Causeni
 Pagina de Start Consiliul Raional 'Satul Moldovenesc' Protecţia mediului
Text smallText large

Protecţia mediului

Obiectivul principal al protecţiei mediului constă în prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra factorilor de mediu şi a resurselor naturale, în contextul dezvoltării socio-economice a judeţului.

Din activităţile prioritare în domeniul protecţiei şi ameliorării mediului sunt următoarele:

 • restabilirea şi menţinerea potenţialului natural al teritoriului, pentru activităţile economice şi protecţia securităţii ecologice a populaţiei;
 • stimularea activităţilor economice cu impact minim asupra mediului;
 • achitarea plăţii pentru poluarea mediului înconjurător de către toţi agenţii economici;
 • intensificarea colaborării internaţionale în domeniul mediului;
 • educaţia socio-ecologică permanentă a populaţiei (inclusiv prin intermediul ONG), participarea publicului la adoptarea deciziilor privind mediul;
 • restabilirea şi mărirea suprafeţelor de păduri în raion.

Urbanism şi amenajarea teritoriului

Dezvoltarea teritoriilor în raion este în strânsă legătură cu dezvoltarea economică, socială şi protecţia mediului.

Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului localităţilor raionului a fost elaborată în perioada anilor 1960-1994, astfel unele localităţi nu dispun de planuri urbanistice. Situaţia creată nu ne permite să efectuăm pronosticul în domeniul amenajării teritoriului, să stabilim zonele de extinderea a cartierelor locative, administrative, social-culturale, industriale şi altele. S-au modificat şi cerinţele faţă de aceste documente importante, deoarece s-a schimbat raportul dintre proprietatea de stat şi cea privată. Standardele şi normele în construcţie şi amenajare a teritoriului se orientează şi se modifică în conformitate cu cele europene.

Obiectivul principal în domeniul amenajării teritoriului este modernizarea aspectului arhitectorico-coloritic al localităţilor raionului, ţinând cont de factorii: uman, protecţia mediului, modernizarea căilor de comunicaţii, păstrarea rezervaţiilor naturale, istorice, arhitecturale şi altele. În scopul realizării acestui obiectiv vor fi efectuate următoarele măsuri:

 • elaborarea şi adoptarea Planului general de amenajare a teritoriului raionului şi a planurilor de amenajare a oraşelor şi localităţilor rurale;
 • acumularea şi sistematizarea bazei de date informaţionale pentru crearea şi gestionarea Cadastrului funcţionar urban;
 • revizuirea fondului de construcţii existente şi elaborarea măsurilor de renovare, reconstruire şi modernizare a fondului locativ conform cerinţelor moderne.
 • reconstruirea şi modernizarea sistemelor de alimentaţie cu apă şi energie termică;
Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency