Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 12 October 2020

Primăria satului Plop-Știubei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției preșcolare grădiniță –creșă ”Licurici” din s.Plop-Știubei

A V I Z!

În baza Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria satului Plop-Știubei anunță

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției preșcolare grădiniță –creșă ”Licurici” din s.Plop-Știubei.

I.Condițiile de participare la concurs:

a) Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

b) Cunoașterea limbii române;

c) La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;

d) Studii superioare universitare;

e) Vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;

f) Este aptă din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

g) Nu are antecedente penale;

h) nu a fost concediată în ultimii cinci ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l),m) și n) din Codul Muncii .

II .Candidații pentru ocuparea funcțiilor de director al instituției de învățămînt prezintă comisiei de concurs în termen de 30 de zile din momentul plasării anunțului pe panourile din locurile publice :

a) Cererea de participare la concurs;

b) Copia actului de identitate;

c) Copia/copiile actelor de studii superioare;

d) Copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau managerial;

e) Curiculum vitae;

f) Copia carnetului de muncă;

g) Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere

medical,fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;

h) Cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere.

III. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 noiembrie2020 ora 1700 .

IV. Locul depunerii documentelor : Primăria satului Plop-Știubei, biroul secretarului consiliului: telefon de contact (0243)59-2-55, 59-2-86, 59-2-85.

V.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor:Gaidîm Lilia, secretarul Consiliului local.

VI. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director/director-adjunct al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;6) curriculum vitae perfectat după modelul Europass,;
7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
9) proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani.

Dispoziția nr.40-P din 7 octombrie 2020 ”Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituției publice de educație preșcolară din satul Plop-Știubei

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting