Causeni
 Pagina de Start  Consiliul Raional  'Satul Moldovenesc'  Indicatorii dezvoltării social-economice pentru 2005-2015
Text smallText large

Indicatorii dezvoltării social-economice pentru 2005-2015

INDICATORI Unitatea de
măsură
2004
Estimat
2015
Planificat
Suprafaţa totală a teritoriului
mii ha
118.5
118.5
inclusiv terenuri agricole
mii ha
73.9
73.9
Numărul populaţiei
mii pers.
90.7
95.2
inclusiv:
 
 
 
- În localitatea urbană
mii pers.
25.0
25.0
- În localitatea rurală
mii pers.
68.9
68.9
- bărbaţi
mii pers.
45.9
45.9
- femei
mii pers.
47.7
47.7
Populaţie ocupată în economie
mii pers.
28.1
29.7
Numărul agenţilor economici
unităţi
15605
16200
 
 
 
 
INDUSTRIA
Numărul agenţilor economici în industrie
unităţi
35
40
Volumul producţiei industriale în preţuri curente
mii lei
63708
127400
       
AGRICULTURA
Volumul global al produselor agricole în toate categoriile de gospodării în preţuri curente, total
mii lei
909.3
4108
inclusiv: producţia vegetală, total
miln lei
827.2
3803
            producţia animalieră, total
miln lei
82.1
305
Producţia agricolă produsă de către gospodăriile casnice şi ţărăneşti(de fermieri)
miln lei
570.1
2546.9
       
CONSTRUCŢII CAPITALE      
Volumul investiţiilor în capital fix din toate sursele de finanţare în preţuri curente, total
mii lei
34300
70000
Fonduri fixe puse în funcţiune
mii lei
44554
66800
Numărul caselor, apartamentelor
unităţi
20
100
Suprafaţa locuinţelor-total
m2
1714
8580
   Inclusiv: spaţiul locativ
m2
1020
5100
Ponderea drumurilor publice modernizate în total drumuri
%
49
50
Numărul de localităţi care au reţea de apă potabilă
unităţi
31
43
Ponderea localităţilor care au reţea de apă potabilă
%
72.5
100
Ponderea localităţilor care au reţea de gazificare
%
23
80
Numărul apartamentelor (caselor) gazificate centralizat
unităţi
10264
30000
       
TRANSPORT ŞI COMUNICAŢII      
Volumul încărcăturilor transportate cu transportul auto a întreprinderilor specializate
mii tone
16.0
25.0
Numărul pasagerilor transportaţi
mii pas.
1052.6
1580
Numărul de localităţi ce au rute regulate de autobuse cu centrul raional-total
unităţi
31
43
            Inclusiv: oraşe
unităţi
1
1
                          comune
unităţi
30
42
Numărul aparatelor telefonice de bază la finele anului, total
mii aparate
 
15967
28804
inclusiv: în cadrul reţelei telefonice urbane
mii aparate
6640
8080
            în cadrul reţelei telefonice rurale
mii aparate
9327
20724
Numărul apartamentelor ( caselor) telefonizate, total
unităţi
13080
28700
       
COMERŢUL ŞI SERVICII      
Vânzările de mărfuri cu amănuntul în preţuri curente
mii lei
101759
136153.5
Servicii cu plată prestate populaţiei în preţuri curente
mii lei
46948.1
70422.1
       
DEZVOLTAREA MICULUI BUSINESS      
Numărul întreprinderilor micului business, total
unităţi
15532
15600
       
INDICII PRINCIPALI AI BUGETULUI      
Suma impozitelor, taxelor şi altor încasări formate în teritoriu - total
mii lei
28207.6
49928.0
Venituri în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, total
mii lei
52748.8
93960.0
din care subvenţii :
mii lei
24541.3
44032.0
Cheltuieli din bugetul unităţii administrativ-teritoriale
mii lei
56171.0
93660.0
din care cheltuieli pentru sfera socială
mii lei
41327.1
73148.0
       
DEZVOLTAREA SFEREI SOCIALE      
Natalitatea
persoane
1188
1250
Mortalitatea
persoane
1215
1100
Rata mortalităţii infantile
%
10.2
10.2
       
REMUNERAREA MUNCII      
Numărul scriptic mediu al salariaţilor - total
persoane
11821
13000
Numărul mediu al salariaţilor luat ca bază pentru calcularea salariului - total
persoane
10694
11760
Fondul de remunerare a muncii - total
mii lei
83235.7
208000
Salariul mediu lunar - total
lei
678
1500
 
 
 
 
PIAŢA MUNCII
 
 
 
Numărul şomerilor oficial înregistraţi ( la sfârşitul anului) - total
persoane
1400
2300
Mărimea ajutorului de şomaj
lei
465
850
Numărul persoanelor care beneficiază de indemnizaţii de şomaj-total
persoane
150
190
Rata şomajului( în % faţă de populaţia economic activă)
%
2.5
4.2
Locuri de muncă noi create pe parcursul anului
locuri
385
950
 
 
 
 
PROTECŢIA SOCIALĂ
 
 
 
Numărul pensionarilor
persoane
15800
16000
Pensia medie lunară
lei
304.81
932
 
 
 
 
OCROTIREA SĂNĂTĂŢII
 
 
 
Centre ale Medicilor de Familie
unităţi
1
1
Centre de sănătate
unităţi
15
15
Oficii ale medicilor de familie
unităţi
13
14
Farmacii - total
unităţi
13
15
Filiale a secţiilor extrabugetare
unităţi
14
17
Spitale, total
unităţi
1
1
 
 
 
 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
 
 
 
Instituţii preşcolare
unităţi
36
36
Gimnazii
unităţi
6
6
Licee
unităţi
8
8
Şcoli de cultură generală
unităţi
24
24
Şcoli profesionale polivalente
unităţi
-
-
Şcoli speciale ( auxiliare)
unităţi
1
1
Case de copii de tip familial
unităţi
2
2
 
 
 
 
CULTURA
 
 
 
Instituţiile teatral - concertistice
unităţi
-
-
Case şi cămine de cultură
unităţi
37
37
Biblioteci publice
unităţi
44
48
Instalaţii cinematografice care funcţionează
unităţi
-
-
Şcoli de artă, de muzică şi de artă plastică
unităţi
3
3
Muzee
unităţi
4
4
 
 
 
 
SPORTUL
 
 
 
Construcţii sportive ( stadioane cu 1500 locuri şi mai mult, săli sportive amenajate, bazine)
unităţi
31
31
 
 
 
 
ECOLOGIA
 
 
 
Investiţii în capital fix pentru protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale - total
mii lei
1600
9320
Numărul gunoiştilor
unităţi
10
27
Degajarea substanţelor dăunătoare în aerul atmosferic - total
tone
320
720    
Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency