Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Pagina antreprenorului
 

Care sunt serviciile prestate de autorități și instituții ? - Consultă Agenda locală a antreprenorului 2017


Pentru a obține suport în afacerea dumneavoastră din partea Consiliului raional Căușeni, contactați specialistul IMM din cadrul Secției Economie Căușeni la tel. 0 243 23088 și la adresa de e-mail: s_economiecs@mail.ru


Oportunități :
Anual: Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova - Apel anual pentru finanțare prin granturi Nr. APS-2016-001

Fondul pentru Dezvoltare, Consolidare și Angajament Sectorial (SEED) din cadrul Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova lansează apelul anual pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare în următoarele industrii: vitivinicolă, turism rural și vitivinicol, ușoară (textile, confecții, încălțăminte și accesorii de modă), tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), și domenii ale serviciilor creative.

Data lansării: Octombrie 27, 2016

Data încheierii: Octombrie 26, 2017

Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova (aici, „Proiect”) implementat de către Chemonics International Inc, acceptă cereri de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMM), precum și a organizațiilor neguvernamentale și necomerciale inovatoare. Vor fi sprijinite idei menite să contribuie la implementarea obiectivelor de dezvoltare ale sectoarelor economice asistate de Proiect - vitivinicolă, turism rural și vitivinicol, ușoară, TIC, domenii ale serviciilor creative - axate pe inovație, îmbunătățiri sistemice la nivel de industrie, îmbunătățirea calității și proceselor de producție, care pun accent pe competitivitate, durabilitate, replicabilitate și duc la deschiderea noilor piețe de desfacere. Mai multe detalii le găsiți în APS-2016-001, Apel pentru finanțarea granturilor.

Procesul de aplicare va consta din 2 etape:

 • Etapa 1: Solicitanții vor prezenta un concept și buget care vor fi revizuite de un comitet de selecție. Doar cele mai viabile concepte vor fi selectate pentru etapa 2. Modelele Documentului Concept și a Bugetului sunt incluse în acest Apel (Anexele 1 și 2). Bugetul trebuie să fie prezentat în Lei Moldovenești și nu vor include TVA pentru că Proiectul funcționează cu TVA cota zero %.
 • Etapa 2: Solicitanții selectați în baza etapei 1, vor prezenta aplicația completă. Solicitanții vor trebui să demonstreze eligibilitatea în baza criteriilor detaliate în Secțiunea III. Solicitanții vor fi supuși unei expertize/evaluări din partea Proiectului înainte de acordarea unui grant și solicitanții selectați se vor alinia cu asistența tehnică recomandată de Proiect.

Contribuția din partea tuturor solicitanților este obligatorie și este un indiciu al angajamentului acestora față de Proiect. Mai multe detalii le găsiți în Secțiunea II al Apelului.

 • întreprinderi start-up (tinere) și micro – cel puțin 20%;
 • întreprinderi mici – cel puțin 40%;
 • întreprinderi medii - cel puțin 60%;
 • întreprinderi mari – cel puțin 80%;
 • ONG-urile și organizațiile necomerciale din toate sectoarele – cel puțin 20%.

Doar entități juridice înregistrate pot fi susținute. Apelul complet, criteriile de eligibilitate și formularele de aplicare pot fi accesate urmând acest link: https://drive.google.com/drive/folders/0Bx6UyYynZBzLRTZOU29pZHFVcW8?usp=sharing

Toate întrebările cu privire la acest Apel, vă rugăm să le adresați la: seed@chemonics.md. Subiectul email-ului trebuie să menționeze APS-2016-001. Proiectul va răspunde în decurs de 5 zile lucrătoare.

Fondul SEED, Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova

- See more at: http://www.civic.md/grants/34659-proiectul-de-competitivitate-al-usaid-moldova-apel-anual-pentru-finantarea-granturilor-nr-aps-2016-001.html#sthash.4GYF8buG.dpuf

Alte oportunități :


1. Programul-pilot ”Femei în Afaceri”

Prin prezenta,Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii(ODIMM) vă aduce la cunoștință că, prin Hotarârea Guvernului nr.1064 din 16.09.2016 a fost lansat Programul-pilot ”Femei în Afaceri”, ce oferă femeilor, cetățene a Republicii Moldova, suport pentru investiții și servicii relevante de dezvoltare a afacerilor, și anume:

1.”Suport la inițierea afacerii”, destinată femeilor care planifică lansarea unei afaceri proprii, prevedeinstruire antreprenorială, consultanţă la elaborarea business-planului și ghidare la înregistrarea afacerii. (perioada desfășurării: 2017)

2.”Suport pentru afacerile nou create”, la care pot aplica întreprinderile înregistrate și gestionate de femei mai puțin de 2 ani pe piață. La această etapă vor fiacordate granturi în valoare medie de 7 500 Euro, în bază de concurs, pentru desfășurarea afacerii nou înfiinţate. Grantul include și servicii de dezvoltare a businessului.(perioada desfășurării: 2017-2018)

3.”Suport pentru companiile în creștere”este destinată companiilor create și gestionate de femei, active pe piață mai mult de 2 ani, în cadrul căreia vor fiacordate granturi în valoare medie de 75 000 Euro pentru investiţii de scară largă și suport consultativ necesar. (perioada desfășurării: 2018-2019)

Vă informăm că înregistrarea la Componenta I ”Suport la inițierea afacerilor” este în curs de desfășurare și se va încheia la sfârșitul lunii aprilie curent. Pentru înregistrare urmează a fi accesat link-ul:https://odimm.md/femeiinafaceri(formularul de aplicare este accesibil și în limba rusă).


2. Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”

PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1”este aprobat prin HG Nr. 972 din 18.10.2010detalii.

Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

GRUP ŢINTĂ:
Lucrători migranţi sau rude de gradul întâi.

Lucrătorul migrantîn condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Ruda de gradul Ia migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
 3. intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 4. dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente:

COMPONENTA I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului”

Solicitanţii programului PARE trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

 1. Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
 2. Societate cu răspundere limitată;
 3. Gospodărie Ţărănească (de fermier);
 4. Cooperativa de producere;
 5. Cooperativa de întreprinzător.

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

 1. importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
 2. comerţul sub orice formă;
 3. fiduciare şi de asigurări;
 4. fonduri de investiţii;
 5. bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 6. schimb valutar şi lombard;
 7. jocuri de noroc;
 8. achiziţia bunurilor imobiliare;
 9. servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
 10. servicii de imigrare sub orice formă;
 11. servicii notariale, juridice şi de avocat.

PRIORITĂŢILE Programului “PARE 1+1”

 1. Crearea de noi locuri de muncă;
 2. Orientarea la export;
 3. Substituirea importurilor;
 4. Implementarea proiectelor de eficienţă energetică;
 5. Crearea şi dezvoltarea afacerilor în zone descarcă;
 6. Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

3. Programul național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), Componenta I-Consultanță și instruire antreprenorială.

Eşti Tânăr și Creativ?
Ai o idee de afacere?
Ai nevoie de Instruire și Finanțare?

Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor este pentru tine!

Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, care doresc:

 • -să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale;
 • -să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale; (cu excepția mun. Chișinău și Bălți)
 • -să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii, producerii sau prestări de servicii.

Durata Programului este 2008-2017.

PNAET oferă:

* Instruire și consultanță antreprenorială GRATUITĂ (Componenta I, implementată de Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)):

 • -Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;
 • -Planificarea afacerilor;
 • -Managementul financiar;
 • -Contabilitate;
 • -Managementul resurselor umane;
 • -Marketing şi vânzări

* Finanţare (Componenta II, implementată de Directoratul Liniei de Credit (DLC)23-82-46; 23-82-47; 23-29-63)

 • credite preferențiale în valoare de până la 300.000 lei, din care 40% reprezintă porțiunea de grant nerambursabil;
 • perioada de rambursare maxim 5 ani;
 • dobândă preferenţială;

*Finanţarea se oferă pentru procurarea de utilaje şi echipamente.

* La creditare participă numai persoanele juridice.

* Monitorizarea post – finanțare (Componenta III, implementată de Directoratul Liniei de Credit).


Cursurile
au o durată de 10 zile/2 săptămâni (luni-vineri) şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Indicaţi în formularul de participare localitatea în care doriţi să urmaţi cursurile!

Inregistrarea la curs se face doar prin completarea formularului online:

down - "Formularul de înscriere la PNAET"

Informaţii suplimentare INFO LINE (022) 22-53-84. Persoană de contact: Cornelia Zelinschi.


În cadrul PNAET,componenta II("Finanţarea proiectelorinvestiţionale rurale prin acordarea de împrumuturi comerciale rambursabile, cu porţiune de grant”), prioritate se acordă beneficiarilor ale căror proiecte vor dezvolta activităţi de producere în sectorul rural, vor presta servicii şi vor contribui la sporirea exporturilor şi/sau la substituirea importurilor.

Pentru a accesa Creditul PNAET vă puteţi adresa la băncile comerciale partenere care vor examina cererea de credit şi vor evalua proiectul de finanţare a afacerii:

Bănci Partenere:

 1. BC „Banca de Finanțe și Comerț” SA
 2. BC „Moldova Agroindbank” SA
 3. BC „ENEGBANK” SA
 4. BC „Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” SA
 5. BC „ProCreditBank” SA
 6. BC „COMERȚBANK” SA

Vezi AICI datele de contact ale băncilor partenere.

Băncile la rândul său, vor prezenta lista documentelor solicitate pentru luarea deciziei de credit conform procedurilor sale de lucru, ţinând cont de specificul Programului PNAET.

Pentru a fi finanțate în cadrul Programului se vor accepta cheltuielile beneficiarilor cu proprietate privată, efectuate pentru procurarea de echipamente/utilaje întru dezvoltarea domeniilor de producere şi agricultură, inclusiv20% mijloace circulante.

Domenii de activitate:

 1. Agricultură.
 2. Industria alimentară . Producţia, prelucrarea si conservarea cărnii, peştelui, fructelor, legumelor, uleiurilor, grăsimilor. Fabricarea produselor de morărit, a nutreţurilor gata pentru animale. Fabricarea băuturilor, altor produse.
 3. Industria prelucrătoare.
 4. Prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole, depozitarea şi păstrarea produselor agricole.
 5. Producerea de maşini, aparate, echipamente, echipamente electrice, electronice.
 6. Creşterea animalelor, păsărilor, alte specializări în alte categorii.
 7. Producerea materialelor de construcţii e.t.c.
 8. Echipamente pentru a efectua lucrări de construcţie.
 9. Industria extractivă.
 10. Industria lemnului şi articolelor din lemn.
 11. Industria de textile şi confecţii.
 12. Producerea de piei, articolelor din piele.
 13. Fabricarea hârtiei şi cartonului.
 14. Producerea articolelor din cauciuc şi material plastic
 15. Prelucrarea metalelor.
 16. Produse de poligrafie.
 17. Frigidere şi frigorifere pentru păstrarea produselor.
 18. Alte activităţi de producere.
 19. Prestări servicii.

4.Fondul de Garantare a Creditelor (FGC), instrument de suport a antreprenorilor în obținerea creditelor de la băncile comerciale.


ÎNTREPRINDERI GESTIONATE DE TINERI ANTREPRENORI

Garanție: până la 50% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 500.000 de lei

Perioada de garantare: 60 de luni

ÎNTREPRINDERI GESTIONATE DE FEMEI ANTREPRENOARE

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 700.000 de lei

Perioada de garantare: 60 de luni

ÎNTREPRINDERI NOU – ÎNREGISTRATE

Garanție: până la 70% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 700.000 de lei

Perioada de garantare: 36 de luni

ÎNTREPRINDERI ACTIVE

Garanție: până la 50% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 3.000.000 de lei

Perioada de garantare: 60 de luni

ÎNTREPRINDERI EXPORTATOARE

Garanție: până la 50% din suma creditului

Valoarea garanției: până la 5.000.000 de lei

Perioada de garantare: 60 de luni

* Comision anual: 0,5% de la suma garanție


5.Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA), program de instruire continuă pe module.
Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Scopul Programului: Sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici pentru desfăşurarea unei activităţi economice eficiente.

Modulele de instruire propuse sunt:

* Planificarea strategică a afacerii;* Managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate;

* Marketing online;

* Proceduri de participare la proiecte europene;

* Gestiunea eficientă a timpului;
* Tehnici eficiente de vânzare și merchendaising;
* Contabilitatea pe domenii de aplicare;
* Legislaţia muncii şi managementul resurselor umane;
* Activitatea economică externă şi relaţiile vamale.
* Înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu;
* Achiziţiile publice şi legislaţia în domeniu;

Cursurile se vor derula timp de 2 zile (21 ore academice)

Partenerii ODIMM în desfăşurarea Programului sunt Secţiile de economie a Consiliilor raionale şi Prestatorii de Servicii în Afaceri

Cursurile de instruire se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Antreprenorii doritori de a participa în cadrul cursurilor de instruire au posibilitatea de a alege locul participării la seminar.

Inregistrarea la curs se face doar prin completarea formularului online:

alt

Informaţii suplimentare puteţi obţine prin intermediul Info Line la numărul (022) 22 53 84 administrată de ODIMM. Persoana de contact : Cornelia Zelinschi.


Pentru a vă familiariza despre alte oportunităţi de dezvoltare a afacerii implementate atât de ODIMM, cât și alți parteneri de dezvoltare, vă recomandăm să vizitați pagina web a Organizației www.odimm.md și platforma electronică www.finantare.gov.md,să vă adresați la Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri al ODIMM la numărul de telefon (022) 22 57 99 sau la emailul:office@odimm.md

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting