Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Lista întreprinderilor
 

Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Căuşeni

Adresa : or.Căuşeni, bd. A. Mateevici 3A , MD4301

Program de lucru luni –vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax (0243) 2-39-58, 2-34-30

www www.cis.gov.md

Servicii prestate :

·Înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;

·Stabilirea identităţii solicitanţilor;

·Verificarea capacităţii juridice şi de exerciţiu al fondatorilor;

·Autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;

·Perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;

·Lichidarea întreprinderii;

Inspectoratul Fiscal de Stat Causeni

Adresa : str. Pacii 14, or. Causeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243)22248/22088/23659/22295/23964

Email : fisc243@causeni.fisc.md

www http://www.fisc.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului fiscal;

·consultaţii privind impozitarea;

·înregistrarea TVA, accize;

·primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget, etc.

Direcţia Pentru Statistică din raionul Causeni

Adresa : bl. M.Eminescu 31/308, or. Causeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13-00

Tel/fax : (0243)22010/23663

www : www.statistica.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului statistic;

·eliberarea condicilor de sugestii şi reclamaţii;

· primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

· consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice ş.a.

II. Băncile comerciale

ØBC « Moldova-Agroindbank » SA , filiala Causeni

Adresa str. Păcii 22. or. Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 22590

Email aib@maib.md

www www.maib.md

Serviciile prestate :deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Victoriabank » SA , Căuşeni

Adresa str. Ştefan cel Mare 2, ap. 30- 31, or. Căuşeni, MD 4300,,

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24552

www www.victoriabank.md

Servicii prestate: deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Eximbank » SA Gruppo Veneto Banca , filiala Causeni

Adresastr. Ştefan cel Mare,4, or. Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243)21850/21805

www www.eximbank.com

Serviciile prestate: deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Moldindcombank » SA , filiala Căuşeni

Adresa str. Mateevici, 7/A, or. Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24595/24543

www www.micb.md

Servicii prestate : deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, scimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC „FinComBank” SA, filiala Căuşeni

Adresa bd.M.Eminescu 11, or.Căuşeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.30, pauză 12.30-13.00

Telefon (0243) 68021/68023

wwwwww.fincombank.com

Servicii prestate : deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Mobiasbancă-Grupe Sosiete Generale » SA, filiala Căuşeni

Adresa bd.M.Eminescu 14, or.Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.15-16.45, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 22249/22269

Email filiala.causeni@mobiasbanca.md

www www.mobiasbanca.md

Servicii prestate deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor,schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

III. Licenţierea activităţii

Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adresamun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare ,124

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (022)27-23-36/(022)542114

www www.licenţiere. gov.md

Serviciile prestate : eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de

legislaţie.

IV. Eliberarea autorizaţiilor de activitate

Primăria or. Căuşeni

Adresa : or. Căuşeni, str. Mesterul Radu, 3, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel (0243) 2-22-33, 2-16-79,fax(0243) 2-25-54.

www www.primaria.causeni.com

Primăria or.Căinari

Adresa : or. Căinari, tel.3-22-36,fax 3-29-69, luni-vineri 8.00-17-00.

Primăria com. Baccealia

Adresa : s. Baccealia, tel. 79-5-86, fax 79-4-06, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Baimaclia

Adresa : s. Baimaclia, tel.62-2-36,62-6-00, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Chircăieşti

Adresa : s. Chircăieşti, tel.54-2-36,54-2-72, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Ciufleşti

Adresa : s. Ciufleşti, tel. 65-2-23,65-4-00, fax 65-2-23, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Chircăieştii - Noi

Adresa : s. Chircăieştii – Noi, tel.94-0-84,fax 94-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Cârnăţeni

Adresa : s. Cârnăţeni, 53-2-36,53-8-60, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Cârnăţenii - Noi

Adresa : s. Cârnăţenii Noi, tel.64-2-36,64-2-38, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Copanca

Adresa : s. Copanca, tel.50-2-34,50-3-39,fax 50-2-99,50-3-39, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Coşcalia

Adresa : s. Coşcalia, tel/fax 66-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Fârlădeni

Adresa : s. Fârlădeni, tel. 57-2-38,fax 57-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Grădiniţa

Adresa : s. Grădiniţa, tel.92-2-36, fax 92-2-81, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Grigorievca

Adresa : s. Grigorievca, tel.75-2-36, 75-0-91 fax 75-2-38, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Hagimus

Adresa : s. Hagimus, tel.58-2-21,58-5-00, fax 58-2-36,luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Opaci

Adresa : s. Opaci, tel.73-1-60,73-2-36,fax 73-2-73 luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Pervomaisc

Adresa : s. Pervomaisc, tel.67-1-60, 67-0-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Plop-Ştiubei

Adresa : s. Plop-Ştiubei, tel.59-2-85,59-2-55, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Săiţi

Adresa : s. Săiţi, tel/fax 52-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Sălcuţa

Adresa . s. Sălcuţa, tel.41-1-40, fax 41-1-84, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Taraclia

Adresa : s. Taraclia, tel 61-2-38, fax 61-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tănătari

Adresa : s. Tănătari, tel. 77-3-44, fax 77-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Tănătarii – Noi

Adresa . s. Tănătarii – Noi, tel. 56-2-37, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tocuz

Adresa : s. Tocuz, tel. 78-2-10, fax 78-3-06, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Ucrainca

Adresa : s. Ucrainca, tel. 71-2-38, fax 71-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Ursoaia

Adresa : s. Ursoaia, tel. 42-2-36,42-2-78, fax 42-5-11, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Zaim

Adresa : s. Zaim, tel. 72-2-40,72-2-01,fax 72-4-01, luni-vineri 8.00-17.00.

Centrul de Sănătate Publică Causeni

Adresa str. Ana şi Alexandru,16, or. Căuşeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-16.30 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax tel.(0243)2-57-66,2-54-87,fax 2-57-42.

Email CMPCauseni@mednet.md

Serviciile prestate: eliberarea autorizaţiei sanitare, investigaţii.

Directia raionala pentru Siguranţa Alimentelor Căuşeni

Adresa or. Causeni, str. Mateevici, 31, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax tel.(0243) 2-16-96, fax 2-30-87

www www.asv.gov.md

e-mail: dsvcauseni@gmail.com

Serviciile prestate: eliberarea autorizaţiei sanitar - veterinare;

certificarea producţiei de origine animală.

Inspecţia Ecologică Căuşeni

Adresa or. Căuşeni, str.A. Mateevici, 35, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 2-37-67, fax 2-37-69

Serviciile prestate: avizarea proiectului de construcţie ;

eliberarea autorizaţiei ecologice.

Direcţia Situaţii Excepţionale Căuşeni

Adresa or. Causeni, str. Cogalniceanu, 1/1, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243)2-90-70, (0243)2-90-47, (0243) 2-90-60

www www.dse.md

Serviciile prestate:

·eliberarea condiţiilor tehnice pentru proiectare ;

·eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incediilor ;

·participarea la activitatea de receptie a constructiilor.

Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii Căuşeni

Adresa or. Causeni, Mateevici, 9, bir. 11, MD 4300

Program de lucru joi 900-1200

Tel/Fax (0243) 2-17-53

Serviciile prestate: înregistrarea autorizaţiei de construcţie .

V. ASIGURAREA SOCIALĂ

Adresa : or. Causeni , str. A. Mateevici, 9; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243) 2-29-62 (0243) 2-20-71

Prezentarea declaratiei privind calcularea si utilizarea contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii : trimestrial,anual ;

La iniţierea afacerii - declaraţia persoanei asigurate

- ancheta persoanei asigurate

Plăţile se achită lunar, cuantumul se calculă conform Legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de Stat.

VI. FORŢA DE MUNCĂ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Causeni

Adresa : or. Căuşeni, str. Păcii, 38; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 13.00-14.00, zi de primire -luni

Tel/fax : (0243) 2-41-36

Serviciile prestate : consultanţă în domeniul legislaţiei muncii.

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Munca a raionului Causeni

Adresa : or. Căuşeni, str. Mateevici 9; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00,pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (243) 23055 (243) 23344

www www.anofm.md

Servicii prestate:încadrarea în câmpul muncii, instruirea profesională a şomerilor,

protecţia şomerilor.

Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md,

www.hr.md.)

VII. Instituţii de microfinanţare

Øncile comerciale( vezi mai sus )

Microinvest

Adresa : or. Căuşeni, bl. M. Eminescu, 25/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9.00-18.00, pauză 13.00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-28-63

www www.microinvest.md

Email : causeni@microinvest.md

Servicii prestate finanţarea afacerilor micro şi mici.

Asociatia de economii si imprumut « Busines-Credit »

Adresa : or. Causeni, str. M. Eminescu 10 ; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-17, pauză 13-14

Tel/fax : (0243) 2-20-02

Servicii prestate împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante.

Programe guvenamentale

Dacă consideri că eşti bine pregătit pentru a atrage finanţare externă sau accesarea unui credit este o problemă, îţi oferim o scurtă informaţie ce ţine de instituţiile şi organizaţiile publice, care se ocupă de activităţile antreprenoriale, inclusiv şi unele programe destinate micilor antreprenori. În continuare prin accesarea Link-ului de mai jos

http://www.businessportal.md/ro/lista proiectelor în domeniul imm.html unde este prezentată lista proiectelor în derulare.

VII. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII

Consiliul Raional , Secţia Economie

Adresa : or. Causeni, bl. M. Eminescu, 31/311, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 12-00-13.00

Tel/fax : (0243) 23088, 23180

Email : s_economiecs@mail.ru

Filiala Tighina a Camerei de Comerţ şi Industrie

Adresa : or. Causeni, str. Frunze 5, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-38-04, (0243) 2-36-97.

Email : tighina@chamber.md

Servicii prestate Acordarea asistenţei în dezvoltarea activităţii antrprenoriale ,

Servicii informaţionale, juridice,expertize.

Evaluarea partimoniului.

Asociaţia Obştească „ Agroinfo Servicii „

Adresa : or. Căuşeni, str. A. Mateevici ,3, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-14 (0243) 2-39-40

Email : acsacauseni@yandex.ru

Servicii prestate : consultaţii în domeniul agriculturii;

consultaţii juridice şi economice , ş.a.

Centrul Informaţional Tighina

Adresa : or. Căuşeni, str. A. Mateevici 20/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-99; (0243) 2-20-95

Tel/mob : +373 67123999, 79480957

Email : infotighinamd@yahoo.com

www : www.cit.com

Servicii prestate . - Promovare.

- Instruire.

- Consultanţă.

- Sondaje.

- Investiţii.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting