Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 18 January 2019

Raport privind impactul social-economic al proiectelor finanţate din Programul activităţilor de reintegrare a ţării implementate în anul 2019

În conformitate cu pct.30 al Regulamentului cu privire la modul de selectare și evidență a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țăriiprezentăm informația privind impactul social economic al proiectelor implementate.

Raionul Căușeni a beneficiat de finanțare din sursele de reintegrare a țării pentru implementarea a opt proiecte, dintre care cinci pentru extinderea lucrărilor de iluminare a localităților din zona de securitate și trei pentru reparații în instituțiile publice, costul total al proiectelor este de 2.345.400 lei. Proiectele au fost implementate în conformitate cu procedurile de valorificare a surselor publice. Documentația de execuție a fost elaborată și verificată din sursele beneficiarilor, care au realizat și procedura de achiziție.

La etapa de implementare a proiectelor beneficiarii au creat echipe de implementare, care au avut sarcina de a monitoriza, evalua calitatea lucrărilor,implicarea comunității și informarea periodică despre succesele proiectelor. Informațiile privind implementarea proiectelor au fost analizate în cadrul ședințelor operative în cadrul primăriilor beneficiare și a direcției economie, construcții și infrastructură a Consiliului raional Căușeni.

Implementarea proiectului de construcție a acoperișului la grădinița de copii din satul Copanca, etapa doi, a fost subiectul întrunirii cu partenerii din satele Chițcani și Cremenciuc, aflate în jurisdicția transnistriei.

Implementarea proiectului a generat noi activități de implicare a comunității în îmbunătățirea condițiilor de educare timpurie a copiilor. În rezultat a fost achiziționat echipament pentru amenajarea terenului de joacă în grădiniță.

În localitatea Cîrnățeni părinții copiilor, care frecventează grădinița au fost antrenați în activitățile de colectare de fonduri și informarea comunității despre activitățile din proiect și sursele de finanțare. Informațiile au fostafișatepe panourile informaționale din primărie și instituție.Au realizat ședința comună a educatorilor din grădinița din satul Cîrnățeni și Gîsca prin aceasta s-a pus baza creării unui centrumetodic teritorial în domeniul educației timpurii.

În cadrul proiectului de reparație capitală a clădirii gimnaziului din Chircăiești a fost creat un grup de informare a comunității din rândul elevilor, profesorilor și părinților. La 04 decembrie 2018 a fost realizat evenimentul de lansare a succesului proiectului cu participarea conducerii raionului Căușeni și a altor parteneri.

În cadrul evenimentului s-a menționat despre importanța acestui proiect pentru îmbunătățirea condițiilor de instruire a elevilor, dar și pentru consolidarea relațiilor cu partenerii din orașul Bender.

În proiectele de extindere a rețelelor deiluminare stradală au fost organizate întruniri ale locuitorilor dinsectoarele, în care au fost realizate lucrările. În acest mod a fostdifuzată informația privind sursa de finanțare și necesitatea realizării la nivel de comunitate a acțiunilor de comunicare și colaborare cu cetățenii din orașele Bender și Tiraspol, în situația, că majoritatea au rude șiprieteni orășeni.

Prin consultarea cetățenilor au foststabilite locurile de amplasare a corpurilor de iluminat. La etapa de implementare cetățenii au monitorizat calitatea lucrărilor. Consiliile locale au analizat oportunitățile de achitare a costurilor pentru energia electrică consumată. Se realizează consultări cu cetățeni, care în perspectivă vor prelua plățile pentru energia electrică și vor asigura durabilitatea proiectelor.

Beneficiarii finanțărilor din Programul pentru reintegrarea țării apreciază importanța acestor proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate a instituțiilor publice și a calității vieții cetățenilor. Astfel locuitorii satului Hagimus au menționat, că odată cu iluminarea stradală a sporit siguranța vieții, în ultimul an nu au fost înregistrare infracțiuni șicrime cu rezonanță în această localitate.

Experiența obținutăde liderii comunitari în implementarea proiectelor este utilă pentru identificarea de fonduri pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting