Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 26 January 2018

PRIVIND REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE VALOARE MICĂ

COMUNICAT DESPRE MODALITATEA DE PREZENTARE A ANUNȚURILOR DE INTENȚIE
PENTRU PUBLICARE ÎN BAP ȘI DĂRILE DE SEAMĂ PRIVIND REALIZAREA
ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE VALOARE MICĂ

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modalitatea de prezentare a anunțurilor de intenție pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și dările de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică.

1. Prezentarea anunțului de intenție pentru publicarea în BAP.

Anunțul de intenție pentru publicarea în BAP va fi prezentat exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a) Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” sau ÎS „Fiscservinform”) sau

b) Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic).

2. Prezentarea dărilor de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică.

Darea de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică sînt întocmite de către autoritatea contractantă anual și sînt prezentate către AAP pînă la data de 1 februarie a anului următor.

Darea de seamă va fi prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a) formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” sau ÎS „Fiscservinform”) sau

b) Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF.

Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de publicare a anunțului de intenție rămâne neschimbată.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting