Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: proiecte-de-decizii-pentru-sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-causeni-din-15-martie-2019 Thursday, 28 February 2019
Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni din 12 martie 2019

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni din data de 22 martie 2019, ora 11:00, sala de ședințe a Consiliului raional cu următoarea ORDINE DE ZI:

1.Cu privire la executarea Bugetului raional pentru anul 2018

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.
Coraportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism.
Garaba Feodor, șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei.
Turtureanu Iurie, șeful Direcției economie, construcție și infrastructură.

2.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Direcției finanțe Căușeni

Raportor: Simion BUGA, șeful Direcției finanțe.

3.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.9/1 din 14.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea structurii și efectivului – limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căușeni”.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

4.Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de formare a veniturilor colectate de instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional”.

Raportor: Simion BUGA, șeful Direcției finanțe.

5.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30 noiembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019”.

Raportor: Simion BUGA, șeful direcției finanțe.

6.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

7.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

8.Cu privire laalocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

9.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

10.Cu privire la restituirea în bugetul de stat a soldurilor transferurilor cu destinație specială.

Raportor: Simion BUGA, șeful direcției finanțe.

11.Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cutermen redus şi în serviciul civil (de alternativă), în perioada martie 2019- iulie 2019, a recruţilor din raion, născuţi în perioada anilor 1992 – 2001 I jumătate.

Raportor:Lilian PÎNZARU, comandantul Centrului militar teritorial Căușeni.

12.Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparația capitală a unor obiecte.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism.

13. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism.

14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Turtureanu Iurie, șeful Direcției economie, construcție și infrastructură.

15. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism.

16. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism.

17. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism.

18. Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare economică a raionului Căușeni pentru anii 2019 – 2020.

Raportor: Turtureanu Iurie, șeful Direcției economie, construcție și infrastructură.

19.Cu privire la activitatea Serviciului resurse și asigurarea durabilității Investițiilor.

Raportor:Vera Ciuchitu, șef, Serviciul resurse și asigurarea durabilității.

20. Cu privire la aprobarea profilului investițional al raionului Căușeni.

Raportor:Vera Ciuchitu, șef, Serviciul resurse și asigurarea durabilității.

21. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism.

22. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/12 din 30.11.2018 ,, Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate a raionului Căușeni”.

Raportor: Vladimir Gîra, specialist principal în probleme juridice.

23. Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/4 din 23 februarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Direcției economie,construcții și infrastructură”.

Raportor: Turtureanu Iurie, șeful Direcției economie, construcție și infrastructură.

24. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Serviciului juridic.

Raportor: Vladimir Gîra, specialist principal în probleme juridice.

25. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din 30.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2019”.

Raportor:Cristina Didilica, Director IPCM ,,Pro Familia Căușeni”.

26. Cu privire la desființarea unui bun imobil.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism.

27. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism.

28. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/8 din 30.11.2018 ,, Cu privire la acceptul primirii în gestiune a unor bunuri de la gimnaziului ,,Ion Ungureanu” s.Opaci”.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism.

29.Cu privire la transmiterea utilajuluiși mobilierului școlar.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație, cultură, tineret, sport și turism.

30.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:Garaba Fiodor, șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei.

31.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Turtureanu Iurie, șeful Direcției economie, construcții și infrastructură.

32. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Turtureanu Iurie, șeful Direcției economie, construcții și infrastructură.

33.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Turtureanu Iurie, șeful Direcției economie, construcții și infrastructură.

34. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Turtureanu Iurie, șeful Direcției economie, construcții și infrastructură.

35. Cu privire la transmiterea documentației de proiect și cheltuielilor bugetare

efectuate la reparația capitală.

Raportor: Nenița Vera, contabil șef, Aparatul Președintelui.

36. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe ale Aparatului Președintelui raionului Căușeni.

Raportor: Nenița Vera, contabil șef, Aparatul Președintelui

37. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

38. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

39. Cu privire la permiterea IMSP CS Căușeni de a transmite în comodat un bun imobil

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

40. Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

41. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Nicolae GORBAN, președintele raionului Căușeni.

42. Cu privire la modificarea și completarea anexei Deciziei nr.4/9 din 27 mai 2004 ”Cu privire la aprobarea actului de inventareiere a clădirilor proprietate publică a raionului Căușeni”

Raportor: Osadcii Serghei, șeful Serviciului relații funciare și cadastru

43. Cu privire la actualizarea planului cadastral

Raportor: Osadcii Serghei, șeful Serviciului relații funciare și cadastru

44. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind transparența în procesul decizional

Raportor:Oxana Gîrjev, Secretarul Consiliului raional Căușeni

45. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Turtureanu Iurie, șeful Direcției economie, construcții și infrastructură

46. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Veaceslav Nigai, vicepreședintele raionului.

47.Cu privire la scoaterea la licitație și transmiterea în locațiune a unui bun imobil

Raportor:Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism

48. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.7/1 din

30.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul

2019”.

Raportor:Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism

49. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Vasile Molodilo, șeful Direcției educație,cultură, tineret, sport și turism.

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe –

la data de 22.03.2019, ora 8:00, biroul preşedintelui;Ședința Comisiei drept, administrație
publică locală
și relații internaționale –

la data de 22.03.2019, ora 8:00, Salade şedinţe, Consiliul raional;Ședința Comisiei educație, tineret, sport, cultură,
protec
ția socială, sănătate publică și muncă –

la data de 22.03.2019, ora 8:30, Sala mică de şedinţe, Consiliul raional.

Ședința Comisiei pentru agricultură, industrie, protecția mediului,
dezvoltarea urbanistică
și amenajarea teritoriului –

la data de 22.03.2019, ora 10:00, biroul vicepreşedintelui Sergiu GOGU

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting