Causeni
 Pagina de Start  Sănătate  ?tiri  Viaţa socială din raion
Text smallText large

?tiri din Sănătate

Viaţa socială din raion
Viaţa socială din raion
Marţi, 6 Martie 2012

    În oricare societate din oricare ţară din lume soluţionarea problemelor are sorţi de izbândă doar în cazul conlucrării,
colaborării dintre diferite structuri, instituţii, servicii. Deşi acest adevăr axiomatic este cunoscut şi în raionul nostru, în practică lucrurile, aproape  în toate domeniile, lasă de dorit, acest fapt fiind confirmat în procesul desfăşurării unei recente întruniri cu primarii localităţilor din raion. 
Temele de discuţii au fost variate, domeniul principal fiind sistemul de ocrotire a sănătăţii populaţiei. 
    În luarea sa de cuvânt, Ignatie Ţurcanu, directorul Instituţiei medico-Sanitare Publice “Centrul Medicilor de Familie”, a stăruit asupra competenţelor administraţiilor publice locale de nivelul unu la mentinerea si ocrotirea sănătăţii populaţiei. Astfel, conform prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii,  autoritatile  administratiei  publice  sunt obligate  sa  ia  măsuri sociale si medicale orientate  spre  profilaxia primară a maladiilor, in special spre salubritatea mediului inconjurător, spre  crearea  si menţinerea unor condiţii igienice favorabile de  viată si  de muncă, spre mentinerea si ocrotirea
sănătăţii populatiei, a  unor categorii ale ei (femei, copii, bătrâni), spre propagarea odihnei active şi  a  culturii fizice de masă, spre alimentarea ratională  si  educaţia sanitară a populatiei,  stabilesc  reguli  de exploatare a instalatiilor de alimentare  cu apa potabila si menajera, stabilesc  zonele  de protectie sanitară a apelor,  ingrădesc  sau interzic  unitătilor  economice utilizarea tehnică a apei  potabile  din apeducte. Aceeaşi conlucrare între instituţiile medicale şi primării se cere şi în cazul procedurii de donare benevolă a sângelui. Doritorii de a face acest gest omenesc din rândurile locuitorilor raionului trebuie să fie
 susţinuţi atât de către cadrele medicale din localităţi, cât şi de către autorităţile administraţiei publice locale. Sprijinul acestora este exprimat şi prin acordarea mijloacelor de transport pentru deplasarea donatorilor la Centrul de transfuzie a sângelui din centrul raional.
    În continuarea discuţiei, menţionând că în raion situaţia epidemiologică în general este favorabilă, directorul Centrului Sănătate Publică Elizaveta Iordan a adus la cunoştinţa primarilor din raion situaţia alarmantă la tuberculoză, o boală foarte periculoasă cu caracter social. Pe parcursul anului 2011, a relatat Elizaveta Iordan, au fost înregistrate 47 cazuri noi de tuberculoză şi 9 decese, iar în primele două luni ale anului curent din cele 16 cazuri de boală nouă sunt noi,
 în aceeaşi perioadă fiind înregistrate 4 cazuri de decese. Deosebit de nefavorabilă este situaţia în oraşul Căuşeni, satele Zaim, Sălcuţa, Chircăieşti şi altele. Legea privind tuberculoza prevede necesitatea implicării autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de îmbunătăţire a condiţiilor de trai a persoanelor din categoria de risc sporit, aşa-zise focare de gradul unu.  
    Conlucrarea primăriilor cu instituţiile din sistemul de ocrotire a sănătăţii, a continuat Elizaveta Iordan, înseamnă şi crearea condiţiilor optime pentru aflarea copiilor în instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar: temperaturi  favorabile, alimentaţie calorică, apă potabilă calitativă etc.
    Problemele abordate în cadrul întrunirii de către Sofia Guşilă, şefa substaţiei de asistenţă medicală de urgenţă, s-au înscris în şirul celor simple la prima vedere, dar complicate în realitate, ele persistând pe parcursul mai multor ani. Este vorba de numerotarea caselor pe străzile localităţilor, iluminarea pe scările din blocurile locative, precum şi blocarea intrărilor în curţile blocurilor locative. 
    La fel de lungă durată s-a dovedit a fi şi problema abordată de vicedirectorul medical al Instituţiei medico-Sanitare Publice “Spitalul raional “Ana şi Alexandru” Vasile Godoroja şi anume neachitarea serviciilor medicale de către unii pacienţi, care se tratează în secţiile Spitalului raional, încadrându-se în categoria persoanelor socialmente vulnerabile. Aşa cum a relatat Vasile Godoroja, pe parcursul anului 2011 suma neachitată  a constituit 161mii 821 lei. Numărul persoanelor din această categorie variază de la o localitate la alta aproximativ sub următorul tablou: oraşul Căuşeni – 23 persoane,  Tănătari – 5 persoane, Opaci – 3 persoane Zaim, Chircăieşti şi altele – câte 2 persoane, Ursoaia, Ucrainca, Baccealia şi altele – câte 1 persoană. Problema ar putea fi soluţionată în cazul când primăriile ar găsi mijloace financiare pentru procurarea unui anumit număr de poliţe de
asigurare medicală obligatorie, în baza cărora pacienţii Spitalului raional ar primi tratamentul necesar. Spre regret, a concretizat Vasile Godoroja, deşi îndemnul către primarii din raion de a procura poliţe de asigurare medicală este unul constant, situaţia la acest capitol nu se schimbă.
    Altă problemă durută în raion a fost abordată de către medical-narcolog Vitalie Panfilov. Este vorba de numărul în creştere al persoanelor afectate de alcoolism, o boală socială foarte gravă, care-şi are rădăcini în altă problemă nesoluţionată – cea a realizării de către persoane particulare în toate localităţile a băuturilor alcoolice tari contrafăcute. Cel mai regretabil este faptul, că  reprezentantul Comisariatului raional de Poliţie Valeriu Oboroceanu, prezent la întrunire, într-un mod mai mult sau mai puţin voalat, a  declarat despre incapacitatea organelor de poliţie de a soluţiona problema dată şi aceasta  în timp ce, conform legii, ele sunt obligate să curme orice  fărădelege…

//  Comenteaz? articolul  |  Toate ?tirile

Alte ?tiri
Comentarii
Actualit??i
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency