Causeni
 Pagina de Start Raionul Căuşeni
Text smallText large

Raionul Căuşeni

Raionul Căuşeni este situat la sud – estul ţării , formând o parte din frontiera de stat cu Republica Ucraina, astfel 4 localităţi din raion sunt regiuni de frontieră. În teritoriul raionului este plasat un post vamal la Săiţi. Raionul se învecinează cu raioanele Ştefan – Vodă , Anenii – Noi, Cimişlia.

Suprafaţa totală a raionului este de 116,3 mii ha, inclusiv terenuri agricole 93,7 mii ha sau 80% din totalul pe raion. Terenurile arabile le revine 70,6 mii ha, vii – 5,2 mii ha, livezi – 4,3 mii ha. Reţeaua hidrologică prezintă ape curgătoare ale riurilor Botna şi Nistru.

Populaţia raionului este de 90432 persoane, ceea ce constituie cea 3% din populaţia Republicii Moldova. Sub aspect teritorial-administrativ populaţia raionului este amplasată în 2 oraşe, 40 comune şi sate. În raion sînt 27 de primării. Populaţia urbană con­stituie 24,2% sau 21,856 persoane. Populaţia rurală este majoritară în raion - 75,8%.

Reşedinţa raionului este oraşul Căuşeni cu o populaţie de 17,7 mii reprezentind 19 % din inteaga populaţie a raionului. Oraşul Căuşeni este situat la o distanţă de 78 km de la capitala republicii municipiul Chişinău. Localităţile mari in raion sunt prezentate de satele Copanca, Tocuz, Firlădeni, Taraclia, Sălcuţa, Zaim.

Raionul are o reţea de drumuri auto şi feroviare de importanţă naţională şi internaţională care acordă un şir de avantaje pentru dezvoltarea de perspectivă. Pe teritoriul raionului se extinde o reţea de drumuri cu lungimea totală de 387,3 km, inclusiv 190,4 km drumuri modernizate.

Ramurile principale ale raionului sunt agricultura şi industria prelucrătoare. Economia raionului la moment înregistrează 15721 agenţi economici.

Industria prelucrătoare şi agricultura sunt ramurile dominante în eco­nomia raionului, de care în mod hotărâtor depind veniturile bugetului şi asigurarea progresului socio-economic.

În structura ramurală a industriei raionului cota majoră revine industriei prelucrătoare (vinificaţia, prelucrarea laptelui, produse de panificaţie), ramura care se bazează pe materia primă locală.

Reţeaua şcolară in raion este constituită din 37 instituţii de invăţămant, un centru de creaţie pentru copii, 31 instituţii preşcolare.

În raionul Căuşeni funcţionează:

 • 1 spital cu fondul general de 292 de paturi
 • 19 OMF
 • 13 Centre de Sănătate
 • 5 Puncte Medicale
 • 13 laboratoare clinico – diagnostice

 

CULTURA

        37- case şi cămine culturale
        31-formaţii folclorice cu titlul model
        74 -formaţii artistice de amatori, cu un număr de 1200 participanţi
        Şcoala de Arte din oraşul Căuşeni
        Şcoala de muzică din oraşul Căinari
        Şcoala de muzică din satul Copanca
        Muzeul de istorie şi etnografie din oraşul Căuşeni
        Casa Muzeu “Alexei Mateevici “din satul Zaim
        Casa Muzeu “Alexei Mateevici “din oraşul Căinari
        Muzeul de istorie şi etnografie din satul Copanca
        BIbiblioteci publice - 45 , inclusiv 9 filiale pentru copii


MONUMENTE

        35 Istorice (obeliscuri,busturi,memoriale)

        14 Arheologice(aşezări,ceztăţi,morminte)

        22 Biserici

        1 Mănăstire


Obiectivele Programului raional de dezvoltare social-economică au ca scop:

 • crearea condiţiilor pentru menţinerea unui nivel înalt şi stabil al creşterii economice şi al locurilor de muncă în raion;
 • obţinerea progresului social cu recunoaşterea nevoilor şi cerinţelor fiecărui cetăţean;
 • protecţia mediului, conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale;


Realizarea obiectivelor de bază se va efectua prin intermediul diverselor programe regionale şi locale, acţiunile cărora vor fi axate pe:

 • crearea condiţiilor pentru relansarea şi retehnologizarea industriilor competitive, cu pieţe potenţiale de desfacere;
 • promovarea exporturilor în baza creşterii competitivităţii producţiei autohtone;
 • edificarea unei agriculturi întemeiate pe tehnologii avansate, extensiunea cunoştinţelor noi şi dimensiunii optime a exploatării;
 • stimularea prioritară a întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • amenajarea teritoriului şi dezvoltarea turismului.

Potenţialul uman, aşezarea geografică, tradiţia din acestă zonă permit raionului Căuşeni şi populaţiei băştinaşe să spere la un viitor mai frumos, care ar corespunde in tocmai particularităţilor ce ii caracterizează: hărnicia, ospitalitatea şi omenia.

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency