Causeni
 Pagina de Start  Raionul Căuşeni  Reportaje  Candidaţi la concurs la funcţia vacantă
Text smallText large

Reportaje

Candidaţi  la concurs la  funcţia vacantă
Candidaţi la concurs la funcţia vacantă
 

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Căuşeni informează:

Conform hotărîrii Comisiei de concurs aprobată la şedinţa din 04 octombrie 2010 la concurs au fost admişi următorii candidaţi, care şi-au depus documentele pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecţia civilă şi serviciul civil din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Căuşeni:


- VĂTĂMANU ALEXANDRU;
- DUMITRAŞCU IRINA;
- VÎRTOS SVETLANA;
- PASCARU VERONICA;
- OSADCII NADEJDA;
- BUBOC VICTOR;
- GOLUB NATALIA,
- AMBROCI TAMARA .


Preşedinte al Comisiei
de concurs Ion CIONTOLOI
Bibliografia recomandată pentru participanţii la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecţia civilă şi serviciul civil din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Căuşeni.

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciul public
- Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
- Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
- Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
- Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
- Hotărârea Guvernului nr. 689 din 10.06.2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordonarea Consiliului raional” (pentru autorităţile administraţiei publice locale)

• Acte normative în domeniul de specialitate

- Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr.156 din 06.07.2007;
- Legea cu privire la protecţia civilă nr.271 din 09.11.1994;
- Legea cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare nr.589 din 22.09.1995;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.965 din 15.07.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi executare a serviciului civil de către cetăţenii Republicii Moldova”;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1340 din 04.12.2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova”;
- Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentului privind acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale din Republica Moldova, provocate de procese geologice periculoase nr.632 din 04.07.2000

Comentarii
Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency