Causeni
 Pagina de Start  Consiliul Raional  'Satul Moldovenesc'  Locul şi rolul raionului Căuşeni în contextul dezvoltării Rep. Moldova
Text smallText large

Locul şi rolul raionului Căuşeni în contextul dezvoltării Rep. Moldova

Raionul Căuşeni este situat la sud – estul ţării , formând o parte din frontiera de stat cu Republica Ucraina, astfel 4 localităţi din raion sunt regiuni de frontieră. În teritoriul raionului este plasat un post vamal la Săiţi. Raionul se învecinează cu raioanele Ştefan – Vodă , Anenii – Noi, Cimişlia.

Suprafaţa totală a raionului este de 116,3 mii ha, inclusiv terenuri agricole 93,7 mii ha
( pământuri arabile - 70,6 mii ha, livezi – 4,3 mii ha, vii – 5,2 mii ha), plantaţii forestiere 14,7 mii ha. Reţeaua hidrologică prezintă ape curgătoare ale râurilor Nistru şi Botna.

Organizarea administrativă a raionului cuprinde 2 oraşe ( Căuşeni, Căinari) şi 27 primării.
Populaţia raionului este de circa , 93,6 mii locuitori inclusiv populaţia urbană este de 26,8 % din total, populaţia rurală alcătuieşte 73,2 %. Ponderea populaţiei economic active din numărul total este de 58,4 %.

Din toată populaţia ocupată în economie 71,3 % se regăseşte în agricultură şi silvicultură, 6,2- în comerţul cu ridicata şi amănuntul, 3,1% –în industrie, 8,1 – în învăţământ, 5,0 % - sănătate şi asistenţă socială, alte activităţi – 6,3%.

Raionul are o reţea de drumuri auto şi feroviare de importanţă naţională şi internaţională care acordă un şir de avantaje pentru dezvoltarea de perspectivă. Pe teritoriul raionului se extinde o reţea de drumuri cu lungimea totală de 387,3 km, inclusiv 190,4 km drumuri modernizate.

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency