mii.
-    Salariul mediu pe raion în luna decembrie 2011 – 2565,4 lei.

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency