Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Joi, 24 Decembrie 2020

Primăria satului Chircăieștii Noi selectată în cadrul Proiectului „MĂ IMPLIC”

Primăria Chircăieștii Noi, Raionul Căușeni și încă alte 29 localități din Republica Moldova vor implementa proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “Mă Implic” din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare.Astfel satul Chircăieștii Noi cu suportul proiectului își propune să eficientizeze și dezvolte „Serviciul de gestionare a deșeurilor solide”.Solicitările de îmbunătățire a serviciului de gestionare a deșeurilor solide au fost cele mai numeroase, astfel 16 APL-uri/grupuri de APL vor implementa proiecte în domeniul respectiv. 11 intervenții vizează serviciile de alimentare cu apă potabilă și sanitație (transportare și epurare a apei uzate), iar în alte 3 localități se va lucra asupra îmbunătățirii serviciului de iluminare stradală. În localitățile/ grupurile de localități selectatese va conlucra cu reprezentanții APL, a prestatorului de servicii de gospodărire comunală și cu cetățeniipentru a organiza furnizarea de servicii de gospodărire comunală într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil.

În prima etapă de selectare au fost evaluate 210 de dosare în baza a șapte criterii: viziune, abordări inovative, implicare comunitară, numărul de beneficiari, sustenabilitate, sinergie cu alte proiecte și experiențele anterioare. În rezultatul evaluării dosarelor au fost preselectate 45 APL/grupuri de APL, care au fost vizitate de experții proiectului pentru a evalua fezabilitatea intervențiilor propuse și a interesului manifestat de cetățeni. La fel au fost luate în calcul și reprezentarea geografică (per regiuni), spectrul de servicii și modele de conlucrare a actorilor interesați.

În baza acestor rezultate, Consiliul de Coordonare, format din reprezentanții Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova, Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Congresului Autorităților Locale din Moldova, a aprobat lista APL-urilor/grupurilor de APL-uri partenere ale Proiectului „MĂ IMPLIC”.

Scopul proiectului ,,Mă Implic” este de a crea condiții ca populația din mediul rural (sate și comune) din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii publice de calitate. Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting. Dorim succes Primăriei satului Chircăieștii Noi la implementarea proiectului!

Sursa :

https://ma-implic.md/index.php/2020/12/23/lista-apl-partenere-a-proiectului-ma-implic/

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting