Causeni
 Pagina de Start  Economie  Situaţia social-economică în anul 2008
Text smallText large

Situaţia social-economică în anul 2008

I. INFORMAŢIE SUCCINTĂ PRIVIND SITUAŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ A RAIONULUI CĂUŞENI
în anul 2008

Totalurile activităţii economiei raionului Căuşeni în anul 2008 s-au scontat cu următoarele rezultate:
Întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie, conform calculelor suplimentare estimative, în valoare circa 119,1 mil lei ( în preţuri curente ) ceia ce constituie 119,6% (în preţuri medii ale anului precedent) faţă de anul 2007 .

Investiţiile în capital fix realizate în economia raionului şi sfera socială în anul 2008 au fost însuşite în valoare de 149,2 mil lei.

Volumul mărfurilor transportate cu toate tipurile de transport ale întreprinderilor specializate, în anul 2008, a alcătuit 29,8 mii tone.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele agenţilor economici (exceptînd întreprinderile individuale) în perioada de raport s-a cifrat la 1223,5 mii pasageri şi a fost în creştere cu 2,0% în comparaţie cu anul trecut.

Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin toate canalele de realizare au însemnat 300,2 mil lei, înregistrînd o creştere de 15,4% faţă de anul 2007 .

Volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei prin toate unităţile oficial înregistrate în perioada de raport au constituit 122,3 mil lei, cu 4,3% ( în preţuri comparabile ) mai puţin decît în anul 2007.

Salariul mediu lunar al unui lucrător din economia raionului în ianuarie- decemrie 2008 a constituit 1647,1 lei, sporind cu circa 19,4% faţă de perioada similară a anului trecut.

Suma restanţelor agenţilor economici şi sociali pentru remunerarea muncii (datorii cu termenul de achitare expirat–mai mult de o lună calendaristică) la 01 ianuarie 2009 a alcătuit 0,3 mil lei.

Numărul şomerilor official înregistraţi la 01 ianuarie 2009 a fost de 600 persoane. De către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de muncă, pe parcursul anului 2008 au fost înregistraţi 1716 şomeri, şi plasaţi în cîmpul muncii 903 persoane.

Indicatorul Valoarea în preţuri curente În % faţă anul 2007
Volumul producţiei industriale în preţuri curente, mii lei
109740,5
 
Indicele volumului fizic al producţiei industriale
111,0
 
Investiţii în capital fix , mii lei
140892,2
69,5
Marfuri transportate de unităţi specializate de transport auto, mii tn
12.5
                45,5
Pasageri transportaţi cu autobuzele de folosinţă generală, mii călători
1150.3
99.4
Vânzările de mărfuri cu amănuntul prin toate canalele de realizare, mii lei
160162,8
102,0
Stocuri de mărfuri în comerţul cu amănuntul în reţeaua unităţilor oficial înregistrate la 01.01.2006, mii lei
23460,0
144,3
Prestări de servicii pentru populaţie (preţ.curente), mii lei
70488,5
118,6
Salariul mediu lunar al unui salariat în economia naţională, în ianuarie-decemrie, lei
872.30
 
Numărul şomerilor oficial înregistraţi la 01.01.2006, persoane
685
 

 

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency