Causeni
 Pagina de Start  Consiliul Raional  'Satul Moldovenesc'  Consolidarea ordinii publice
Text smallText large

Consolidarea ordinii publice

Pe parcursul anului 2004 inspectoratul poliţiei raionale a întreprins măsuri în domeniul asigurării ordinii de drept, combaterii corupţiei, criminalităţii şi infracţiunilor economice. A fost elaborat programul raional de prevenire şi combatere a criminalităţii şi corupţiei.

Sarcinile inspectoratului poliţiei raionale în realizarea Programului de combatere a criminalităţii şi corupţiei sunt:

  • optimizarea structurii organizatorice şi a concepţiei tuturor subdiviziunilor;
  • asigurarea principiului egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii;
  • concentrarea eforturilor a tuturor subdiviziunilor ale IP Căuşeni asupra combaterii crimei organizate şi corupţiei, omorurilor la comandă, actelor de terorism, şantaj, infracţiuni de ordin economico financiar, în special în sistemul financiar-bancar, energetic, pieţei de valori mobiliare, fondurilor de investiţii suprimării economiei tenebre, în deosebi a evaziunilor fiscale, contrabandei, etc.;
  • aprofundarea colaborării cu organele abilitate din alte judeţe, precum şi din alte state, în combaterea crimei organizate;
  • aprofundarea colaborării cu agenţii economici, cu cetăţenii, cu organele autorităţilor locale în combaterea corupţiei depistate printre funcţionarii publici.

Dispoziţii finale

Ca fiece document cu caracter de program analitic, inclusiv şi cel de reglementare, semnificând orientări social-economice şi perspectivele raionului pe o perioadă de timp, prezentul Program nu este varianta perfectă.

Dinamica proceselor ce în prezent au loc în politică, economie şi sfera socială ale ţării şi a raionului, nu permite cu o probabilitate mare de reuşită de a elabora scenariile posibile al dezvoltării social-economice a raionului.

Cu toate acestea, programul trebuie să devină instrumentul strategic fundamental pentru realizarea de către Consiliul raional Căuşeni a politicii social-economice consecutive în anii 2005-2015, purtând acel început de consolidare , care în anumite condiţii poate fi o forţa motrică pentru realizarea obiectivelor comune ale populaţie din raion. Obiectivele de dezvoltare social-economică a raionului până în anul 2015 vor fi realizate prin promovarea şi aplicarea unui sistem de măsuri economice organizatorice expuse în Planul de acţiuni, care este parte componentă a Programului.

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency