Causeni
 Pagina de Start  Agricultură  Complexul agro-industrial
Text smallText large

Complexul agro-industrial

Volumul global al produselor agricole în toate categoriile de gospodării în preţuri curente alcătueşte 965,6 mln.lei şi s-a majorat cu 6,2% faţă de anul 2004.

Volumul global al producţiei agricole în preţuri comparabile în anul 2005 s-a mărit cu 3% faţă de anul 2004 .

Conform situaţiei la 01.01.2008 suprafaţa terenului agricol constitue 68647 ha, inclusiv teren arabil 61417 ha, vii 3876 ha , livezi 3354 ha.

Plantaţii multeanuale tinere: 738 ha vie şi 95 ha de livadă, inclusiv plantate în anul 2003-209 ha vie, 19 ha livadă, anul 2004 – 264 ha vie , 16 ha livadă, anul 2005 – 266 ha vie şi 60 ha livadă. Pentru anul 2006 se preconizează plantarea a 240 ha de vie şi 207 ha de livadă.

Sectorul agrar al raionului Căuşeni este reprezentat de 40 agenţi economici care au consolidat 32950 ha, ceea ce constituie 48%, inclusiv 31 – SRL (25354 ha), 4 – SA (6103 ha), 5 – CP (1493 ha) şi 24971 gospodării ţărăneşti, care gestionează 35697 ha adică 52% din suprafaţa terenului agricol.

În raion activează 5 staţiuni tehnologice de maşini, inclusiv 2 create în baza Cooperativelor de Producere (Fondul de susţinere din bugetul de Stat ): CP ”Agro Căinari” (suprafaţa 523 ha ) şi CP ”Batidra” (538 ha).

În cadrul celor 5 staţiuni tehnologice de maşini în raion dispunem de 105 tractoare, 12 combine, 55 pluguri, 50 cultivatoare şi 39 semănătoare.

Sectorul zootehnic este reprezentat de 4 ferme de prăsilă în satele Cîrnăţenii Noi, Copanca, Grădiniţa, Ucrainca. În prezent se lucrează asupra deschiderii unei ferme de producere a cărnii de epure în satul Grădiniţa.

În 23 de primării (din 27) au fost deschise puncte de însămînţare a bovinelor (în 3 primării, cîte 2 puncte). Activează 4 oficii complexe de prestare a serviciilor zooveterinare şi 12 puncte de colectare a laptelui.

În raion sunt licenţiaţi 15 agenţi economici în producerea materialului săditor pomicol şi 3 agenţi economici în producerea materialului săditor viticol: SRL ”Sălcuţa” , SRL ”Lion Gri” şi GŢ ,, Blidari Maria”.
În structura ramurală a industriei raionului cota majoră îi revine industriei prelucrătoare. Achiziţionarea, comercializarea şi prelucrarea materiei prime se defăşoară prin intermediul întreprinderilor:

  • SA ”Germes Agroservice” cu capacitatea de 1000 tone fructe;
  • SA ”Orhei Vit” cu o capacitate totală de 40 mii tone;
  • SRL ,, Navi Plus” specializat în fabricarea pireului de fructe şi legume;
  • SRL ,,EcoprodRosmol” specializat în congelarea fructelor şi legumelor;
  • SRL ,,Fum Prim” specializat în uscarea fructelor.

În timpul recoltării fructelor şi legumelor în primăriile raionului au fost deschise 38 puncte de colectare.
Procesare strugurilor la cele 5 fabrici de vin, cu capacitatea de 40,5 mii tone, care în anul 2005 au prelucrat 19,2 mii tone struguri şi îmbuteliat 25 mln. sticle.

Pe teritoriul raionului activează fabrica de curăţire şi pregătire a seminţelor de porumb SA ”Seminţe Agro” Căuşeni cu capacitatea de 12,0 mii tone şi 2 elevatoare cu capacitatea de 122 mii tone, 2 întreprinderi de prelucrare a plantelor eterice cu capacitatea de 12 mii tone.

Din anul 2005 în raion a început să activeze ÎM moldo-germană ,,T.Schmidt Landbau” SRL, care vor consolida peste 4000 ha în primăriile Tănătari, Plop Ştiubei, Chircăeşti, Zaim şi Fîrlădeni. Deasemenea întreprinderea dată plănueşte revitalizarea sistemelor de irigare, care pînă la moment nu funcţionau.

 

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency