Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 11 March 2019

Recomandări şi normative privind aplicarea îngrăşămintelor minerale în asolamente

În condiţiile Republicii Moldova factorii naturali care limitează obţinerea recoltelor înalte sunt insuficienţa de elemente nutritive în sol şi deficitul de umiditate. Pentru obţinerea sporului în recoltă de 40-50% este necesară compensarea deficitului de substanţe nutritive prin aplicarea îngrăşămintelor şi utilizarea raţională a umidităţii solului .

  ·Nivelul optim de fertilizare prevede sporirea fertilităţii solurilor,

  ·Obţinerea recoltelor înalte şi profitului maxim de pe o unitate de teren agricol,

  ·Ocrotirea mediului ambiant de poluare cu nutrienţi,

  ·Respectarea asolamentelor,

  ·Lucrarea conservativă a solului,

  ·Protecţia integrată a plantelor,

  ·implementarea tehnologiilor intensive de cultivare a plantelor.

Acest sistem se bazează pe aplicarea combinată a îngrăşămintelor organice şi minerale la folosirea mai deplină a azotului biologic. Dozele optime de îngrăşăminte pentru fertilizarea plantelor de cultură . Normele de îngrăşăminte variază în funcţie de cultură – de la 50 kg pentru mazărepână la 105 kg/ha NPK pentru sfecla de zahăr.Dozele optime de îngrăşăminte minerale pentru fertilizarea principalelor culturi, kg/ha substanță activă , Grâu de toamnă N 80,P 60,K 40 anual Orz de toamnăN34,P 60, Orz de primăvară N34, P 60, Porumb pentru boabe N60,P 50 Mazăre pentru boabeN 30,P 20Sfeclă pentru zahăr N105,P80,K 40,Floarea-soarelui N 45 P40 K40,Tutun N 35 P 40K 40,Cartofi N60 P60 K60Legume N90 P60 K60,Porumb pentru siloz N40 P40Vii pe rod N60 P60 K60,

O dată în 3 ani Livezi pe rod N 60, P60,K 60,

O dată în 3 ani Vii noi (fondare) -N400, P400,la desfundare

Livezi noi (fondare) - 400 400 la desfundare . Aplicarea sistematică a îngrăşămintelor minerale şi organice în doze de P55-60 va permite de a forma într-un ciclu multianual un bilanţ pozitiv şi un nivel optim de fosfor în sol pentru obţinerea recoltelor înalte. Doza medie de îngrăşăminte K19 va fi insuficientă pentru stabilizarea potasiului în sol. Compensarea pierderilor de potasiu va fi acoperită din contul îngrăşămintelor locale şi aplicării producţiei secundare în calitate de îngrăşământ organic. Deficitul de azot va fi compensat din contul azotului biologic (30-35 kg/ha), gunoiului de grajd (24-30 kg/ha) şi îngrăşămintelor minerale (50-60 kg/ha).

Influenţa asupra mediului înconjurător ,Sistema de fertilizarerecomandată nu are nici o influenţă negativă asupra mediului înconjurător, datorită faptului că îngrăşămintele folosite amofosul, azotatul de amoniu, urea sînt absolut nevătămători pentru plante şi fauna solului. Metodele recomandate de folosire local la semănat şi în timpul vegetaţiei măreşte coeficientul de folosire a substanţelor nutritive şi evită migraţia lor în straturile subarabile ale solului.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting