Causeni
 Pagina de Start  Construcţii  ?tiri  Turismul sportiv în promovarea imaginii
Text smallText large

?tiri din Construcţii

Turismul sportiv în promovarea imaginii
Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii Cauşeni
Miercuri, 4 Aprilie 2012

Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii (Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căuşeni, Cimişlia, Ştefan Vodă, creşterea competitivităţii în promovarea modului sănătos de viaţă, pregătirea sportivilor de performanţă şi prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret şi Sport în oraşul Căuşeni)

I.   Date generale despre proiect
1.   Obiectivul general al proiectului: Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căuşeni, Cimişlia, Ştefan Vodă, creşterea competitivităţii în promovarea modului sănătos de viaţă, pregătirea sportivilor de performanţă şi prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret şi Sport în oraşul Căuşeni.
2.   În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore: construcţia centrului de tineret şi sport din oraşul Căuşeni; amenajarea terenului aferent centrului de tineret şi sport din oraşul Căuşeni dotarea centrului de tineret şi sport din oraşul Căuşeni; realizarea studiului de fezabilitate; elaborarea statutului şi a business planului centrului pentru tineret şi sport Căuşeni; asigurarea echipelor raionale din domeniul orientării sportive din Căuşeni Cimişlia şi Ştefan Vodă cu echipament pentru antrenare şi participare la turneele regionale şi naţionale; elaborarea materialelor promoţionale a obiectivelor turistice sportive, ş.a.
3.    Partenerul (partenerii):
Consiliul Raional Cimişlia, Consiliul Raional Ştefan Vodă,
4.    Localizarea proiectului: raionul Căuşeni, or. Căuşeni
5.    Suma totală a proiectului - 30 016 751,00 lei, suma solicitată de la FNDR - 21 301 851,00 lei, ceea ce constituie 71% din costul total al proiectului.
6.    Durata de implementare a proiectului: (24 luni)
Obiective:
-construcţia centrului de tineret şi sport în oraşul Căuşeni
-diversificarea activităţilor sportive şi de agrement pentru sporirea motivaţiilor şi a numărului persoanelor care practică cultura fizică, sportul şi turismul sportiv;
-asigurarea federaţiilor naţionale de sport cu tineri sportivi pentru sportul de performanţă;
-asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea competiţiilor la nivel regional, internaţional şi
dezvoltarea turismului sportiv.
Justificare
Abordarea problemei privind consolidarea cooperării regionale în promovarea modului sănătos de viaţă, pregătirea sportivilor de performanţă şi prestarea serviciilor de turism sportiv se încadrează în lista de proiecte eligibile de dezvoltare regională pentru prioritatea 3.
Proiectul este relevant pentru prioritatea 3 a programului din următoarele motive. Creează condiţii pentru promovarea modului sănătos de viaţă, pregătirea sportivilor pentru sportul de performanţă şi dezvoltarea turismului sportiv;
Motivează factorii de decizie pentru înţelegerea clară a conceptului de dezvoltare regională şi desfăşurarea acţiunilor comune în promovarea modului sănătos de viaţă, sportului de performanţă şi a turismului sportiv;
Consolidează capacitatea comunităţilor implicate direct în activităţile din proiect pentru colaborarea intercomunitară durabilă şi crearea de parteneriate la nivel de regiune în obţinerea bunelor practici de dezvoltarea regională;
În raioanele Căuşeni, Cimişlia şi Ştefan Vodă, condiţiile de promovare a modului sănătos de viaţă, de pregătire a sportivilor de performanţă şi de prestare a serviciilor de turism sportiv sunt insuficiente. Activităţile de promovare a modului sănătos de viaţă sunt realizate sporadic, în deosebi la nivel de ore de cultură fizică cu elevii şi de competiţii sportive în cadrul sărbătorilor naţionale. Turneele regionale organizate, în timp de iarnă, de către organizaţiile sportive din regiune se desfăşoară, în deosebi în sălile competiţionale din Chişinău.
În regiune există potenţial valoros pentru asigurarea federaţiilor naţionale cu sportivi de performanţă, care nu este valorificat la justa valoare. Şcolile sportive sunt amplasate în sedii adaptate, ce nu permit antrenarea unui număr mai mare de sportivi pentru federaţiile naţionale de sport. Modul de viaţă sănătos este acceptat ca concept, dar nu este utilizat la justa valoare din lipsa spaţiilor, dar şi a metodicilor verificate.
Edificarea Centrului de tineret şi sport în oraşul Căuşeni este importantă din necesitatea de a schimba atitudinea faţă de rolul educaţiei fizice şi a sportului în fortificarea sănătăţii cetăţenilor, îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire a sportivilor de performanţă şi utilizarea patrimoniului turistic, ca potenţial de dezvoltare economică şi socială, chiar în organizarea odihnei cetăţenilor.
Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă
-        Consiliile raionale Căuşeni Cimişlia şi Ştefan Vodă şi filialele din satele raioanelor prin posibilităţile de promovare a genurilor de sport în care sunt specializate şi a modului sănătos de viaţă;
-            75 tineri membri a loturilor naţionale a Republicii Moldova la 9 probe sportive;
-            21 campioni a Republicii Moldova la 7 probe sportive,
-            100 persoane, care se vor ocupa simultan, în sălile de trenajoare, de aerobică, gimnastică şi tenis
-        Beneficiarii finali:
-        50 mii locuitori din oraşul Căuşeni şi localităţile învecinate din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă şi Cimişlia
 
În scopul atingerii obiectivelor înaintate, principalele tipuri de activităţi sunt:
Lansarea proiectului, constituirea echipei de implementare, realizarea activităţilor de mediatizare.
Construcţia centrului de tineret şi sport din oraşul Căuşeni;
 Descrierea activităţilor
Dotarea centrului de tineret şi sport din oraşul Căuşeni
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea statutului şi a business planului centrului pentru tineret şi sport Căuşeni
Asigurarea echipelor raionale din domeniul orientării sportive din Căuşeni Cimişlia şi Ştefan Vodă cu echipament pentru antrenare şi participe la turneele regionale şi naţionale.
Crearea şi instruirea a 9 echipe de formatori la tema „Modul sănătos de viaţă chezăşia educării unei poziţii active în societate,
Inventarierea şi selectarea obiectivelor turistice sportive disponibile pentru exploatare şi organizarea activităţilor de recreare şi sportiv curative.
Elaborarea traseului obiectivelor turistice sportive şi stabilirea localităţilor ţintă;
Elaborarea materialelor promoţionale a obiectivelor turistice sportive;
Organizarea şi desfăşurarea turneului regional de orientare sportivă;
Metodologia
Pentru constituirea echipei de implementare se vor respecta recomandările Agenţiei de Dezvoltare Sud. Drept de participare în componenţa echipei vor avea persoanele propuse de către consiliile raionale , în rezultatul consultărilor cu actorii locali. Echipa de implementare va elabora materialele distributive pentru informarea cetăţenilor. Pentru realizarea activităţilor va fi utilizat şi potenţialul şcolilor sportive din raioane.
Pentru realizarea lucrărilor de construcţie a centrului pentru tineret consiliul raional Căuşeni a elaborat în anul 2009 proiectul tehnic şi devizul de cheltuieli, care au fost vizate de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor . Costul de deviz constituie 26 mln.lei. În conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice în anul 2010 a fost selectat antreprenorul pentru realizarea întregului volum de lucrări.
În anul 2010 consiliul raional Căuşeni a alocat 2 mln. lei, care au fost valorificate. Pentru anul 2011 au fost alocate 4mln 500 mii lei.
În proiectul tehnic au fost prevăzute lucrările de construcţie, amenajare şi dotare a centrului pentru tineret şi sport, cu excepţia tribunelor pentru sala de competiţii.
Centrul pentru tineret şi sport Căuşeni va avea statut de instituţie publică de nivel regional. Partenerii cofinanţatori vor avea cote părţi din costul total al proiectului în corespundere cu mărimea contribuţiei.
Pentru asigurarea cu echipament a echipelor de orientare sportivă grupul de lucru va analiza lista necesităţilor şi va achiziţiona bunurile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În baza experienţei existente în fiecare raion vor fi selectaţi voluntari, care vor fi instruiţi în subiectul „Modul sănătos de viaţă chezăşia educării unei poziţii active în societate".
În baza unui chestionar, elaborat de grupul de lucru, vor fi selectate obiectivele turistice din 9 localităţi şi în baza lor vor fi iniţiate activităţi de odihnă a cetăţenilor şi de promovare a modului sănătos de viaţă. În baza rezultatelor obţinute se va elabora traseul turistic sportiv regional
Fiecare raion va selecta în bază de concurs două trei echipe de orientare sportivă pentru participare la turneul regional de orientare sportivă. Locul desfăşurării va fi stabilit de către echipa de implementare. Grupul de lucru va utiliza experienţa ONG urilor din regiune pentru a atrage noi investiţii pentru elaborarea materialele promoţionale a obiectivelor turistice. În diseminarea informaţiilor privind obiectivele turistice din regiune se vor utiliza sursele informaţionale di regiune.
Produsele proiectului
În urma implementării proiectului, în regiune va funcţiona un centru pentru tineret şi sport cu statut de instituţie publică regională, costurile operaţionale ale căreia vor fi achitate prin cote părţi de participare a partenerilor. 19 antrenori, inclusiv 5 tineri specialişti vor beneficia de locuri de muncă permanente. Echipele raionale de orientare sportivă vor fi asigurate cu echipament sportiv. Vor fi desemnate principalele obiective turistico sportive şi regiune şi elaborat traseul turistic sportiv.
Rezultatele proiectului
-75 tineri membri a loturilor naţionale a Republicii Moldova la 9 probe sportive, vor beneficia de condiţii favorabile pentru antrenare,
-21 campioni a Republicii Moldova la 7 probe sportive,
-50 mii locuitori din Căuşeni şi localităţile învecinate din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă şi Cimişlia Efectele multiple:
Sportivii antrenaţi în Centrul pentru tineret şi sport Căuşeni vor completa loturile olimpice naţionale. Condiţiile create vor permite organizarea turneelor regionale, naţionale şi internaţionale, ce va avea efect pentru promovare imaginii regiunii. Experienţa acumulată în promovarea sportului şi a modului sănătos de viaţă va fi preluată de alte regiuni. Turneele regionale la orientare sportivă vor deveni tradiţionale în regiune cu perspectiva de a se extinde în toată republica. Centrul de tineret şi sport Căuşeni va colabora cu Comitetul Olimpic în perfecţionarea metodelor de antrenare a sportivilor de performanţă. În cadrul Centrului se vor organiza competiţii regionale, naţionale şi internaţionale la 7 probe sportive, ce va favoriza promovarea imaginii regiunii în plan naţional şi internaţional.
Obiectivele turistice sportive identificate în cadrul proiectului vor fi înscrise în traseul turistic Inelul Spiritual Alexei Mateevici şi Axa Spirituală a ţinutului Basarabiei, valori spirituale recunoscute şi apreciate de turişti.
 

//  Comenteaz? articolul  |  Vezi comentarii (1)  |  Toate ?tirile

Alte ?tiri
Comentarii (1)
1.  Postat de Irina
11 Sep 2012, 12:07
Acest centru sportiv este un pas inainte spre un viitor mai bun, salut aceasta idee !
Actualit??i
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency